U bent hier

Kerkblad voor zondag 3 november 2019

Door scribent op 29 oktober 2019 21:42

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging mw. ds. De Waal uit Vijfhuizen bij ons voor. Zij sprak met ons over de biografie van Ruth. Een biografie geeft, zo meldde mevrouw de Waal, over het algemeen een afgerond beeld van degene over wie die biografie gaat. Er wordt beschrijvend teruggekeken op iemands leven; bij die terugblik draagt de biograaf al kennis van het verdere verloop van dat leven. Hij of zij kan dus zaken die zich later in iemands leven voordoen al verwerken bij de beschrijving van vroegere zaken.

De biograaf van Ruth geeft het eerste deel van haar levensgeschiedenis maar kort weer.  In slechts enkele verzen wordt gesproken haar huwelijk met een van de zonen van Naömi, en het feit dat zij daarvan weduwe wordt. De biograaf richt zich al nadrukkelijk op de toekomst van Ruth. Hij schenkt veel meer aandacht aan de keuze van Ruth om met haar schoonmoeder terug te gaan Bethlehem (‘uw volk is mijn volk en uw God is mijn God’). Zo richt hij de aandacht op God die hier als leidsman voorgaat en Ruth in het geslachtsregister van Jezus doet belanden.

De boodschap voor ons: God denkt altijd vooruit en hij is, zoals ook in het kinderlied naar voren kwam, onder, boven, voor en achter ons en ons altijd nabij!

Volgende week zondag 3 november wordt de jaarlijkse Spildienst gehouden. Meer informatie vindt u in een apart stukje.

 Op woensdag 6 november om 19.30 uur zal de jaarlijkse Dankdag voor gewas en arbeid gehouden worden. Voorganger in deze dienst is pastor A.M. Creemer - Allard.

 We hopen voor beide bijzondere diensten op een grote opkomst.

 

Roel wil graag bedanken voor de vele kaarten , die hij heeft ontvangen voor zijn 70e verjaardag. Ook is hij heel blij met de bezoekjes, sommigen bezoeken hem heel trouw!

Het gaat redelijk goed met hem, maar een plekje in Aalsmeer laat nog wel even op zich wachten.

Betty de Rooij

 

Spildienst

Zondag 3 november organiseert de Spilgroep weer een kerkdienst voor en met de bewoners van OTT. Het zal weer een laagdrempelige dienst zijn waarin diverse bewoners van Ons tweede Thuis hun medewerking aan zullen verlenen d.m.v. zang, muziek, gedicht etc. De liederen zijn ook uitgekozen door de deelnemers aan de Spilgroep. Voorganger is proponent Albert-Jan Treur uit Vinkeveen. De heer Treur werkt bij Ons Tweede Thuis als vertrouwenspersoon en houdt voor de vestigingen in de Haarlemmermeer regelmatig kerkdiensten in de instelling. We zijn blij dat ds. Treur voorgaat omdat hij zich vanwege zijn werk goed in kan leven in de belevingswereld van de bewoners van De Spil. Het thema van de dienst is: “Wat is Gods plan met jouw leven?” Dit seizoen vertellen we op de Spilgroep over vrouwen in de Bijbel. Het is bijzonder om te zien dat God juist met hen een bijzonder plan heeft in zijn heilsboodschap. Wij rekenen weer op een blijde en mooie kerkdienst en zijn er van overtuigd dat u er geen bezwaar tegen heeft dat deze dienst er wat anders uit zal zien dan u gewend bent.

 

Kindernevendienst XL 17 november

Hoi jongens en meisjes,
heb jij ook zo'n zin in weer een kindernevendienst XL??

Zet dan zondag 17 november in je agenda (of die van je ouders).

Iedereen van de basisschool is vanaf 9.45 uur welkom in de Jids.

Het thema is: God in getallen.

Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Wij hebben er weer heel veel zin in!

Tot zondag de 17e!

Groetjes, de leiding van de kindernevendienst

 

De Catjids begint weer

De Catjids – Catechisatie in de Jids – gaat weer van start. Na het vertrek van ds. van Dalen heb ik de Catjids van hem overgenomen en wil dit ook blijven doen totdat er een nieuwe predikant is (tenzij dit héél lang duurt….).  De Catjids is bedoeld voor jongeren van 13 t/m 17 jaar. Met behulp van moderne media, filmpjes, liedjes en werkvormen, gaan we met elkaar in gesprek. We proberen er achter te komen wat de Bijbel ons te zeggen heeft, wat God van ons vraagt en wat geloven betekent in deze tijd als je jong bent.

We hebben geïnventariseerd dat de meeste op woensdag en zondagavond kunnen, en gaan het daarom afwisselend op die dagen doen. Start is na de herfstvakantie en de volgende data zijn nu vastgelegd: zondag 3 november, woensdag 20 november, zondag 1 december en woensdag 18 december. Tijd: 19.30 – 20.30 en daarna tijd om na te kletsen, poolbiljarten, darten etc.

