U bent hier

Kerkblad voor zondag 3 december 2017

Door scribent op 26 november 2017 22:29

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. J. van Dalen bij ons voor. Deze dienst stond in het teken van het herdenken van de overledenen uit onze gemeente in het afgelopen kerkelijk jaar. Ook mochten we met elkaar het Heilig avondmaal vieren.

Het was een mooie dienst waarin we ook hebben mogen genieten van het orgelspel van Theo Griekspoor en zang van Wilma schoenmaker en Carin Bremer. Na de zegen zongen zij ‘May the road rise to meet you…’

 Moge de weg je tegemoet komen

Moge de wind altijd in je rug zijn

Moge de zon warm op je gezicht schijnen

De regen zacht vallen op de velden

En – tot we elkaar weer ontmoeten –

Moge God je bewaren in de palm van Zijn hand

Aanstaande zondag is er een speciale dienst voor 'jong en oud', waarin we beginnen met het Adventsproject. Thema: Gegrepen door Gods liefde. De verhalen van Jona staan centraal voor de kinderen. In deze dienst blijven de kinderen in de kerk. De muziekgroep Sound of Worship werkt mee.

  • Donderdag 30 november: Jongerengespreksgroep de ‘Afdwalers’,

20.00 uur

  • Donderdag 30 november, vergadering wijkteam Zuid, 20.00 uur in de Spil
  • Zondag 3 december: Spilgroep, 19.30 uur
  • Woensdag 6 december, inloopochtend, 10.00 uur in de Spil

Kerstviering in de Spil voor jong en oud op 20 december

Op woensdagmiddag, 20 december 2017 wordt er weer de jaarlijkse  kerstviering gehouden in de kerkzaal van De Spil in Kudelstaart. Jong en oud zijn welkom vanaf 14.45 uur en de viering zal om ongeveer 19.00 uur worden beëindigd.

U wordt ontvangen met een geurig kopje koffie of thee en daarna volgt het liturgisch gedeelte. Hierbij zal medewerking worden verleend door onze dominee Hans van Dalen alsmede door dhr. Ruud Kooning op het orgel met zang van dhr. Piet Adema.

Na afloop is er een gezellig samenzijn en ronden we af met een gezamenlijke (warme) maaltijd, verzorgd door onze “huisleverancier” Gert Stronkhorst.

 Als u het fijn vindt om deel te nemen aan de viering, wilt u dat dan uiterlijk zondag 10 december even doorgeven aan één van de onderstaand genoemde diakenen. Het mag ook via de email diaconie@sow-kudelstaart.nl.  Wij kunnen dan het aantal “eters” op tijd doorgeven  aan Gert.

Indien u niet op eigen gelegenheid kunt komen, dan bestaat de mogelijkheid om opgehaald te worden. In dat geval graag even doorgeven gelijktijdig met uw aanmelding.

Wij hopen op een fijne kerstviering met elkaar.

Uw diaconie:

Janna Adema, ( 0297 – 320935);

Rieneke de Bondt  ( 0297 – 347155);

Piet de Geus  ( 0297 -323072);

Rik van Osnabrugge  ( 0297- 201225);

Laurens Poesiat ( 06 – 24715220);

Ans Rinkel ( 0297 – 341045).

Inloopochtend in de Spil

Woensdag,  6 december a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om, onder genot van een kopje koffie of thee, een praatje met elkaar te maken en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

De boekenhoek is deze ochtend ook geopend. Ook de kerstartikelen en kerstkaarten staan er weer in tentoongesteld. Neem gerust een kijkje.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen deze ochtend zijn Hillie de Kuiper en Gusta Groenendijk.

Graag tot ziens in de Spil.

 

Het gebruik van de app ‘Protestant’

Een paar weken geleden kon u lezen dat we aan het experimenteren zijn met de app ‘Protestant’. We gaven in dat stukje aan dat er nog op terug zouden komen. Dat doen we via dit artikel(tje).

Als u de app hebt gedownload kunt u onze gemeente opzoeken. Als u ‘Kudel’ intypt kunt u meteen onze gemeente kiezen.

Als u dan onze gemeente ‘opent’, ziet u zes pictogrammen staan: ‘nieuws’, ‘ agenda’, ‘website’, ‘over ons’, en ‘ opnames’. Als u ‘naar links swipet’, komen er nog meer pictogrammen. Er zijn er op dit moment in totaal 15. We gaan ze hier niet allemaal bespreken – sommige spreken voor zich.

Achter ‘nieuws’  vindt u de belangrijkste gebeurtenissen of mededelingen vanuit onze gemeente. De belangrijkste dingen uit de nieuwsbrief of het kerkblad, vindt u ook achter dit pictogram. Als u op ‘ website’  drukt komt u op onze eigen website uit en als u op ‘opnames’  klikt, komt u meteen bij de geluidsopnames die gemaakt zijn van onze erediensten.  Onder de knop ‘liturgie’  vindt u de volledige tekst van de liturgie die gebruikt wordt bij de eredienst. Het lukt niet altijd, maar het is de bedoeling dat de liturgie zo actueel wordt ingevuld dat die tijdens de dienst ook te gebruiken is. Mensen die niet altijd kunnen lezen wat op de beamer staat, kunnen dan toch via deze knop ‘meelezen’.

Als er een kettinglied is, wordt geprobeerd om (een opname van) dat kettinglied ook te publiceren via het pictogram ‘ kettinglied’. Hetzelfde geldt voor het kinderlied en het pictogram dat daarvoor in de app zit.

