U bent hier

Kerkblad voor zondag 27 mei 2018

Door scribent op 27 mei 2018 20:22

Rondom de diensten

Eerste pinksterdag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor. Het thema was: ‘Verder kijken…’. Dat is het grote nieuws van Pinksteren, dat ‘gewone’ mensen verder mogen kijken. De Heer stuurt uit de hemel zijn dromen en visioenen. De Geest giet Gods woorden rechtstreeks in ons hart. Daar hoef je niet bijzonder voor te zijn. Het kan een ieder overkomen, dat je ineens anders  tegen de wereld aan kijkt en ook je eigen leven met andere ogen bekijkt. Je ziet beter, verder, je wordt door de Geest van God een ‘Verder-kijker’. De Heilige Geest opent ons de ogen voor Gods toekomst, Gods koninkrijk.

Dit ‘verder-kijken’ mogen we ook weer doorgeven aan anderen, aan mensen die het moeilijk hebben, moedeloos zijn geraakt. We mogen hen vertellen wat de Heilige Geest ons heeft laten zien, dat Gods rijk aan zal breken.

Aanstaande zondag zal J. van Dalen bij ons voorgaan, we hopen u weer te mogen begroeten.

 

Op Hemelvaartsdag 10 mei jongstleden is in het ziekenhuis overleden Rens de Rijk – van Pelt.

Rens werd geboren als de oudste uit een gezin van tien kinderen. Zij is nu de eerste van die tien, die is overleden. Ze trouwde met Piet de Rijk en ze kregen twee dochters en een zoon. De kinderen hebben alle drie warme herinneringen aan een liefdevol ouderlijk huis. Ze woonden lange tijd in Aalsmeer en kerkten toen in de Oosterkerk. Toen De Spil werd gebouwd, kwamen ze samen in een appartement aan de Spilstraat te wonen en werden ze trouwe leden van onze gemeente. In 2010 overleed haar man. Rens heeft dit verlies moedig gedragen. Ze genoot erg van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en dat was wederzijds. Ze putte kracht uit haar geloof en kwam graag in de kerk om haar geloof te beleven. Ook wij hier zullen haar missen. Na een kort ziekbed is zij op Hemelvaartsdag overleden. We mogen erop vertrouwen dat zij haar Hemelse HEER op die dag achterna is gegaan en nu bij Hem geborgen is.

Donderdag 17 mei hebben we in een dienst van Woord en gebed afscheid van haar genomen. Daarna is zij bij haar man Piet begraven op de begraafplaats in Aalsmeer.

Moge de familie troost en kracht van God en mensen ervaren!

 

Gemeenteavond 24 mei

Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.45 uur koffie

Programma: Jaarlijkse terugkerende zaken en na de pauze een presentatie van de studiereis van ds. Hans v. Dalen naar Israël.

U bent allen van harte welkom

 

Vanuit de kerkenraad

Afgelopen kerkenraad hebben we jaarrekeningen van de Kerk en Diaconie/ZWO van 2017 besproken en goedgekeurd met voorbehoud van goedkeuring van de boekencontrolecommissie voor het Kerk deel en het horen van de gemeente. Tevens werd er een vooruitblik over 2018 gegeven.

De werkwijze van de kerkenraadvergadering met en grote en kleine kerkenraad hebben we geëvalueerd en besproken n.a.v. voorstellen van de kleine kerkenraad. Komende najaar willen we starten met een nieuwe beleidscommisie voor het maken van beleidsplan 2019-2023 voor onze gemeente.

Het preekrooster 2019 met voorgangers voor al onze Erediensten is goedgekeurd. Dank aan Lammy van den Berg voor de gedegen voorbereiding.

Op 17 november willen we een bezinningsdag kerkenraad houden met alle ambtsdragers en de nieuw te benoemen leden van de beleidscommissie.

De startzondag is gepland op zondag 9 september.

Ook zijn de resultaten van de kiescommissie zijn besproken. Gezegend zijn we als gemeente met zo’n groot aantal ambtsdragers, een fulltime predikant en zoveel pastorale medewerkers en nu ook uitgebreid met een extra pastorale medewerker.

