U bent hier

Kerkblad voor zondag 26 november 2017

Door scribent op 19 november 2017 22:41

tekening: Kapernaum: de lamme man wordt door het dak voor Jezus'  voeten gelegd.

Bij de diensten

Afgelopen zondag mochten we met elkaar een mooie dienst beleven waarin ds. P. Verhoeff uit Alkmaar voor mocht gaan.

 Volgende week zondag, 26 november, is het alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We herdenken allen die ons in het afgelopen jaar, of al langer geleden, ontvallen zijn. De overledenen uit onze eigen gemeente hebben een speciale plek in deze dienst. Voor hen zal een kaars worden aangestoken en ook wordt er een traan voor ieder van hen in de gedachteniskruik gedaan. Marieke van Dalen wordt herdacht in haar eigen gemeente in Winterswijk. Omdat Hans graag op deze bijzondere zondag in zijn eigen gemeente wil voorgaan, hebben we besloten, dat Marieke ook bij ons in de dienst herdacht zal worden. De familie van Dalen zal zich voor deze gelegenheid aansluiten bij de families van de andere overledenen.

Tevens zal in deze dienst het Heilig Avondmaal gevierd worden.   

Avondmaal

Op zondag 26 november a.s. vieren we weer met elkaar het Heilig Avondmaal.Uiteraard zal er tijdens de dienst weer worden gecollecteerd voor ons avondmaalproject.

Het is u ongetwijfeld bekend, dat wij door middel van deze avondmaals-collecten het Adamas-huis, een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten, gevestigd in Nieuw-Vennep ondersteunen. Een (letterlijk en figuurlijk) prachtig huis gelegen nabij het centrum van Nieuw-Vennep, waar je onvoorwaardelijk welkom bent als je bang of verdrietig bent of met vragen rondloopt. Je wordt ontvangen in een warme huiselijke omgeving. Koffie en thee is er altijd evenals een luisterend oor. Binnen het Adamashuis is een enthousiast vrijwilligersteam actief. Zij ontvangen de gasten (jong en oud) en dragen zorg voor een warm welkom. De gasten staan centraal bij alles wat er wordt gedaan. Natuurlijk kan je ook je verhaal kwijt aan “lotgenoten”. Kortom, weet u welkom.

Het Adamashuis heeft ook een dependance in het Spaarne-ziekenhuis te Hoofddorp. Daar worden de patiënten bezocht op hun kamer maar er is ook een ruimte in het ziekenhuis, waar iedereen naar toe kan gaan voor een (opbeurend) gesprek. Weet u ook dáár welkom !

Vanzelfsprekend zijn donaties van harte welkom. Een eventuele donatie kunt u overmaken naar rekening nummer NL08 RABO 0129 8483 79  t.n.v. Stiching Adamas Inloophuis.

Wilt u wat meer informatie over bijvoorbeeld openingstijden ? Kijk dan eens op www.adamas-inloophuis.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 0252-680233.

Nadere informatie wordt ook gaarne verstrekt door Truus en Piet de Geus.

Wij hopen op een geweldige collecte voor dit geweldige inloophuis.

Uw diaconie

Kerstgroet

Ook dit jaar zijn we weer gevraagd om mee te doen met de Ark Mission Kerstkaartenactie. In samenwerking met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils zorgt Ark Mission dat gevangenen, dak- en thuislozen rond de Kerstdagen een persoonlijke groet ontvangen. Kaarten met tekeningen van kinderen zijn ook welkom. Afgelopen zondag deelden wij als commissie  Kerstkaarten uit, waarop u een wens of bemoediging kunt schrijven. In het Nederlands, maar als u dat kunt mag het ook in een andere taal. Ter inspiratie zijn er schrijftips en voorbeeldteksten beschikbaar op de tafels in de ontmoetingsruimte. Onderteken de kaart alleen met voornaam (en eventueel woonplaats) en zet op de envelop in welke taal u de kaart geschreven hebt. Schrijf de kaart nu, na de dienst bij de koffie of doe het thuis. Belangrijk is dat de beschreven kaart uiterlijk 26 november weer ingeleverd is in de doos die op de tafel in de hal staat (of bij Joke van Leeuwen, Geerland 73).  Wij zorgen ervoor dat de Kerstkaarten op tijd bij Ark Mission zijn. De schrijftips en voorbeeldteksten zijn ook te vinden op de website van Ark Mission: www.arkmission.nl/kerstkaartenactie.  

Schrijft u ook weer mee?  

De missionaire werkgroep

 

Maandagavondkring

Maandag 27 november vergaderen we weer bij Carla. Marieke Jongkind verzorgt het onderwerp. Bent u nieuwsgierig kom dan gezellig langs, we beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. U bent van harte welkom bij Carla, Albrechtstraat 20.

Deborah en Anneke