U bent hier

Kerkblad voor zondag 24 februari 2019

Door scribent op 20 februari 2019 21:00

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor. Hij sprak met ons over Esther 6 en het thema van de verkondiging was: Puur toeval?

In Esther 6 gaat het over koning Ahasveros die de slaap niet kon vatten. Hij liet zich voorlezen uit de geschiedenisboeken van het Perzische koninkrijk over het verhaal van Mordechai. Mordechai die een aanslag op de koning heeft voorkomen. Toen men vond dat hij hiervoor nog bedankt moest worden, was Haman, de grote Jodenhater, in het paleis aanwezig. Hij wou alle Joden uitroeien en beginnen bij Mordechai. En toen werd juist Mordechai de gevierde man en Hamen de klos. Mordecchai werd in Koninklijke kledij en op het Koninklijke paard door de stad gereden en Haman liep er voor.

Is dit toeval?

De boekrol van het bijbelboek Esther wordt door de Joden gelezen op het feest dat zij in maart zullen vieren, het zg. Poerimfeest. En Poerim betekent: Loten! In het bijbelboek wordt er nl. dor Haman geloot, hij laat het lot beslissen over o.a. de datum van de grote vernietiging van de Joden.

Poerim staat in het boek Esther voor het lot van het Joodse volk, maar wie bepaalt ons lot? Is dat God? Of is dat God niet? Is het puur toeval?

Wie bestuurt de loten? Wie bepaalt het lot van het Joodse volk? En wie bepaalt ons, wie bepaalt mijn levenslot?

Maar ook wij mogen weten dat wie Jezus volgen betekent: je leven niet overgeven aan het toeval, maar je leven leggen in de handen van de levende God.

 Aanstaande zondag zal ds. P. Verhoeff bij ons voor gaan, we hopen u weer te mogen begroeten.

Voor de jongeren van 12 tot 18 jaar is er jeugdkerk XL, aanvang 10.30 uur.

 

Uit de pastorie

Overstap

Een kort, maar bijzonder moment in de dienst van afgelopen zondag: Lars, Julia, Nicolai en Lara werden ‘uitgezwaaid’ door de leiding van de kindernevendienst. Ze mogen voortaan nog wel komen, maar zo geleidelijk mogen ze de stap naar de jeugdkerk gaan maken. Stappen, overstappen – dat doe je als je elf, twaalf jaar bent. De grote stap van de vertrouwde basisschool naar het middelbaar onderwijs. De overstap van kinder-  naar jeugdjaren. Voor ouders (ik spreek uit ervaring) ook een bijzonder moment. Met vreugde, maar ook een beetje bezorgd, laat je hen steeds meer los. Hoe zal het gaan? Wat een zegen dat je ze dan mee mag geven: je bent veilig in de handen van God. Hij vangt je op. Jeanet Donker, moeder van Lara, verwoordde dat in de dienst met het volgende gedicht:

 DE LEVENSSPRONG

 Er is een sprong die je altijd kunt wagen

veilig en zeker en toch zonder net

als je gebruik maakt van Jezus als Vanger

kom je altijd op de juiste plaats terecht.

 

Hij is een Vanger die je kunt vertrouwen

getraind als geen ander en goed voorbereid

Hij grijpt nooit mis, zet Zijn leven in voor jou

vangt je op het juiste moment en de juiste tijd.

 

Waag maar de sprong, je wordt opgevangen

door Jezus jouw Redder en vaste Rots.

Hij neemt je mee naar grote hoogten

tot in de veilige armen van Vader God.

 

Afscheid nemen...

Binnenkort zal ik als predikant afscheid nemen van Kudelstaart. De eerste lading spullen is intussen met de verhuiswagen vertrokken. Onder andere de voor een dominee zo belangrijke verzameling boeken. De meeste wijsheid ligt dus al in Nijverdal, maar dat is slechts ‘boekenwijsheid’. Bovendien heb ik een select stapeltje boeken achter gehouden om de afscheidsdienst van DV 3 maart voor te bereiden. We kijken terug op 7 goede jaren, waarin wij lief en leed van velen en ook van onszelf hebben gedeeld. Afscheid nemen is dus pijnlijk. In een interview met Mandy van der Zwaard voor de website van Aalsmeer Vandaag (https://www.aalsmeervandaag.nl/ ) wordt dat door Mandy heel treffend omschreven. De bijbehorende foto’s werden genomen door Arjen Vos toen de verhuiswagen voor het huis stond. Echte ‘actiefoto’s’ dus. In Nijverdal wordt al goed voor ons gezorgd. We krijgen een prima huis. Net zoals we dat in Kudelstaart hebben gehad! Het is één van de vele voordelen van het predikantschap: ze hebben een goed plekje voor je klaar staan. We vertrouwen erop dat we ook daar – met Gods hulp en zegen – weer een goede tijd tegemoet gaan.

