U bent hier

Kerkblad voor zondag 23 juni 2019

Door scribent op 27 juni 2019 20:35

Rondom de diensten

Zondag ging dominee Zandbergen uit Aalsmeer bij ons voor. Hij las met ons Johannes 5: 1-18, waar het gaat over een verlamde man. Deze man was al 38 jaar ziek en lag bij het bad Betzata (Bethesda). In de tijd van de Bijbel was het dan niet best met je, zonder uitkering en ziektekostenverzekering. Johannes spreekt in de hoofdstukken daarvoor over allerlei soorten mensen, tegenpolen: De Samaritaanse vrouw (veracht ook door haar eigen volk), de hoveling (iemand met een hoge positie die het gemaakt heeft in het leven) en Nicodemus (een farizeeër een rabbi van het Joodse volk).

Hadden zij allen een teken gezien? De Samaritaanse vrouw en de hoveling (nog) niet en Nicodemus en de verlamde man wél. Komen zij allen tot geloof? De hoveling wel en de Samaritaanse vrouw ook. Nicodemus niet op dat moment maar waarschijnlijk later wel, want hij is erbij als Jezus begraven wordt. De verlamde man, hij wordt genezen, maar je leest nergens dat hij gaat geloven. Nadat hij in de tempel rein verklaard is verdwijnt hij uit het oog.

We krijgen hier dus vier zeer verschillende voorbeelden, waaruit we kunnen leren dat een wonder geen garantie is voor geloof. Wél laten al deze verhalen ons zien dat Jezus zeker de moeite waard is en dat de kern van geloven is dat je je leven toevertrouwd aan de Heer, zonder voorwaarden!

Aanstaande zondag hoopt de heer W. Nijsse uit Amsterdam bij ons voor te gaan. We hopen u allen weer te mogen begroeten. Het is deze zondag voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

 

In memoriam

Ton, geboren 16 oktober 1930 in Waddinxveen, overleed op 4 juni 2019 in zijn woning aan de Kudelstaartseweg in Kudelstaart.

Ton heeft in de burgerscheepvaart gewerkt, in een melkfabriek en bij het leger, bij het onderdeel genie, onder andere de vaartuigendienst in de toenmalige militaire jachthaven van fort Kudelstaart en hij was verantwoordelijk voor de inspectie materieel.

In de ambtswoning aan de overkant woonde hij.

Uitgezonden naar Libanon, moest hij ook daar zorgen dat de materialen veilig waren.

Als hobby’s had hij zowel voetballen als wandelen en vissen.

Over de kwalen, die hem parten gingen spelen, praatte hij liever niet. Supertrots zwaaide hij gedag vanuit zijn auto als hij na een periode van ongemak, weer een ritje kon maken.

Zijn diepe emoties wilde en kon hij niet uiten. Deze emoties, zei hij, kwamen in hevige mate boven als hij een kerkdienst bijwoonde. Daarom was kerkbezoek voor hem heel moeilijk.

“Vanuit de kerk zou ik wel begraven willen worden”, zei hij.

De laatste dagen van Tons leven waren voor hem lichamelijk zeer zwaar.

Nadat ik hem Gods zegen heb mogen geven, heeft Ton van het leven afscheid kunnen nemen.

Dinsdag 11 juni hebben we hem naar zijn laatste rustplaats gebracht, volgens zijn wens, de begraafplaats van Leimuiden.

We bidden Annie, Tons kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de kracht toe om het leven weer “op te pakken”.

Ans Creemer

 

Geslaagd!!!

Deze week was een spannende week voor een aantal jongeren uit onze gemeente. De uitslag van het eindexamen zou namelijk komen!

Grote opluchting want alle kandidaten kregen positief bericht. Yoran van Vliet, Cynthia en Daisy Ruhé en Solenn Tjin-A-Tsoi zijn allemaal geslaagd.

Kelly van Zelderen moet nog even wachten op de uitslag. Alle geslaagden van harte gefeliciteerd en succes met een eventuele vervolgopleiding.

De geslaagden hebben intussen een traktatie van de Jeugdraad gehad.

Weet iemand nog een geslaagde? Geef het dan even door op nummer 06-33728537.