U bent hier

Kerkblad voor zondag 27 oktober 2019

Door scribent op 21 oktober 2019 16:13

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging dominee Aart Mak bij ons voor. We lazen Genesis 32: 29-31, waar Jakob de hele nacht met iemand strijdt bij de rivier de Jabbok. Jakob komt gewond uit de strijd en zijn naam wordt veranderd van Jakob (bedrieger) in Israël (God’s strijder). Degene waarmee Jakob strijdt vertelt niet hoe hij heet, maar Jakob zélf zegt erover: “Ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven”. Na de strijd liep Jakob mank.

Het thema van de verkondiging was “Met wie ben ik aan het vechten?”
Wij mensen zijn ons leven lang aan het vechten; we vechten met onszelf, met ons karakter en onze ziel. Je kan vechten met wie je bent en hoe je bent, met je vrijheidsdrang of met de woede in je zit, met je angsten, met je machtsgevoel of juist je terughoudendheid. Door de jaren heen leer je jezelf steeds beter kennen en gaan de scherpste kantjes er vanaf. We vechten niet alleen met onszelf, we vechten ook met onze medemens(en). We veroorzaken hiermee ruzies in onze relatie, in de familie of tussen vrienden en buren en collega’s. Zo lopen we in ons leven allerlei wonden op. In ons leven strijden we ook met God, over wie Hij is en wat Hij voor ons betekent. Gedurende ons leven worden wij door het strijden steeds sterker, maar raken we ook gewond. Het leven is niet makkelijk en soms doet het pijn. Gelukkig weten wij als christen heel goed waar we heen gaan als de strijd van ons leven gestreden is. Het staat vast dat we zullen overwinnen, ondanks de pijn en de wonden.

Volgende week zondag 27 oktober hoopt mevrouw ds. M.J.L. de Waal uit Vijfhuizen bij ons voor te gaan. We hopen u allen te mogen begroeten.

 

Spilgroep

Sinds begin oktober is de Spilgroep weer van start gegaan. Elke 14 dagen komen we om 19.30 uur op zondagavond bij elkaar in de consistorie. We praten dit seizoen met elkaar over “vrouwen in de Bijbel”. Er staan heel bijzondere verhalen in de Bijbel over vrouwen waarmee God een bijzonder plan had. We zijn begonnen met Esther. Zondag 3 november zal om 10.00 uur de Spildienst gehouden worden. Marja, Paul en Jaap

 

Cremeren of begraven

Weet u al wat er gaat gebeuren na uw overlijden: laat u zich begraven? Of wordt het een crematie?

Locatie: De Spil, Kudelstaart

Datum: woensdag 30 oktober

Tijd: 14.30-16.00 uur, koffie vanaf 14.00 uur
Spreker: Ds. Mirjam Vermeij

Cremeren is lange tijd voor christenen niet bespreekbaar geweest. Toch neemt het aantal crematies toe, ook bij mensen uit de kerk – tegenwoordig laat tweederde deel van alle overledenen zich cremeren.

Hoe zit dat? Deze bijeenkomst is bedoeld om een beeld te krijgen van de afwegingen bij het besluit om te begraven of te cremeren. Kan de Bijbel daarin nog een houvast bieden?

Het samenzijn is ook bedoeld om uw eigen gedachten te vormen. Na de inleiding is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van verschillende standpunten.
Commissie Vorming & Toerusting

 

Gezocht

Heeft u misschien  nog een gasfornuis of 4/5 pits gastoestel over, dat u niet meer gebruikt maar toch nog goed is om iemand te helpen? Als dat zo is, en u wilt dat weggeven: graag even doorgeven aan één van de diakenen.

Uw diaconie

 

Kerstkaartenverkoop

Ook dit jaar zullen Stef en Willy Holling weer enkele keren, na de eredienst, kerstkaarten verkopen. De opbrengst van die kaarten is bestemd voor de Stichting Mission House. Stef en Willy zullen op D.V. 10 november en 1 december bij ons aanwezig zijn.

