U bent hier

Kerkblad voor zondag 23 december 2018

Door Marjavandenberg op 16 december 2018 20:39

Rondom de diensten

 “Ben jij ook zo bang, dat alles bij het oude blijft? Dat je net als gisteren een koekje bij de koffie krijgt? En dat je in slaap valt als je aan morgen denken moet? En dat je dan maar zegt: ‘we hebben het toch goed?’”

Met dit stukje tekst van “Toontje lager” begon dominee Hans van Dalen afgelopen zondag de preek.

Als het goed gaat met ons mensen ontstaat de neiging om de deurtjes achter je dicht te doen en de gordijnen knus te sluiten, om je terug te trekken in je eigen huiskamertje, achter je eigen televisie, onder het genot van een kopje koffie én een koekje en verder de boel de boel, de wereld de wereld te laten. Niet te veel verandering, want we hebben het toch goed? ‘Alles bij het oude laten’. Toontje Lager is er bang voor.

Maria is er niet bang voor. Integendeel. Zij verwacht namelijk niet dat alles bij het oude blijft en zij is daar heel blij mee. ‘Haar ziel maakt groot de HEER, haar geest verheugt zich zeer’. Zij prijst en looft de HEER, omdat alles NIET bij het oude blijft.  Ze bezingt een wereldwijde verandering, een mondiale revolutie: ‘Mensen die zich verheven wanen worden uiteen gedreven. Heersers worden van hun troon gestoten. Geringen krijgen aanzien. Hongerigen worden overladen met goede gaven. Rijken worden met lege handen weggestuurd’. Niet alles blijft bij het oude, maar alles wordt anders, alles wordt nieuw!

In deze tijd van Advent verwachten we, verlangen we…, ja weten we dat Gods revolutie al begonnen is!
Onze Verlosser is voor ons geboren en gestorven én weer opgestaan, het oude is voorbij en het nieuwe is al begonnen! Hij vervult ons verlangen, we mogen ons leven aan Hem toevertrouwen, Hij schakelt ons in voor Zijn revolutie!

 

Komende diensten rond Kerst en Oud- en Nieuwjaar

Zondag 23 december

10.00 uur, dienst, 4e Advent

Voorganger dhr. R.J. van Duyn

 

Maandag 24 december

22.00 uur: Kerstnachtdienst

“Vol = vol”

 

Voorganger: Ds. Hans van Dalen. Muzikale medewerking: Mannenkwartet De Herman Singers en organist Jan Sikkema

 

Dinsdag 25 december

10.00 uur: Kerstmorgendienst

“Hoog bezoek”

 

Voorganger: ds. Hans van Dalen

Muzikale medewerking: Interkerkelijk koor Caritas o.l.v. Arjaan van Eck. Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema

 

Woensdag 26 december

10.30 uur: Kerstmusical

 

Jong en oud uit onze eigen gemeente zijn weer druk bezig geweest voor dit jaarlijks kerstspektakel.

Hieraan voorafgaand (9.30 uur) is er een kerstontbijt. Graag even opgeven via scriba@sow-kudelstaart.nl of 0297-346035 (t/m 20 december)

 

Zondag 30 december:

10.00 uur dienst

Voorganger: Ds. M.v.d.Zwaag - de Haan uit ter Aar

 

Maandag 31 december

19.00 uur, Oudjaarsavonddienst

Voorganger ds. J. van Dalen

 

Zondag 6 januari

10.00 uur, zangdienst

Voorganger Ds. Hans van Dalen

 

U kunt hier liederen voor opgeven. Zie stukje “Zingend het nieuwe jaar beginnen.”

 

Uit de pastorie

Een nieuw begin

De rode draad in drie dingen die ik u wil meegeven is: een nieuw begin.

- Met kerstfeest maakt God Zelf een nieuw begin. Elke geboorte is een nieuw begin. Elk kind biedt hoop voor de toekomst. Maar zeker het Kind van Bethlehem. Het oude leven, dat verzandt is in schuld en duisternis, mag plaats maken voor Gods dageraad.

- Met de jaarwisseling laten we het ‘oude’ achter. Dat ‘oude’ is gelukkig niet alleen kommer en kwel. Naast verdriet, gemis en teleurstellingen heeft 2018 hopelijk ook veel moois gebracht, waarvoor we dankbaar kunnen zijn. Dat zal in het nieuwe jaar niet anders zijn. Maar het nieuwe ligt dan wel verscholen achter een horizon. Dus zoeken wij Gods hulp en kracht. Hij houdt oud en nieuw in Zijn hand. In Zijn hoede zijn wij geborgen.

- Voor mijn vrouw Joke en mij zal 2019 een grote verandering met zich meebrengen. We gaan, bij leven en welzijn in Nijverdal een nieuw begin maken. Na wikken en wegen, denken en bidden zijn Joke en ik tot het besluit gekomen om het beroep dat is uitgebracht door de Protestantse Gemeente te Nijverdal aan te nemen. Het was een moeilijke beslissing omdat we met heel veel warmte terugkijken op onze jaren in Kudelstaart. Het delen van lief en leed heeft een band gesmeed die niet makkelijk verbroken kan worden. We hopen dat u onze beslissing respecteert. We wensen, bidden en vertrouwen erop dat de Samen op Weg Gemeente ook in de toekomst mag blijven steunen op de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft en niet los laat wat Zijn hand begon.   

 

Mede namens Joke wens ik jullie allen gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en een mooi nieuwe begin in 2019 toe.

