U bent hier

Kerkblad voor zondag 3 juni 2018

Door scribent op 28 mei 2018 09:32

Uit de pastorie

Uit de mond der kinderen

Het ‘kinderpaatje’ in de kerkdienst is altijd weer een verrassing. Als je de kinderen bij elkaar roept, voordat ze naar de kindernevendienst gaan, moet je altijd maar weer afwachten wat er uit komt. Soms zijn de vragen niet goed en dan zeggen ze gewoon niets. Je kunt dan wel een microfoon onder hun neus duwen, maar dat helpt niet veel. Op andere momenten komen er antwoorden die zo verrassend zijn dat we er met zijn allen om moeten lachen. Dat kan soms niet anders, maar het kan wel eens bedreigend overkomen voor een kind: ‘Lachen ze me nu allemaal uit?’

Er zijn ook kindermomenten waarop ik denk: ‘Zo! Nu kan ik beter verder mijn mond houden: de preek is al gehouden!’. Zo’n moment was er afgelopen zondag. De kinderen produceerden moeiteloos de drie punten voor een perfecte preek. Ik stelde de vraag: ‘Waar woont God?’. Dat deed ik al heel voorzichtig en aarzelend. ‘Je kunt van kinderen toch niet verwachten dat ze daar zo één twee drie een antwoord op geven’, spookte het door mijn hoofd. ‘Ze zullen wel weer stil vallen en me schaapachtig aankijken’. Niets was minder waar! Drie kinderen hadden hun antwoord klaar. Elkaar perfect aanvullend: ‘Waar woont God? A. In de hemel b. In de tempel c. In mijn hart, want ik ben zelf een tempel van God’. Een preek in notendop. Wat zeg ik? Een hele dogmatiek in notendop. Perfecte uitleg van wat ik later aan de ‘grote mensen’ wilde zeggen: dat de hemelse heiligheid mag weerspiegeld worden in onze ‘tempels’ en vooral ook in onze levens. ‘Heilig zult gij zijn, want Ik, de HERE uw God, ben heilig’.

Ik ben trots op de kinderen van onze Kudelstaartse gemeente! Het was leuk dat de pers van ‘Aalsmeer Vandaag’ aanwezig was. Die hebben dat ook mooi kunnen constateren en registreren! Hun verslag kunt u trouwens zien en lezen op www.aalsmeervandaag.nl

 

Preekrooster 

Op het rooster van de kindernevendienst staan de komende weken de verhalen uit het boek Job. Afgelopen zondag: Job 1. Wat wordt daarin beschreven? ‘Job raakt alles kwijt’ – ook weer opgetekend uit de mond van één van de kinderen. Over het boek Job heb ik enkele jaren geleden in onze kerkdiensten gepreekt. Sindsdien is er veel gebeurd. Als ik die oude preken doorlees, doe ik dat nu met andere ogen. Misschien komt er een tijd dat ik het boek Job nog eens opnieuw ga uitpluizen. Nu voel ik mij daar eerlijk gezegd nog niet goed toe in staat. Ik sluit de komende weken dus niet aan bij het kinderrooster, maar ik hoop dat de ouders er met hun kinderen wél over praten. Het zijn namelijk fundamentele vragen van levensbelang die hier aan de orde komen. Ik wens de leiding van de kindernevendienst heel veel zegen toe om het op een goede manier te doen. Wat er in de kerkdienst dan wel aan de orde komt? Ik ben begonnen met een gedeelte uit Jesaja. Dat lijkt me een goed begin voor nóg meer van deze boeiende profeet.

Met een hartelijke groet, ds. Hans van Dalen

 Komende zondag

Aanstaande zondag zal ds. J. van Dalen bij ons voorgaan, u bent allen weer van harte welkom!

 

 

Collectemunten

Volgende week worden ze in omloop gebracht: onze nieuwe collectemunten.

Vanaf 1 juni worden de oude en vertrouwde collectebonnen niet meer uitgegeven en worden die vervangen door munten. We schreven er al eerder over. 

Net als over de redenen waarom besloten is over te stappen van bonnen naar munten.

De munten hebben drie verschillende waarden: de gele zijn € 0,50 waard, de blauwe € 1,-- en de groene € 2,--. Dat sluit dus één-op-één aan bij de kleuren die nu op de bonnen staan. Zo hoeft u zich niet te vergissen.

