U bent hier

Kerkblad voor zondag 29 oktober 2017

Door scribent op 22 oktober 2017 19:58

Bij de diensten

 

“Recht!” Dat was het woord dat centraal stond in de dienst van afgelopen zondag, waarin onze eigen dominee Hans van Dalen voorging. In de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (Lucas 18:1-8) gaat het over een arme weduwe die haar recht gaat halen. Zij doet dat bij een rechter die zich niets van God en van zijn medemens aantrekt. Hij denkt dus alleen aan zichzelf. Toch wint de weduwe het van deze rechter door haar vasthoudend gesmeek. De rechter verschaft recht.
‘Recht’ is een altijd actueel thema. Rechtspraak is in onze maatschappij openbaar. Via de media kijkt iedereen mee over de schouder van de rechter. Iedereen heeft bijvoorbeeld wel een mening over de moordenaar van Anne Faber. Maar je zult maar rechter zijn en over haar een oordeel moeten vellen! Eigenlijk is dat een taak die alleen God Zelf perfect kan uitvoeren. Wij geloven en belijden dat Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. Wij vertrouwen er dus op dat Gods recht zegeviert. Sterker nog: Gods recht heeft al gewonnen toen Jezus werd gekruisigd en op Pasen opstond. Op grond van Zijn verzoenend werk spreekt de HEER ons vrij. Geen aanklager kan ons iets maken. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. 

Komende zondag is om 10 uur een kerkdienst in De Spil, waarin onze “eigen” predikant DV weer zal voorgaan. In deze dienst zal Martine Sikkema bevestigd worden als jeugdouderling. Een feestelijke dienst dus. Het verhaal dat in de kerkdienst en op de kindernevendienst verteld wordt is van de verlamde man die door zijn vrienden naar Jezus wordt gebracht (te vinden in Matteüs 9:1-8 en in uitgebreidere vorm in Marcus 2:1-12 en Lucas 5:17-26) 

Gemeentenieuws
Uit privacyoverwegingen wordt gemeentenieuws over privépersonen niet op de website geplaatst. 

Verder denken we aan allen die ziek zijn of zorgen hebben om anderen die ziek zijn. Ook denken we aan allen die wachten op onderzoeken of uitslagen van onderzoeken en zich onzeker voelen over wat dit hun zal brengen. Mogen zij zich gesterkt voelen door de aanwezigheid van God de Vader.

 Kerstmusical

De moeite waard !

Dat wordt het ook dit jaar weer op tweede kerstdag als we musical opvoeren. Na de eerste oproep hebben zich al meerdere mensen aangemeld. Bedankt ! Toch zijn er nog genoeg rollen die ingevuld moeten worden. Dus geef u/je snel op!

Graag ontvangen wij uw/jouw aanmelding voor een rol uiterlijk 29 oktober. Dit kan bij Carin Bremer of Simone van Heemskerk persoonlijk, met een appje naar 06- 23486448 of mail naar jeugdraad@sow-kudelstaart.nl

Koorleden (kinderen en volwassenen) kunnen zich aanmelden bij Martine Sikkema: 06 45457645 of jeugdraad@sow-kudelstaart.nl

De eerste toneelrepetitie van de musical De moeite waard! is op 12 november. Op 19 november is de eerste koorrepetitie.

Luther en Bach

Op 29 oktober om 19.00 uur in De Spil.

Wereldwijd is er onder protestantse én rooms-katholieke christenen in oktober aandacht zijn voor het nieuwe begin van Europa....31 oktober 2017 is het exact vijf eeuwen geleden dat monnik Maarten Luther op de kerkdeur van Wittenberg zijn 95 stellingen spijkerde.
Luther - Superman! - ontketende een revolutie in kerk én wereld. Tot op de dag van vandaag merken we de gevolgen ervan.
Toch zou hij zelf zeggen dat niet hij, maar de kracht van het evangelie hem dreef... Wat bezielde deze man? En hoe kon de Reformatie zo'n wereldwijde beweging worden? En wat betekent protestant zijn vandaag?
Zonder Luther zou er trouwens ook geen J.S. Bach zijn geweest. Ze woonden in hetzelfde dorp en cantor/componist Johann Sebastiaan Bach groeide wereldwijd uit tot de Lutherse prediker bij uitstek.
Door zijn muziek zijn zeer velen op nieuwe wijze met het evangelie in aanraking gekomen.
In deze Spilplusdienst (duur ongeveer 5 kwartier) gaan we - in woord, beeld, muziek en dialoog op zoek naar het geheim achter de kroongetuigen van ons Europese christendom: Luther en Bach.

Inloopochtend in de Spil

Woensdag,  1 november a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om, onder genot van een kopje koffie of thee met déze keer een traktatie van Corrie Weij, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

De boekenhoek is deze ochtend ook geopend. Neem gerust eens een kijkje in de kasten en/of kaartenstandaard. Misschien staat er iets voor u bij. Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen deze ochtend zijn Anneke Sikkema en Wil Sangers.

Graag tot ziens in de Spil.

Vriendelijkheid en dienstbaarheid aanleren

De Commissie Vorming & Toerusting organiseert op donderdagavond 2 november 2017 om 20.00 uur, in samenwerking met de Stichting Gezinsfundament, een seminar. De avond zal gaan over hoe je je kinderen een vriendelijke en dienstbare houding aan kunt leren. In Filippenzen 4:5 staat: “Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn.” Hoe leer je dat aan je kinderen? Hoe plant je zaadjes van vriendelijkheid in het omgaan met broers en zussen, vriendjes en vriendinnetjes als er veel onderlinge strijd is? Hoe kan je positiviteit brengen in je gezin, dat je kinderen elkaar dingen gunnen, lief voor elkaar zijn, dingen voor een ander willen doen zonder te mopperen? De avond wordt verzorgd door Imke Wijnhorst, een christelijke ontwikkelingspsychologe. Zij zal vanuit Bijbels perspectief inzichten en praktische tips geven over dit leuke en interessante onderwerp.

Meer informatie op de website: www.sow-kudelstaart.nl

Kindernevendienst XL

Op zondag 5 november is er weer een kindernevendienst XL voor alle kinderen van de basisschool. Het thema is “David en Goliath”.