U bent hier

Kerkblad voor zondag 29 september 2019

Door scribent op 23 september 2019 13:43

Rondom de diensten

Afgelopen weekend mochten wij als gemeente ons startweekend houden. In dit weekend stond het thema: ‘Verbinding’ centraal.

Zaterdagmiddag begon dit voor alle kerkenraadsleden en pastoraal medewerkers met een creatieve activiteit onder leiding van ‘Crea Bea Ans Creemer’. Ans gaf eerst een korte inleiding wat allerlei symbolen en kunst in de kerk betekenen. Daarna mochten we zelf aan de slag, in groepsverband mochten we aan de hand van allerlei symbolen o.a. het thema Advent, Kerst, Pasen en Pinksteren verbeelden en namen we dus de verfkwast ter hand. Dit met een verbluffend resultaat, zo met elkaar kwamen er hele mooie ‘kunstwerken’ tot stand.

`s Avonds stond er voor iedereen die de gemeente een warm hart toe draagt een heerlijk buffet klaar en was er tijd om gezellig met elkaar in gesprek te gaan.

De volgende morgen hielden we onze startdienst waarin pastor M. Walburg uit Alphen a/d Rijn bij ons voorging. En stond het thema ‘Verbinding' weer centraal:

 

“Verbonden met allen die van goede wil zijn,

geroepen tot vernieuwing van de wereld en ons leven,

willen wij ieder voor zich en tezamen een teken van hoop, geloof en liefde zijn in de wereld van vandaag.”

Ook werd er een oproep gedaan aan een ieder, jong of oud, het jeugdwerk te ondersteunen in welke vorm dan ook. Mocht u dit gemist hebben, dan kunt u zich nog aanmelden bij de jeugdouderlingen Martine Sikkema en/of Ronald Sangers of bij de jeugd pastoraal medewerker Kristian van Heemskerk.

Het was een feestelijke dienst waarin ook de muziekgroep Sound of Worship hun bijdrage heeft geleverd.

Al met al een goede start en we hopen er met elkaar als gemeente en goed seizoen van te maken!

 

Komende zondag zal ds. R. v.d. Weg uit Uithoorn bij ons voorgaan en mogen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

We hopen u weer te mogen begroeten.

 

Jeugdkerk XL

Zondag 29 september is weer de 1e jeugdkerk XL van het seizoen voor alle jongeren van 12 tot 18 jaar. Vanaf 10 uur start de inloop met koffie en thee en om 10.30 start het programma.

Je bent toch ook weer van de partij? En neem gerust iemand mee!

 

Viering Heilig Avondmaal 29 september

Op D.V. 29 september hopen wij met elkaar weer het Heilig Avondmaal te vieren. Normaliter doen wij dit in september altijd ‘aan tafel’. Dit keer zal het echter een ‘lopend avondmaal’  worden. Dat komt omdat er op 28 september een concert in de kerkzaal wordt gegeven. Daarbij zijn meerdere koren aanwezig met een lang programma. Het college van kerkrentmeesters heeft aangegeven dat het waarschijnlijk tot diep in de nacht duurt voor alles weer in gereedheid is om de volgende dag de eredienst te kunnen houden. Omdat de diaconie (met heel wat menskracht) toch ook altijd wel enkele uren nodig heeft om de kerkzaal gereed te maken voor een zittend avondmaal ontbreekt daarvoor dit keer (dus) de gelegenheid (normaliter doen wij dat op de voorafgaande zaterdag).

Om die reden hebben wij besloten tot deze – éénmalige- verandering. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Uw diaconie.

 

Avondmaalscollecte

Dit jaar heeft de diaconie voor de opbrengst  van de Avondmaalcollecten in 2019 gekozen voor de SVA.

Wat betekent SVA? Het is de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelveen. Opgericht in 2005 om vluchtelingen, die in de gemeentes Aalsmeer(Kudelstaart) en Amstelveen komen wonen, te ondersteunen in de ruimste zin van het woord.

Er is een vakkundig team van vaste medewerkers en een veel groter aantal vrijwilligers. Zij helpen deze mensen op weg als het bijvoorbeeld gaat om verduidelijking van onze regelgeving, maar ook informeren zij hen over onze cultuur en gewoontes, zodat ze kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Om deze redenen wil de diaconie deze statushouders ondersteunen met de opbrengsten van onze Avondmaalcollectes in 2019, waarvoor onze dank.

Uw diaconie.

 

Inloopochtend in de Spil!

Woensdag,  2 oktober a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

De boekenhoek is deze ochtend geopend.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen zijn deze ochtend Ina Verheul en Aletta Heil.

Deze morgen zal mevr. Mink trakteren.

Graag tot ziens in de Spil.

 

Pastoraat

In de periode van vacant zijn komt de berichtgeving rondom zieken, en andere situaties waarin wij als gemeente een rol kunnen spelen wat minder gemakkelijk boven tafel dan wanneer er wel een vaste predikant is.

Daarom wordt u allen gevraagd om, als er situaties zijn die voor het

gemeente-zijn en de ondersteuning van elkaar van belang zijn, contact op te nemen met uw pastorale coördinator, of degenen die het pastoraat in uw wijk of straat invult. Hieronder de 4 pastorale coördinatoren:

-Wijk Noord: Ruud Pattiapon, tel.: 06-52677967

-Wijk Oost: Gerard Heijnen, tel.; 366998

-Wijk Zuid: Anneke Sikkema, tel.: 341425

-Wijk West: Margreet van Tol, tel.: 327398

Of u kunt zich wenden tot het scribaat: