U bent hier

Kerkblad voor zondag 30 juni 2019

Door scribent op 27 juni 2019 20:44

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging de heer W. Nijsse uit Amsterdam bij ons voor. Hij las met ons Kolossenzen 1:12-20. In dat Bijbelgedeelte staat een prachtig lied van de vroeg-christelijke kerk, één van de eerste christelijke liederen:

“Beeld van God, de onzichtbare, is hij,

eerstgeborene van heel de schepping:

in hem is alles geschapen,

alles in de hemel en alles op aarde,

het zichtbare en onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door hem en voor hem geschapen.

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

Hij is het hoofd van de het lichaam, de kerk.

Oorsprong is hij,

eerstgeborene van de doden,

om in alles de eerste te zijn:

in hem heeft heel de volheid willen wonen

en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.”

Tegenwoordig hebben we de neiging om ons leven vooral om onszelf te laten draaien; wijzelf zijn het middelpunt, de zon in ons leven. Onze story, onze foto’s op social media, we halen zo veel mogelijk uit ons leven.

Dit lied zet ons gelukkig weer met beide beentjes op de grond. Wij hebben slechts een rol in een lang verhaal en we zijn geen hoofdpersoon en zeker niet de zon, het middelpunt van alles. We behoren niet toe aan onszelf, we behoren toe aan Jezus, dat is onze bescheiden plek in het grote verhaal van God. Na het lezen van dit lied weten wij het weer: HIJ is het middelpunt van alles!

Aanstaande zondag hoopt dominee M. van der Zwaag-de Haan uit Ter Aar bij ons voor te gaan. We vieren dan met elkaar het Heilig Avondmaal en we doen dat dit keer “lopend”. We hopen u allen weer te mogen begroeten.

 

 

Bedankt:

Heel hartelijk dank aan kerkenraad en gemeente voor de prachtige bos rozen die ons zondag 16 juni allerhartelijkst werd aangereikt t.g.v. mijn  75e verjaardag (Ruud) enkele dagen eerder. Van nature niet bijzonder geneigd om de bloemetjes buiten te zetten hebben we ze een mooi plekje in onze huiskamer toebedacht. Daar staan ze: fleurig, geurig en kleurig, kortom … keurig! Dit vriendelijke gebaar naar ons toe is wel zeer op prijs gesteld door - Ruud en Willie Kooning

Geslaagd:

Joëlle van Arkel, Yoran van Vliet, Cynthia en Daisy Ruhé en Solenn Tjin-A-Tsoi zijn geslaagd.

Allen van harte gefeliciteerd en succes met een eventuele vervolgopleiding.

Update beroepingscommissie

Tijdens de gemeentevergadering van mei jl, zijn de namen gepresenteerd van leden, die zitting hebben in de beroepingscommissie. Er zijn vragen gesteld die tijdens de vergadering zijn beantwoord. Twee beoogde leden hebben uiteindelijk moeten aangeven hun functie onvoldoende te kunnen invullen wegens tijdproblemen. De Kerkenraad heeft daarop actie genomen en heeft andere kandidaten gevraagd de open posities in te willen vullen. Ook is besloten 1 plek toe te voegen om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeente in deze commissie te borgen.

De kerkenraad is blij te kunnen meedelen, dat de beroepingscommissie nu compleet is en zal bestaan uit de volgende 10 personen:

  • Ad Verburg – Voorzitter
  • Rieneke de Bondt (KKR) Diaken – contact kerkenraad
  • Truus de Geus ( GKR ) Ouderling-pastoraat
  • Hans van Leeuwen ( GKR ) Ouderling-kerkrentmeester
  • Piet Adema
  • Britt Stronkhorst
  • Kristian van Heemskerk
  • Marleen de Vos
  • Dorien Rinkel
  • Marjolein van der Zwaard

 De beroepingscommissie kan zich nu gaan voorbereiden op haar werkzaamheden. De aanvraag bij de Classis zal in juli worden behandeld, maar onze informatie is, dat alle seinen op groen staan om de goedkeuring af te kunnen geven. De Kerkenraad bidt alle leden kracht en wijsheid toe haar werkzaamheden met plezier en zegenrijk te kunnen uitvoeren.

Leo Eveleens – Voorzitter

 

Woensdagochtend 17 juli in de Spil:

Een zangochtend rond het thema:

Vertrouwend bidden en/of biddend vertrouwen

Graag nodigen  we u en jullie van harte uit om de jaarlijkse zomerzangochtend te bezoeken in “de Spil”

Vanaf 9.50 bent U welkom voor  thee of koffie. Om 10.15 willen we graag met het programma beginnen. Met pastor Ans Creemer gaan we, in gebed, zang en overdenking,  het deze ochtend  hebben over het bovenstaande thema.

 

Heeft u zelf nog één lied (met maximaaltwee coupletten)wat u graag zou willen zingen en dat op het thema betrekking heeft, dan kan dit uiteraard, graag dan z.s.m. doorgeven aan Truus de Geus,

e-mail:  truus.de.geus@sow-kudelstaart.nl, telefoon 0297-320372 of aan Margreet van Tol, e-mail: margreet.van.tol@sow-kudelstaart.nl, telefoon 0297-327398, (bij voorkeur bellen tussen 18.30 en 20.00 uur)

Graag met vermelding uit welke bundel het lied komt!! (lied 86 en 904 zijn al in het programma opgenomen).

In verband met het maken van de liturgie vragen wij dit vóór 3 juli 2019 op te geven.

 Iedereen , ook eventuele kennissen of vrienden, graag tot ziens op de ochtend van 17 juli.

Heeft U vervoersproblemen en wilt u dat wij u komen halen en thuisbrengen voor deze ochtend , dan kan dat geregeld worden via bovenstaande adressen; geef u dan zo spoedig mogelijk op.

 Namens de commissie,

Truus de Geus en Margreet van Tol

 

Inloopochtend in de Spil!

Woensdag,3 juli a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz. 

De boekenhoek is deze ochtend geopend.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen zijn deze ochtend Anneke Sikkema en Wil Sangers.

Graag tot ziens in de Spil.

 

 

Vakantiebijbelgids voor Kids én voor volwassenen

Het is zomer en het is bijna vakantie ! Tijd om op avontuur te gaan. Naar verre landen of in Nederland. Ver weg of in de achtertuin. Waar je ook bent, overal kun je genieten van de zon en de warmte. Leuk hierbij is de Vakantiebijbelgids, uitgegeven door Ark Mission, boordevol proefjes, creatieve opdrachten en weetjes. Zo ontdek je alles over de zon en haar licht en warmte. Ook kom je erachter wat dat met God te maken heeft.  Ook voor de ouders en andere volwassenen is er een vakantiegids, met minder proefjes en creatieve opdrachten, maar met overdenkingen over hetzelfde thema: de zon!

In de hal en bij de boekenhoek ligt een hele stapel, neem er een mee!

PS. Door een ‘foutje’ hebben we meer exemplaren gekregen dan besteld, dus schroom niet , neem ze mee en deel uit!

De boekenhoek