 

Kampvuuravond

Op 26 oktober a.s. is er een kampvuuravond. Deze wordt, ook in samenwerking met andere kerken uit de regio, gehouden in Rijsenhout, aan de Rijshornstraat 130. Op deze avond zijn alle tieners, van 12 tot en met 17 jaar, en hun vaders, welkom. Sprekers deze avond zijn Freek en Angelique van Balen. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

 PDF-pictogram<br>

Jeugdkerk XL

Op 29 september was de 1e Jeugdkerk XL van dit seizoen. We hebben toen wat filmpjes gekeken, liedjes geluisterd en gepraat over wat we dit seizoen willen doen. Conclusie: doorgaan met het uitnodigen van gasten en de Jeugdkerk vinden de jongeren leuker dan een gewone kerkdienst.

Bij de eerstvolgende Jeugdkerken XL wordt beide keren een gemeentelid uitgenodigd. Op 27 oktober is Leo Eveleens de gast; hij is voorzitter van de kerkenraad. We willen van hem weten wat hem motiveert om dit te doen en ook zijn we benieuwd wanneer er een nieuwe dominee komt. Op 24 november, laatste zondag kerkelijk jaar, is Janine van Osnabrugge de gast. Zij werkt als vrijwilliger voor hospice Thamer thuis en zorgt ervoor dat mensen die een levensbedreigende ziekte hebben ondersteund worden door een vrijwilliger. Wat motiveert haar, wat maakt ze mee?

De Jeugdkerk van  22 december wordt een spannende. Dan gaan we de KerstChallenge doen. Dit  is een escaperoom-achtig spel van een uur. In de donkere dagen voor Kerst kruipen we in de huid van een wijze uit het oosten. Door puzzels op te lossen proberen we te ontdekken waar de ster ons heen leidt!.

Iedereen van 12-20 jaar is welkom bij Jeugdkerk XL!

Hans van Leeuwen en Koos Koelewijn

 

Aangeklede thee

Er zijn zoveel leuke vrouwen in de kerk, maar de mogelijkheid om echt met elkaar in contact te komen is er vaak niet. Zou jij, net als ik, het leuk vinden om eens met andere vrouwen kennis te maken?

Om in een rustige gezellige omgeving met elkaar te praten om zo elkaar beter te leren kennen?  Dan is deze uitnodiging echt iets voor jou.

Jij bent van harte welkom op donderdag 24 oktober van 14.00 tot 15.30, op de Midvoordreef 32, te Kudelstaart. De aangeklede thee staat voor je klaar.

Kom je liever samen? Neem dan gerust een vriendin mee. Laat even weten dat je komt. Via kittyvanrijn55@gmail.com of stuur een berichtje naar 06-48174542. Ik verwelkom jou graag!

warme groet, Kitty Pattiapon-van Rijn

 

Pastoraat

In de periode van vacant zijn komt de berichtgeving rondom zieken, en andere situaties waarin wij als gemeente een rol kunnen spelen wat minder gemakkelijk boven tafel dan wanneer er wel een vaste predikant is. Daarom wordt u allen gevraagd om, als er situaties zijn die voor het gemeente-zijn en de ondersteuning van elkaar van belang zijn, contact op te nemen met één van de coördinatoren.

Hieronder de 4 pastorale coördinatoren:

Ruud Pattiapon, tel.: 06-52677967

Gerard Heijnen, tel.; 366998

Anneke Sikkema, tel.: 341425

Margreet van Tol, tel.: 327398

Of u kunt zich wenden tot het scribaat:

Marja Smit en Aveline Maat,

via scriba@sow-kudelstaart.nl

 

Verantwoording Giften

Onlangs hebben wij 2 giften ontvangen (totaal € 40,00) t.b.v. het Bloemenfonds. Verder heeft de Actie Diaconaal Fonds t/m 2 0ktober jl. een bedrag van € 1.105,00 opgebracht.

Waarvoor onze hartelijke dank. Mochten er gemeenteleden zijn, die hieraan nog niet hebben deelgenomen, dan kunnen zij alsnog een bedrag overmaken op:

Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart

Bankrekeningnummer:

NL66RABO0373740158

t.b.v. Diaconaal Fonds.