De afscheids- en bevestigingsdienst zal zijn op 17 juni a.s..

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad

 

Wisseling van de wacht ambtsdragers/pastorale medewerkers zondag 17 juni

Totaal zijn er negen ambtsdragers en pastorale medewerksters aan het einde van hun ambtstermijn, vier daarvan worden herbevestigd voor een nieuwe periode. Herbevestigd worden Rick van Osnabrugge en Piet de Geus als diaken, Anneke de Jong als pastoraal medewerker senioren en Truus de Geus als ouderling-pastoraat.

Van vijf leden nemen we afscheid, t.w.:  Marjolein van der Zwaard en Erna Roodenburg als ouderling-coördinator. Leo Eveleens en Henny de Jeu als ouderling-pastoraat en Jos Blom als ouderling-kerkrentmeester. Jos zijn rol als penningmeester neemt Robin Schouten over die al een jaar extra als ouderling-kerkrentmeester meedraait in het team.

Bijzonder blij en dankbaar zijn we dat de grote kerkenraad unaniem vijf leden willen voordragen om te bevestigingen op 17 juni a.s.

Dit zijn dit jaar Ruud Pattiapon als ouderling-coördinator voor wijk Noord en Margreet van Tol als ouderling-coördinator voor wijk West, Tineke van de Blonk als pastoraal medewerker voor wijk Noord en Letty Groenveld en Ina Verheul als pastoraal medewerker voor wijk Zuid.

Mocht u als lid van onze gemeente bezwaren hebben hiertegen, dan kunt u of jij dit schriftelijk of per email scriba@sow-kudelstaart.nl met motivatie en ondertekend met naam en handtekening indienen voor 3 juni a.s. indienen bij 1 van onze twee scriba’s Aveline Maat of Marja Smit.

 

Gebedskring
Degenen die op dinsdagavond bij elkaar komen voor gebed gaan op vakantie. Niet allemaal tegelijk, maar er blijven er te weinig over om door te gaan in De Spil. We blijven bidden voor de gemeente en daarbuiten, maar dan in kleiner verband. De laatste keer dat de gebedsgroep bij elkaar dit seizoen was op 22 mei. Zodra we weer starten als groep laten we het weten. Dan hopen we ook andere gemeenteleden te ontmoeten om met elkaar te zingen, te delen en vooral te bidden.
Namens de gebedsgroep, Carla van Oostveen

 

Vakantiebijbelgids 2018

Heerlijk, het wordt zomer, de vakantie komt eraan! Met elkaar op reis of gewoon thuis genieten van rust. De vernieuwde Vakantiebijbelgids van Ark Mission helpt om er met volle teugen van te genieten. In deze gids word je meegenomen langs verschillende plekken in de natuur, om daar met volle teugen te genieten van Gods aanwezigheid: De verfrissing van het water, lekker wegdromen in het gras en groeien in geloof tussen de bomen. Drie weken van overdenkingen om ook in de vakantie met volle teugen te genieten van Gods woord. De vertrouwde puzzel is ook weer opgenomen, met kans op mooie prijzen.

Het magazine is een initiatief van Stichting Ark Mission, die zich al meer dan 100 jaar inzet om het verhaal van de Bijbel in binnen- en buitenland te verspreiden. Kijk voor meer informatie op www.arkmission.nl.

U kunt een exemplaar van de Ark Mission Vakantiebijbelgids meenemen van de tafel in de hal van de kerk of vraag ernaar bij de boekenhoek.

 

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor de vele blijk van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens het (plotselinge en langdurig) verblijf van onze dochter Xiang in het ziekenhuis.

Het is hartverwarmend dat er zo veel mensen zijn die aan ons gedacht en met ons meegeleefd hebben.

Xiang is inmiddels weer thuis maar heeft nog een lange weg te gaan en zal voorlopig nog thuis zijn om aan te sterken en te werken aan haar herstel.

Vriendelijke groeten, Roland, Mattine, Fei en Xiang Duindam