Dat neemt dus niet weg dat het afscheid ons zwaar valt. Ik moet daarbij denken aan het Franse spreekwoord: Partir - c'est mourir un peu - afscheid nemen is doodgaan... Een beetje doorgaan - dat wel! Want gelukkig zijn er ook banden ontstaan die door geografische afstand niet verbroken hoeven te worden. Bovenal blijven we in ons hart altijd een heel speciaal warm plekje koesteren voor dorp en kerken (!) van Kudelstaart.

Hartelijke groet,

Ds. Hans van Dalen

 

In memoriam Gerrit Harting 2 augustus 1939 - 9 februari 2019

Gerrit werd in 1939 geboren te Aalsmeer. Hij was de oudste zoon van een kweker. Hij werkte 40 jaar bij handelskwekerij Van Staveren. Hij trouwde in 1964 met Nel van Beem. Tot hun verdriet was het ouderschap voor hen niet weggelegd. Sinds 1986 woonden zij in Kudelstaart aan de Huijgensstraat. Sindsdien waren ze actief betrokken bij de Samen Op Weg - gemeente. In 1991 overleed Nel en bleef Gerrit alleen achter. Gerrit bleef zich op verschillende manieren inzetten voor de opbouw van de gemeente. Al heel lang was zijn gezondheid gebrekkig. Toch kwam hij er telkens weer bovenop, totdat hij een maand geleden in het ziekenhuis belandde. Sindsdien ging het snel bergafwaarts. Afgelopen vrijdag hebben we hem hier in de kerk herdacht. Aan de woorden, die Paulus van Godswege te horen kreeg ‘mijn genade is u genoeg’ (2 Korintiërs 12:9) heeft Gerrit zich altijd vastgehouden. Wij vertrouwen hem toe aan Gods eeuwige barmhartigheid.

Als lied van verbondenheid hebben we in de dienst van 17 februari met elkaar gezongen: ‘Hoe groot zijt gij’, Opwekking 407. Het was één van de lievelingsliederen van Gerrit. Gerrit was altijd onder de indruk van het wonder van de Schepping en de grootsheid van de Schepper. Hij verdiepte zich graag in boeken over het heelal en de sterrenwereld

 

Jeugdkerk XL over Carnaval en vasten

Zondag 24 februari is er weer Jeugdkerk XL. Gast is dit keer Garry Scholte, actief lid van de St Jan parochie uit Kudelstaart.

Het gaat over Carnaval dat een week later ook in Kudelstaart losbarst. Carnaval is vooral een katholiek feest. Wat hebben zij er mee?

Na het Carnaval komt de periode van vasten. Doen katholieken daar nog aan mee? En kunnen protestanten ook vasten?

Een tijdje zonder Facebook, Whatsapp of een tijdje geen snoep of snacks? Daar gaat het die zondag over. Natuurlijk ook weer veel muziek en filmpjes.

Om 10.30 in de Jids. Alle jongeren van 12-18 welkom!!

Koos Koelewijn

 

Verslag van de grote kerkenraad

Donderdag 14 februari heeft de GKR vergaderd.

Hierbij de hoofdpunten:

- Werkwijze van grote (GKR) en kleine (KKR) kerkenraad is aangepast.

- De GKR heeft een voorbereidingscommissie beroepingswerk benoemd. Deze commissie bereid de zaken voor om tot een beroepingscommissie te komen en is voortvarend aan de slag gegaan.  

Er is na vertrek van ds. Hans van Dalen een besluit genomen over consulentschap. In de nieuwe kerkorde is de consulent, beperkt qua taken en inzetten tijd, adviserend bij de kerkenraad en het Moderamen en begeleid het beroepingswerk als predikant. Dit gaat Ds Mirjam Vermeij vanuit de predikanten van onze ring van de PKN invullen.

Voor het crisis-pastoraat (incl. het werk als predikant bij overlijden van een lid) wordt nog door de voorbereidingscommissie bezien, hoe we dat invullen.

Na een bezinning in de KKR en de voorbereidingscommissie is in de laatste GKR het besluit genomen om vooralsnog door te gaan op dezelfde voet qua predikantsinvulling, d.w.z. we kiezen voor een volledige 100% predikantsplaats.

- Het afscheid van onze predikant Hans met zijn echtgenote Joke nadert snel en de voorbereidingen binnen onze gemeente zijn op vele fronten goed opgepakt. Klasse voor de inzet van velen binnen en buiten de kerkenraad.