Uiteraard blijven de bonnen die u nog hebt gewoon geldig en kunt u die nog gewoon in de collectezak doen. Alleen: als u gaat bestellen krijgt u geen bonnen meer, maar munten. Aan de bestelprocedure verandert ook helemaal niets.

 

Inloopochtend in de Spil

Woensdag,  6 juni a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

De boekenhoek zal deze ochtend ook geopend zijn.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen deze ochtend zijn Anneke Faber en Herma Heijnen.

Graag tot ziens in de Spil.

 

Wisseling van de wacht ambtsdragers/pastorale medewerkers zondag 17 juni

Totaal zijn er negen ambtsdragers en pastorale medewerksters aan het einde van hun ambtstermijn, vier daarvan worden herbevestigd voor een nieuwe periode. Herbevestigd worden Rick van Osnabrugge en Piet de Geus als diaken, Anneke de Jong als pastoraal medewerker senioren en Truus de Geus als ouderling-pastoraat.

Van vijf leden nemen we afscheid, t.w.:  Marjolein van der Zwaard en Erna Roodenburg als ouderling-coördinator. Leo Eveleens en Henny de Jeu als ouderling-pastoraat en Jos Blom als ouderling-kerkrentmeester. Jos zijn rol als penningmeester neemt Robin Schouten over die al een jaar extra als ouderling-kerkrentmeester meedraait in het team.

Bijzonder blij en dankbaar zijn we dat de grote kerkenraad unaniem vijf leden willen voordragen om te bevestigingen op 17 juni a.s.

Dit zijn dit jaar Ruud Pattiapon als ouderling-coördinator voor wijk Noord en Margreet van Tol als ouderling-coördinator voor wijk West, Tineke van de Blonk als pastoraal medewerker voor wijk Noord en Letty Groenveld en Ina Verheul als pastoraal medewerker voor wijk Zuid.

Mocht u als lid van onze gemeente bezwaren hebben hiertegen, dan kunt u of jij dit schriftelijk of per email scriba@sow-kudelstaart.nl met motivatie en ondertekend met naam en handtekening indienen voor 3 juni a.s. indienen bij 1 van onze twee scriba’s Aveline Maat of Marja Smit.

Startzondag

Zondag 9 september is de startzondag, het landelijke thema is dit jaar; ‘Een goed gesprek’.

De commissie erediensten zal daarom een gesprekdienst organiseren voor jong en oud.

Na de dienst kunnen we met elkaar d.m.v. een gezamenlijke maaltijd in de vorm van een Amerikaanse fuif, o.i.d. het geheel met elkaar afsluiten en zo een start van het nieuwe seizoen maken.

Lijkt het u leuk om hierover na te denken en te organiseren met een groepje gemeenteleden, meld u dan aan bij Aveline Maat of scriba@sow-kudelstaart.nl

  Gelegenheidskoor

Het is weer een paar jaar geleden dat we een Oecumenisch gelegenheidskoor in onze kerk hadden.

Op veler verzoek hebben wij weer zo’n gelegenheidskoor gepland.

De viering moeten we nog voorbereiden maar de datum weten we al.

Ook wanneer we gaan repeteren is bekend.

ZONDAG 7 oktober om 10.30 uur

is de Oecumenische viering in onze kerk.

De repetitieavonden zijn op woensdagavond

Van 20.00 uur – 22.00 uur in onze kerk.

Woensdag 5 september

Woensdag 12 september  en LET OP…

Woensdag 28 september.

De dirigent is dit jaar: Ton v.d. Berg.Ton was de oprichter en dirigent van Song of Joy.Organist/pianist is Jan Sikkema.

Na de vakantie komt er een officiële oproep, maar lijkt het u leuk om te komen zingen en repeteren, noteer dan voor de zekerheid de data, dan kunt u het niet vergeten. Wij hopen op een grote opkomst.

Vriendelijke groet namens de Oecumenische werkgroep,

Garry Scholte

 

Verantwoording Gift.

De diaconie heeft onlangs weer een gift ontvangen van € 10,00 t.b.v. het Bloemenfonds, waarvoor onze dank.

Uw diaconie