U bent hier

Kerkblad voor zondag 25 februari 2018

Door scribent op 18 februari 2018 22:26

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging pastor  Ans Creemer-Allard bij ons voor. Zij las en sprak met ons uit Johannes over Lazarus en eindigde met de zegen uit Johannes 14: 3 waarin staat:

Jezus zegt:

Als Ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb,

kom Ik terug. Dan zal Ik jullie meenemen,

en dan zullen jullie zijn, waar Ik ben.

Ook hebben Wendy Baarsen en Hans Oud een zelfgemaakt gedicht voorgedragen. Het was een mooie dienst waar we met elkaar goed op terug kunnen kijken.

 

Aanstaande zondag zal ds. J. van Dalen bij ons voorgaan, in deze dienst zal de Heilige doop bediend worden aan Fiene de Boer en Brent Eikelenboom. U bent allen van harte welkom!

 

 

De 40-dagentijd

Om ons voor te bereiden op het lijden en sterven van Jezus zal er in de 40-dagentijd iedere dag een bijbelstukje met uitleg en een gebedszin gepubliceerd worden op onze SOW-website en in de “App Protestant”. We hopen met elkaar op deze manier een periode van bezinning, verootmoediging en stille verwondering mee te maken, al dan niet in combinatie met een vorm van vasten.

Commissie Vorming & Toerusting

 

Gespreksavond over vasten

In de komende week wordt op de diverse gespreksgroepen het onderwerp vasten behandeld. De nadruk zal deze avonden liggen op wat de Bijbel zegt over het vasten. Op woensdagavond 21 februari zal de woensdagavondgroep, per uitzondering, in de Spil worden gehouden. Deze avond begint om 20.15 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen. Op deze avond zal dominee van Dalen aanwezig zijn om het onderwerp toe te lichten, waarna er aan de hand van een aantal vragen met elkaar in groepjes verder gesproken kan worden.

Op donderdag 1 maart zal in de Spil nog een avond gehouden worden met als thema “Vasten in de praktijk”.

 Commissie Vorming & Toerusting

 

Nostalgische filmmiddag FC Proosdij blikt terug

Zaterdag 24 februari a.s. organiseren oud-leden van de in 2013 opgeheven zaalvoetbalvereniging FC Proosdij, een nostalgische filmmiddag in ‘De Spil’ Aanvang 15.00 uur. Zaal open om 14.30 uur. De entree is gratis.

Van 1987 t/m 2011 organiseerde zaalvoetbalvereniging FC Proosdij, onder aanvoering van captain Jan Weij, een groots opgezet toernooi t.b.v. een goed doel.

Dit unieke toernooi werd jaarlijks in januari gehouden in de Proosdijhal.

In totaal hebben de  toernooien maar liefst 100.000,- euro opgebracht voor goede doelen binnen Aalsmeer en Kudelstaart. Zo werden er mooie bedragen geschonken aan MS patiënten, Ons Tweede Thuis, Activiteiten Centrum Aalsmeer,  gehandicapten en ouderen enz. enz. Meerdere jaren achtereen werden bejaarden uit Kudelstaart en Aalsmeer getrakteerd op een fantastische vakantieweek naar Luttenberg op de Veluwe.

Bij de organisatie van deze projecten waren jaarlijks zeer veel mensen van onze SOW gemeente betrokken.

Van al het beschikbare beeldmateriaal is een beknopt overzicht gemaakt van wat FC Proosdij betekent heeft voor de samenleving van Aalsmeer en Kudelstaart.

In een ruim ander half uur durende film zijn unieke beelden te zien van gastoptredens van o.a. Con Amore,  Show en Jachthoornkorps Kudelstaart,  jongleur Erik Borgman, toneelvereniging Kudelstaart, maar ook worden er unieke beelden van de vakantieweken van bejaarden en gehandicapten uit Kudelstaart en Aalsmeer vertoond.  Ook spelfragmenten van de vaak hilarische ‘tussenwedstrijden’ tussen prominenten en middenstanders komen aan de orde. Kortom nostalgie van de bovenste plank die u zeker niet mag missen.

 

Nieuws uit de boekenhoek!

Op weg naar Pasen, hebben wij de boekenkasten weer aangepast en de artikelen betr. Pasen voor jong en oud ingeruimd. Alle andere artikelen zijn daardoor weer wat verplaatst, maar schroom niet om het één en ander eens te komen bekijken.

Velerlei genres zijn vertegenwoordigd: romans, liedboek, bijbel, dagboekjes, opwekkingsboekjes, dvd’s, cd’s voor volwassenen en kinderen, cadeautjes, voor geboorte, rouw, liefde/huwelijk, enz.

Heel wat artikelen zijn in prijs verlaagd, dus zeker de moeite waard om wat uit te komen zoeken, als cadeau of voor uzelf.

Graag tot ziens bij de boekenhoek!

 

Deurcollecte zondag 25 februari

Aanstaande zondag is de deurcollecte bestemd voor Kerk in actie:

‘Binnenlands diaconaat’, Kerk in actie schrijft hier het volgende over:

Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.’ In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?                 

Hartelijk dank!