- De preekvoorziening van voorgangers in onze Erediensten na 3 maart a.s. voor 2019 is nagenoeg ingevuld door Lammy van de Berg. Veel werk wat zij in korte tijd geweldig heeft opgepakt en ingevuld.  

- In deze kerkenraad is de groslijst van te vragen kandidaten voor ambtsdrager en pastoraal medewerker voor de verschillende vacatures goedgekeurd.  Hiermee gaat de kiescommissie, leden van de KKR, vanaf heden aan de slag. We zien met vertrouwen de komende periode tegemoet zodat zeven vacatures weer worden ingevuld. De bevestiging/afscheidsdienst is gepland zondag 2 juni o.l.v. ds. Mirjam Vermeij.

- De jaarlijkse gemeentevergadering gaan we dit jaar combineren met onze Eredienst op zondag 19 mei.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Wim Poortvliet voorzitter

 

Bevestigingsdienst ds. Hans van Dalen te Nijverdal

De Protestantse gemeente Nijverdal nodigt u uit voor de bevestigingsdienst van ds. Hans van Dalen die D.V. 17 maart om 10.30 uur zal plaats vinden in Het Centrum, Constantijnstraat 7a te Nijverdal.

Mocht u overwegen hierbij aanwezig te willen zijn, meld u dan aan via

scriba@sow-kudelstaart.nl, zodat we ons aan kunnen melden en eventueel gezamenlijk kunnen rijden.

 

Klimaatverandering

REINIER VAN DEN BERG

31 maart 2019 19.00 uur De Spil Kudelstaart

Reinier van den Berg is onder anderen bekend van RTL Weer, het dagelijks weerbericht van RTL 4, dat hij van 1989 tot en met begin 2018 presenteerde. Op 31 maart komt hij naar de Spil een geeft dan een presentatie over het zéér actuele onderwerp van klimaatverandering. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen aan hem te stellen.

Wat is er tegenwoordig aan de hand met het weer? Neem de zomer van vorig jaar. De warmste ooit gemeten, en ook nog eens kurk- en kurkdroog. Was dit een incident of verandert het weer echt. Is het nu echt merkbaar? Klimaat op hol, zeg maar? Ja, daar lijkt het wel op. Sterker nog, dat is zo. Wereldwijd en in eigen land zien we de opwarming steeds duidelijkere vormen aannemen. Samen met die opwarming wordt het weer ook extremer. Wat kunnen we verwachten in de toekomst? Of valt daar weinig zinnigs over te zeggen.

En nu we die klimaatverandering zo duidelijk zien, kunnen we dan het tij eigenlijk nog wel keren? En zo ja, hoe dan? Heeft het klimaatakkoord eigenlijk nog wel zin. Of gaat het alleen maar veel overlast en geld kosten?

Het is inmiddels serieus de vraag of we de opwarming van de aarde nog wel voldoende kunnen stoppen. Tenzij we alles op alles zetten en een extra troefkaart inzetten. Op basis van 5 pijlers laat ik zien, hoe we op een realistische manier de klimaatklok toch kunnen terugdraaien. En ook een einde kunnen maken aan dat andere nijpende wereldprobleem

“Plasticsoup”.

Het is duidelijk. We leven in een wereld van grote bedreigingen maar ook van grote kansen. En uitdagingen. Laten we die kansen pakken en die uitdagingen aan gaan. Vanuit het bedrijfsleven, vanuit de overheid, en natuurlijk ook vanuit de (kerkelijke) gemeente!

Commissie Vorming & Toerusting

 

The Passion

De Rooms katholieke kerk wil dit jaar voor het eerst The Passion uitvoeren in een eenvoudige vorm met een gelegenheidskoor o.l.v. Fleur Buskermolen.

Lijkt het u iets, lekker meezingen in een gelegenheidskoor? De data v.d. repetitieavonden zijn: 7, 14, 21, 28 maart en 4 en 11 april. U mag èèn repetitieavond missen. De generale repetitie zal zijn op 17 april. De uitvoering is op Goede Vrijdag 19 april om 19.30 uur in de RK-kerk. Lijkt het u leuk om mee te doen, meldt u dan aan bij:

Garry Scholte, email: garry@scholte-orchideeen.nl

 

Kerkbalans 2019

Op dit moment is ongeveer 90% van de reacties op de actie Kerkbalans 2019 binnen.

Tot nu toe zijn de resultaten bemoedigend. Op de leden, die hun reactie nog niet hebben ingeleverd, doen we een dringend beroep om dit zo snel mogelijk te doen. Dit kan bij uw wijkcontactpersoon of bij een van de kerkrentmeesters.

Het college van kerkrentmeesters.