U bent hier

Kerkblad voor zondag 28 januari 2018

Door scribent op 21 januari 2018 22:27

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor en mochten we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Na de dienst zijn we met en delegatie vanuit onze gemeente naar het dorpshuis vertrokken om de afscheidsreceptie van pastor Annemiek Blonk bij te kunnen wonen.

 Aanstaande zondag zal ds. R. v.d. Weg uit Uithoorn bij ons voor, we hopen u weer te mogen begroeten.

 

Zondag 14 januari is overleden Tini Baardse - Sikkema,  gewoond hebben in Spilstraat 107.

We herinneren Tini als een hartelijke en opgewekte vrouw, die veel betekend heeft voor haar gezin en familie, voor de maatschappij en voor onze gemeente. Als oudste zuster wist ze zich van jongs af aan verantwoordelijk voor haar 5 jongere zusjes. Als kraamverzorgster heeft ze veel gezinnen met zorg, raad en daad bijgestaan. Toen zij trouwde met Piet Baardse, die zijn eerste vrouw had verloren, kreeg zij direct met hem ook zijn vier kinderen onder haar hoede. Samen kregen ze nog drie kinderen. Zorgzaamheid was Tini dus op het lijf geschreven. Door de verhuizing van Aalsmeer naar Kudelstaart werden ze betrokken en meelevende leden van onze gemeente. Na het overlijden van Piet is Tini niet bij de pakken neer gaan zitten. Veel voldoening vond ze in de wandelingen die zij maakte met vriendinnen en het zingen op koor en vooral ook op de koorreizen. Het lied voerde in haar leven de boventoon. Haar vertrouwen op God won het altijd van gemis en tegenslagen. Haar kinderen, klein en achterkleinkinderen ervaren de grote leegte die zij achterlaat. Zij zijn dankbaar voor de liefde en zorg waarmee moeder Tini hen omringde.   

Vrijdag 19 januari hebben we in een dienst van Woord en gebed afscheid genomen van Tini. Daarna is zij begraven op de Algemene Begraafplaats in Aalsmeer.

 

Maandagavondgespreksgroep

De Maandagavondgespreksgroep komt op 29 januari bijeen ten huize van Carla van Oostveen Albrechtstraat 20 aanvang 20.00 uur.

U bent welkom, Deborah en Anneke.

 

Workshop Actieve werkvormen

Afgelopen donderdag 18 januari hebben wij als jeugdleiders een inspirerende avond beleefd in de Jids. Op deze avond was trainster Ramona van den Hoed aanwezig om met ons aan de slag te gaan met het onderwerp Actieve Werkvormen. Ramona is werkzaam bij JOP.

Naast een stuk theorie zijn we vooral ook zelf actief bezig geweest met deze verschillende werkvormen. Mooi om met elkaar 2018 in te gaan vol nieuwe ideeën en inspiratie.

Debora, Jan Willem, Selma, Mirjam, Ronald, Susanne, Kristian, Dorien, Joan: nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid en jullie betrokkenheid tijdens deze avond.   

 

Indienen nieuwe kandidaten ambtsdragers/pastorale medewerkers

Hierbij een oproep om namen in te dienen voor de vacatures van ouderling pastoraat coördinator, ouderling pastoraat en pastoraal medewerker . Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook bus waar uw ingevulde briefje in kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze scriba’s per email naar de scriba@sow-kudelstaart.nl.

Sluitingsdatum is zondag 28 januari a.s.

 

Waarneming voor beheer en andere stoffelijke zaken  

Nu Ed het even rustig aan moet doen, vangen de andere kerkrentmeesters dit vooralsnog op. Wat een rijkdom als gemeente dat we dit terstond kunnen opvangen.

Voor het beheer en agenda van ons kerkelijke centrum kunt u of jij de kerkrentmeesters Jan Vrieze en Kees Alewijnse contacten.

Bij financiële en algemene zaken kunt u of jij contact opnemen met de kerkrentmeesters Jos Blom en Robin Schouten.

Hun telefoonnummers en persoonlijke sow-emailadressen vindt u of jij in onze Samen op Wegwijzer.

Het algemene emailadres van alle kerkrentmeesters is ook te gebruiken: kerkrentmeester@sow-kudelstaart.nl  

Vermeld dan wel graag de naam van wie je actie verwacht.

Het Moderamen