Interessant is ook op het laatste blad het pictogram ‘Poll’.  Daar zal steeds een vraag worden gesteld over wat u van een bepaald iets vindt.  Op basis van uw reacties hopen we dan de app zo goed mogelijk, zo gebruikersvriendelijk mogelijk en optimaal aansluitend aan uw wensen in te vullen. U vindt daar op dit moment de vraag of u de app een aanwinst vindt voor onze communicatie-uitingen of niet. U wordt van harte uitgenodigd die poll in te vullen.

Tot slot: de ‘pushberichten-functie’.  Als u kiest voor de optie ‘pushberichten ontvangen’  dan komen de door ons als beheerders verzonden berichten meteen op uw smartphone binnen. De afgelopen weken hebben we dat getest door op zaterdagavond steeds een pushbericht te sturen over de eredienst van de volgende dag.

 Er is één icoontje die (nog) niet goed werkt en dat is erg jammer, want dat vinden we een heel belangrijke knop. Dat is de knop ‘agenda’. De agenda is daarom nu helemaal leeg gemaakt en zal pas weer worden gevuld als de app-bouwers die helemaal goed werkend hebben gemaakt. Als u een actuele agenda wilt vinden van al onze activiteiten, dan vindt u die overigens wel op de website. Zoals gezegd: die kunt u ook via de app bereiken – u vindt daar de volledige kalender onder de menuknop ‘activiteiten’! Veel succes!

Kees de Bondt

 

Nieuws uit de boekenhoek:

Graag uw aandacht voor het volgende:

Kerstkaartenverkoop voor Ziekenhuis “Helping Hands” in Nigeria.

Op zondag, 3 en 10 december, zal mevr. Willy Holling eigengemaakte kerstkaarten verkopen voor het goede doel. Willy en Stef Holling steunen de bouw en de inrichting van het ziekenhuis Helping Hands van hun Nigeriaanse vrienden, de dokters Dare en Gbemi Ogunlusi.

Een speciaal ziekenhuis waar iedereen, ongeacht de financiële positie, wordt geholpen. Dit in tegenstelling tot bijna alle andere ziekenhuizen, waar je níet wordt geholpen als je geen geld meeneemt.

Dokter Dare is ook professor aan de universiteit van Ado Ekiti, waar hij zijn studenten in deze geest opleidt.

In de afgelopen jaren is de bouw gerealiseerd, nu wordt er geld ingezameld voor medische apparatuur. Willy en 3 van haar zussen maken kaarten met verschillende technieken, sommige ware juweeltjes.

De verkoop van de kaarten is ná de kerkdienst in de ontmoetingshal.

De gehele opbrengst komt ten goede aan het ziekenhuis.

Van harte aanbevolen.

Voor meer informatie: kijk op www.freewebs.com/gambiamission of op de facebookpagina van Mission House Gambiamission.

Vanwege de komende feestdagen en het versturen van kaartjes, ga ik er van uit dat er velen van u geïnteresseerd zullen zijn.

Gusta Groenendijk

 

Het Vakantiebureau is er voor iedereen.

Als diaconie willen wij het volgende onder de aandacht brengen, dat  mensen, die bijna nooit op vakantiegaan,  een gezinsvakantie kunnen aanvragen. Deze worden verzorgd door het RCN, die in 2018 70 heerlijke vakantieweken in 7 accommodaties in Nederland voor u reserveren .Opnieuw stelt  het RCN in samenwerking met Hetvakantiebureau.nl  ongeveer 100 bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief van € 75,00 (week) of  € 35,00  (weekend) . De diaconie zal deze kosten voor haar rekening nemen , indien uw aanvraag gehonoreerd wordt.

RCN stelt  deze bungalows ter beschikking voor gezinnen in de bijstand, die anders geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Bij beschikbaarheid zijn deze vakanties het gehele jaar mogelijk op alle RCN-vakantieparken in Nederland. Aanmelden kan vanaf 1 februari 2018 via de wijk coördinator of de diaconie. Voor de verdere voorwaarden kijkt u op www.hetvakantiebureau.nl ( vanaf 1 februari 2018 )

Ook zijn er vakanties voor eenoudergezinnen, die in samenwerking met Ycamps worden georganiseerd. Deze vakanties zijn speciaal ontwikkeld, zodat de ouder zich heerlijk kan ontspannen en even weg is uit de sleur van alledag. Voor de kinderen is er dagelijks een gevarieerd programma, georganiseerd door speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers, met veel uitdagingen binnen een veilige omgeving. Tijdens deze vakanties zijn de maaltijden inclusief .Mochten de kosten een bezwaar zijn, kan men onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen vanuit het Vakantiefonds.

Heeft u interesse als eenoudergezin kijk dan op www.ycampseenoudervakanties.nl

Verder zijn er ook vakanties met aandacht voor senioren in de diverse accommodaties. Het gaat hier om senioren:

1.die nog volledig zelfstandig zijn en misschien af en toe lichte zorg nodig hebben.

2.die volledig afhankelijk van zorg door een lichamelijke beperking of aandoening

3.die een lichte verstandelijke beperking hebben, toch nog binnenshuis mobiel zijn, maar bij activiteiten begeleiding nodig hebben of hulp bij medicatie

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot www.hetvakantiebureau.nl of vraag uw reserveringsformulier aan per telefoon 0318-486610 of via de mail info@hetvakantiebureau.nl of u download het formulier via www.hetvakantiebureau.nl

Het compleet  ingevulde reserveringsformulier stuurt u naar:

Hetvakantiebureau.nl, Postbus 6, 6740 AA Lunteren.

Uw diaconie