U bent hier

Kerkblad voor zondag 24 maart

Door scribent op 22 maart 2019 20:39

Rondom de diensten

Afgelopen zondag mochten we Ds. N.J.M. Goedhart uit Utrecht ontmoeten.

Jan Maarten is geen onbekende in ons midden en hij nam ons mee Psalm 23 dieper te begrijpen.

“Het ontbreekt mij aan niets” is niet van deze consumptie tijd waarin wij worden opgeroepen om regelmatig nieuwe dingen aan te schaffen.

Schapen hebben geen goede reputatie en kunnen alleen niet overleven, maar hebben een Herder nodig

Hoe is het gesteld met onze zelfredzaamheid? Wie/Wat bepaalt de koers in ons leven?

De Herder nodigt ons uit aan tafel , waar de maaltijd overvloedig is en de beker over vloeit.

De keus moet toch niet zo moeilijk zijn.

 

Aanstaande zondag zal ds. R. v.d. Weg uit Uithoorn bij ons voorgaan, we hopen u weer te mogen begroeten.

Ook de kinderen gaan weer verder met het paasproject, komende zondag gaat het over:Jezus deelt brood en wijn uit

Op deze zondag staat Lucas 22:14-23 en 22:31-34 centraal: tijdens de laatste maaltijd met zijn Leerlingen, deelt Jezus brood en wijn uit. De leerlingen moeten deze maaltijd steeds opnieuw houden om aan hem te blijven denken.

 

Groeten uit Nijverdal

Na een voor ons onvergetelijke afscheidsdienst op 3 maart hebben Joke en ik twee bijzondere weken achter de rug. We zijn verhuisd en beginnen ons inmiddels een beetje thuis te voelen in ons nieuwe huis. We werden voor de zesde keer opa en oma. Lars en Hanneke kregen er een dochter, Kees en Guus een zusje bij: Mies. Dat het met hen zo goed gaat vervult ons met dankbaarheid. Afgelopen zondag 17 maart ben ik voor het eerst in Nijverdal voorgegaan in de kerkdienst. De intrededienst is goed verlopen en geeft ons vertrouwen dat we hier op onze plek zijn. Voor deze drie gebeurtenissen was er volop belangstelling. Ook uit Kudelstaart. Via mailtjes, kaartjes, cadeautjes, bloemen, telefoontjes, appjes en een heel groot aantal aanwezigen bij de intrededienst. We voelen ons erg gesteund en bevoorrecht door zoveel aandacht. Het vervult ons ook met dankbaarheid dat we nu horen dat de kerkelijke zaken in Kudelstaart voortvarend worden aangepakt. We wensen jullie daar heel veel sterkte bij. In vertrouwen op onze Goede Herder mag de kudde verder gaan. Wij blijven op afstand met jullie meeleven in belangstelling en voorbede.

Met een hartelijke groet, Hans van Dalen, mede namens Joke. 

Invulling crisispastoraat

Gisteren is in de kleine kerkenraad het besluit genomen over de invulling van het crisispastoraat.

Dit willen we als gemeente invullen met de inzet Ds Jaap Haeck voor het crisispastoraat in deze vacaturetijd zonder een eigen predikant.

Hij is hiervoor beschikbaar vanaf 18 maart a.s.

De inzet van Ds Jaap Haeck vindt plaats op aangeven van de betrokken ouderling-coördinator, de jeugdouderling of de voorzitter van de diaconie.

Het is dus niet de bedoeling dat iedereen direct Ds. Jaap Haeck inschakelt voor predikantsondersteuning. Altijd ruggespraak houden via de ouderling-coördinator, de jeugdouderling of de voorzitter diaconie afhankelijk waar de vraag voor predikantsondersteuning geïnitieerd wordt. 

Een protocol wordt nog opgesteld hoe dit plaatsvindt en zal binnenkort worden rondgedeeld en afgestemd met alle betrokkenen door de leden van onze kleine kerkenraad in hun teams.  

Op zondag 24 maart zal er na de Eredienst in de kerkzaal een korte kennismaking presentatie zijn van beide predikanten, t.w.:

Ds. Jaap Haeck voor de ondersteuning van het crisispastoraat en Ds.

Mirjam Vermeij als consultent voor advisering van onze kerkenraad en de begeleiding van het beroepingswerk.  Zij zullen zich dan voorstellen.

Na afloop hiervan kunnen we informele sfeer beide predikanten ontmoeten tijdens het koffiedrinken.

Jeugdkerk XL

Zondag 24 maart is er weer Jeugdkerk XL. Gast is dit keer Ad Verburg, een bekend lid van onze gemeente.

Ad is wel 20 jaar actief geweest in de gemeentepolitiek, de laatste 8 jaar als wethouder voor het CDA.

We gaan het hebben over wat hem motiveert en waarin christelijke politiek zich onderscheidt.

Natuurlijk is de Jeugdkerk XL verder weer een complete viering met veel muziek en filmpjes.

Om 10.30 in de Jids. Alle jongeren van 12-18 welkom!!

Hans van leeuwen en Koos Koelewijn.

40 dagen collecte Kerk in actie

Aanstaande zondag is de deurcollecte voor Kerk in actie:

Stop kinderarbeid in India, zij schrijven hier het volgende over:

Stop kinderarbeid in India In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!