U bent hier

Kerkblad voor zondag 27 januari 2019

Door scribent op 21 januari 2019 10:21

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor en mochten we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Komende zondag is er en oecumenische doopdienst bij ons in de Spil.

De heilige doop zal worden bediend aan Norah Zwartendijk en Wendy

Maijer, dochter van Sabine Ramp en Ruby Maijer.

In deze dienst zal worden voorgegaan door ds. J. van Dalen en het dames en heren koor v.d. RK-kerk, Cum Ecclesia zal muzikale medewerking verlenen.

Het belooft een feestelijke dienst te worden waarvoor u allen van harte wordt uitgenodigd.

 

Uit de pastorie

Gelofte

In de kerkdienst van afgelopen zondag ging het – naar aanleiding van Psalm 116 – over ‘geloftes’ afleggen. Een gelofte is een plechtige belofte tegenover God of tegenover je medemens. Tegenover God is dat best riskant. Je kan in een moeilijk moment in je leven wel van alles beloven, maar kun je het ook waarmaken? Je kan in een enthousiaste vrome bui God je hele leven toezeggen, maar in de praktijk komt daar misschien weinig van terecht. Het moet bij ons zijn, zoals ik altijd onthouden heb van het Brabantse schoffie Merijntje Gijzen uit de gelijknamige televisieserie: ‘Doe wad-ie zeg, dan lieg-ie nie’. Ook bij de doop, je belijdenis of het huwelijk leg je een gelofte af. Het is dan heel verstandig om niet over één nacht ijs te gaan. Bezint eer ge eraan begint. En altijd: vraag de HEER of Hij je erbij wil helpen je woorden waar te maken.

 

Afscheid

Nu de tijd van afscheid als predikant van onze gemeente met rasse schreden dichterbij komt, bespeur ik bij mezelf het verlangen om van zoveel mogelijk mensen en zoveel mogelijk groepen en kringen persoonlijk afscheid te nemen. Dat zou ik u dan ook graag beloven. Maar ik doe het niet, want – zie boven – dat gaat me nooit lukken. Ik hoop dat u daarvoor begrip hebt. Zoals nu het plan is, hoop ik op 3 maart aanstaande nog zoveel mogelijk mensen de hand te schudden, te omhelzen, te knuffelen…. Of hoe dan ook duidelijk te maken: dat we samen een geweldig goede tijd hebben gehad!

 

SpilPOPdienst

Eén van de beloftes die ik zeker nog probeer in te lossen is: het organiseren van een kerkdienst met pop- en rockmuziek. Het programma van die dienst staat intussen (dankzij de medewerking van een bont gezelschap muziekfanaten) in de steigers. Bob Dylan en U2 ontbreken natuurlijk niet, maar verder doen ook Steve Winwood, Van Morrison, Wende Snijders, Stef Bos, Lenny Kravitz en nog veel meer prominenten mee. Het thema zal zijn: ‘Find my way home’. Uiteindelijk draait het daar toch om in het leven: dat je ergens ‘thuis’ bent en uiteindelijk ook ‘thuis’ komt. Deze bijzondere kerkdienst staat gepland voor DV zondag 10 februari om 19.00 uur in ons eigen ‘muziektheater’: De Spil.

 Met een hartelijke groet,

ds. Hans van Dalen

 

In memoriam Henk Heil 12 januari 1948 – 4 januari 2019

Henk werd op 12 januari 1948 geboren te Aalsmeer. Hij groeide op aan de Hornweg samen met liefdevolle ouders en zijn grote broer Jacob.

Op 4 februari 1970 trouwde hij met Aletta. In 1972 kwamen zij te Kudelstaart in de Sint Janstraat te wonen. Ze voelden zich gezegend met de geboorte van zoon Robert en dochter Selma. Later kwamen daar schoondochter Maaike, schoonzoon Willem en de kleinkinderen bij. Henk was werkzaam als belastingadviseur. Daarnaast én daarna was hij op vele fronten actief. Henk hield van sport en was sportief. Hij zette zich met enthousiasme in voor de samenleving en voor de kerk, gedreven door zijn geloof. Wij denken ook met dankbaarheid terug aan wat Henk betekend heeft voor onze Samen op Weg gemeente. Het is zo onvoorstelbaar dat hij op 12 december geveld werd door een hartinfarct. Na drie weken tussen hoop en vrees is hij op 4 januari overleden. Boven de rouwbrief staan de woorden uit Psalm 31: ‘U bent mijn God, in Uw hand ligt mijn leven’.

Deze woorden typeren Henks vertrouwen op zijn HEER. We mogen geloven dat Henk nu in het huis van Zijn hemelse Vader is.

We bidden om kracht voor hen die achterblijven – in het bijzonder voor Aletta die na zoveel fijne jaren samen nu alleen verder moet. 

  

Kerkbalans 2019 extra belangrijk voor Kudelstaart!

Voordat kan worden begonnen met het beroepingswerk ter invulling van de door het vertrek van ds. Van Dalen ontstane vacature zal door de kerkenraad moeten worden besloten of we ons een volledige invulling kunnen veroorloven of dat er een parttime predikant moet worden gezocht. Dit besluit heeft de instemming nodig van het regionaal college voor beheerszaken

De toezeggingen in het kader van kerkbalans en de verwachte financiële ontwikkelingen voor de komende jaren,  spelen daarbij een belangrijke rol.

Als gemeente zullen we nu met elkaar de vraag moeten beantwoorden: waar gaan we voor, hoeveel is ons dat waard en kunnen we dat waarmaken.

De situatie in 2019 is daarmee bepalend voor de komende jaren. Het is duidelijk dat we dit als een extra verantwoordelijkheid op onze schouders voelen drukken.

Wilt u met uw toezegging de kerkenraad en ons helpen te beslissen?

Het college van kerkrentmeesters

 

Beleidscommissie op pad
De door de Kerkenraad ingestelde beleidscommissie wil niet alleen vanachter de vergadertafel het beleidsplan voor onze Samen-op-Weggemeente opstellen, maar wil zoveel mogelijk gemeenteleden hierbij betrekken. De beleidscommissie gaat de komende weken in tweetallen op pad langs kringen, wijkteams en commissies om daar te horen welke ideeën er leven over de toekomst van onze gemeente. Het initiatief ligt echter bij u. Als u als lid van een gespreksgroep, bijbelkring, wijkteam, commissie etc graag met ons in gesprek wilt dan gaan we gezamenlijk een datum zoeken waarop dat plaats kan vinden. U kunt zich melden bij de secretaris van de beleidscommissie, Jaap Overbeek, tel: 0622507107, mail: jacjoverbeek@caiway.nl. We hopen op veel reacties. Zit u niet op een kring of in een commissie dan komt er medio februari een avond in de Spil waar u uw dromen en ideeën kunt delen. De exacte datum leest t.z.t. in de nieuwsbrief en/of kerkblad.

 

Indienen nieuwe kandidaten ambtsdragers/pastorale medewerkers

Hierbij een oproep om namen in te dienen voor de vacatures van ouderling pastoraat, pastoraal medewerker, jeugdouderling, jeugdwerker, ouderling kerkrentmeester en ouderling voorzitter kerkenraad. Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook bus waar uw ingevulde briefje in kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m.

geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze scriba’s per email naar de scriba@sow-kudelstaart.nl.

Sluitingsdatum is zondag 27 januari a.s.