Koos Koelewijn

 

Inloopochtend in de Spil!

Woensdag,6 november a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

De boekenhoek is deze ochtend geopend.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastheer en –vrouw zijn deze ochtend Henk en Ria Verhoef.

Deze morgen zal Corrie Weij trakteren.

Graag tot ziens in de Spil.

 

I’ll push you

Dit is de titel van een boek én van een film. I’ll push you is een prachtig, waargebeurd verhaal over vriendschap, geloof en vertrouwen.
Op vrijdagavond 15 november om 19.00 uur zal de film vertoond worden in de kerkzaal van de Spil.
Als u nog tijd heeft is het natuurlijk erg leuk om van tevoren het boek te lezen. Dit boek heeft een Engelse titel, maar is gewoon in het Nederlands te lezen.

 

Kaartverkoop voor ziekenhuis Helping Hands in Nigeria

Op de zondagen 10 november en 1 december gaan mijn man Stef en ik weer kerstkaarten verkopen in de Spil voor het ziekenhuis van onze vrienden Gbemi en Dare Ogunlusi in Nigeria.

Het ziekenhuis is nu een jaar operationeel: de eerste kinderen zijn er geboren, operaties uitgevoerd. De röntgen-afdeling is in gebruik genomen. Dit zijn allemaal goede ontwikkelingen.

Maar hulp blijft nodig. We gaan een ambulance kopen en naar Nigeria verschepen en voor het laboratorium zijn nog instrumenten nodig. Dat kost natuurlijk best wel veel geld.

Mijn zussen en ik maken door het jaar prachtige originele kerstkaarten, die we na de diensten  op 10 november en 1 december willen verkopen.

Vorig jaar heeft de totale kaartverkoop ongeveer €1000,- opgebracht. We hopen, dat we weer voor een fijn bedrag verkopen om onze vrienden te kunnen helpen.

Willy Holling

 

Sporten in de Copernicusstraat

De Alphakerk organiseert regelmatig een sportinstuif in de speeltuin van de Copernicusstraat, tegenover de familie Heemskerk. Het zou leuk zijn als kinderen van onze kerk samen met kinderen uit de Alphakerk elkaar daar ontmoeten d.m.v. sport en spel. Afgelopen zaterdag 26 oktober was er weer zo’n sportmiddag. Daar kan je nu niet meer naartoe, maar de volgende keer is op zaterdag 23 november van 14.00-15.30 uur. Het is voor kinderen van 5-12 jaar en vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom.

 

Kerstmusical oproep!!

De voorbereidingen van de kerstmusical zijn achter de schermen al begonnen en het oefenen zal ook niet al te lang meer op zich laten wachten.

Vandaar deze oproep voor zowel kinderen, tieners, jongeren als volwassen musical spelers om zich op te geven bij Simone of Ronald.

Kinderen in groep 1 tot en met 4 kunnen meedoen in het koortje of als engel/herder zonder tekst. Zit je in groep 5 of hoger dan kun je je ook opgeven voor een rol met tekst.

We zijn ook nog op zoek naar iemand die wil helpen met de productie. Ben jij iemand die in de gaten kan houden of alle voorbereidingen (decor, musical, koor, geluid) op schema lopen dan ben je ook van harte welkom om ons te komen helpen.

Doe je liever regie? Dat mag ook dan neemt iemand anders de productie op zich.

We horen het graag, alle hulp is welkom.

Simone en Ronald (ronald.sangers@sow-kudelstaart.nl)

 

Pastoraat

In de periode van vacant zijn komt de berichtgeving rondom zieken, en andere situaties waarin wij als gemeente een rol kunnen spelen wat minder gemakkelijk boven tafel dan wanneer er wel een vaste predikant is. Daarom wordt u allen gevraagd om, als er situaties zijn die voor het gemeente-zijn en de ondersteuning van elkaar van belang zijn, contact op te nemen met één van de coördinatoren.

Hieronder de 4 pastorale coördinatoren:

Ruud Pattiapon, tel.: 06-52677967

Gerard Heijnen, tel.; 366998

Anneke Sikkema, tel.: 341425

Margreet van Tol, tel.: 327398

Of u kunt zich wenden tot het scribaat:

Marja Smit en Aveline Maat,

via scriba@sow-kudelstaart.nl

 

Verantwoording Gift

Onlangs heeft de diaconie een gift van € 100,00 ontvangen, die wij naar eigen keus mochten bestemmen. Wij hebben hiervoor het Diaconale Fonds uitgekozen.Namens de diaconie hartelijk dank.

Groet, Rik van Osnabrugge