 

Met een hartelijke groet,

ds. Hans van Dalen

 

Gemeentenieuws

Wordt niet op het internet geplaatst.

 

Kerk naar buiten – juist met kerst!

Op DV zaterdag 22 december willen we als gemeente weer kerstnummers van de Elisabethbode uitdelen in het Winkelcentrum aan de Einsteinstraat. Het is een prachtig en leerzaam blad. Hierin staat ook een uitnodiging voor de kerkdiensten die in De Spil met kerst gehouden worden. Het zou mooi zijn als we mensen op deze manier fijne kerstdagen kunnen toewensen én bezorgen.

 

Om dit te doen hebben we 4 ploegen van 2 à 3 mensen nodig (dus een stuk of 10 enthousiaste gemeenteleden), die allemaal één uurtje voor hun rekening willen nemen (tussen 10.00 uur 's morgens en 14.00 uur 's middags).Vele handen maken licht werk en op deze bescheiden en niet opdringerige manier kunnen we iets laten zien van wat ons met kerst beweegt!

 

In de hal van de kerk liggen intekenlijsten waarmee je je op kunt geven. Daarbij liggen ook een aantal exemplaren van de Elisabethbode. Als u mensen weet die u hiermee blij kunt maken, neem dan gerust één of meer exemplaren mee!

Meer informatie bij: Joke van Leeuwen, Jan en Anneke de Jong, Carla van Oostveen of Hans van Dalen

 

Zingend het nieuwe jaar beginnen

Op DV zondag 6 januari (de eerste zondag van het nieuwe jaar) willen we graag een zangdienst houden. Een jaar geleden hebben we dit gedaan op de oudejaarsdag (31 december 2017), die toen op een zondag viel. Met liederen hebben we God gedankt voor de goede dingen van het afgelopen jaar. Nu willen we ook graag vooruitkijken en liederen zingen waaruit hoop en verwachting spreekt.

Het thema is: 'Zingend het nieuwe jaar beginnen'.

U kunt daarvoor uw liederen van hoop en vertrouwen doorgeven aan: ds. Hans van Dalen of onze organist Jan Sikkema: predikant @pgkudelstaart.nl of

jsikkema@caiway.nl

Ook liederen en muziek die niet als gemeentezang gebruikt kunnen worden zijn welkom. De muziekgroep Sound of Worship hoopt medewerking te verlenen en we kunnen ook liederen of muziek met onze technische hulpmiddelen laten horen (en zien). Gedichten die over hoop en verwachting gaan kunnen ook een plaatsje krijgen in het geheel, dus ook die mag u doorgegeven en desnoods zelf voordragen in deze zangdienst.

 

Inloopochtend in de Spil

Woensdag,  9 januari 2019 (i.p.v. 2 januari) is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Let op: de inloopochtend schuift deze maand dus 1 weekje door! Verder is alles als vanouds………

Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz. 

De boekenhoek is geopend deze ochtend.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastheer en -vrouw deze ochtend zijn Henk en Ria Verhoef. Zij verzorgen ook de traktatie deze morgen.

Graag tot ziens in de Spil

SPILPLUS-TOP 2000-dienst: Hoop en vertrouwen
Op zondag 10 februari aanstaande om 19.00 uur hopen we in De Spil te Kudelstaart weer een ‘top 2000’-kerkdienst te houden. In zo’n dienst zingen we niet de traditionele kerkliederen. We luisteren naar pop- en rockmuziek uit de rijke historie die begon met ‘de sixties’. Van Beatles tot Kensington, van Rolling Stones tot Coldplay, van Robbie Williams tot Marco Borsato, van Blöf tot de drie J’s. Nederlandstalig, Franstalig, Engelstalig, misschien zelfs een Duitse Schlager? Jij mag het zeggen! Enige voorwaarde dit keer is dat de tekst iets te maken moet  hebben met het thema: Hoop en vertrouwen. We willen graag vooruitkijken met liedjes waaruit perspectief en verwachting spreekt. Daarnaar gaan we luisteren én meezingen mag natuurlijk. Graag zelfs, want dat zijn we in de kerk gewend.

Jouw favoriete lied uit de ‘top-2000’ (of daaromheen) kun je doorgeven aan ds. Hans van Dalen. Als je er een motivatie bij geeft zou dat mooi zijn. Ook als je hoopgevende (bijbel-)teksten, gedichten of verhaaltjes hebt kun je die doorgeven. Wie weet kunnen we die dan in de dienst gebruiken. Op donderdag 17 januari komt een groepje liefhebbers bij elkaar om de definitieve keuze te maken voor de dienst. Als jij daar graag bij wilt zijn, kan dat. Geef dat dan ook even door bijvoorbeeld via het mailadres predikant@pgkudelstaart.nl

Stichting Local Care
Tijdens de Kerstnachtdienst treden de Herman Singers op. Zij zingen hun liederen á capella’, meestal vierstemmig. Dit fantastische mannenkwartet treedt kosteloos op, maar steunt met hun optredens de Stichting Local Care. Na de Kerstnachtdienst zal bij de uitgang daarom gecollecteerd worden voor Local Care. Deze stichting steunt structureel en langdurig financieel projecten voor kwetsbaren, zoals kinderen, gehandicapten, maar ook ouderen die hulp nodig hebben in o.a. Roemenië, Moldavië, Bosnië, Oekraïne en Pakistan. Meer informatie kunt u vinden op de website van Local Care.

Verantwoording van giften

De opbrengst van de Avondmaalcollectes 2018 ( 5x ) en de opbrengst van de Taizéavond zijn € 911,81. Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar Stap Verder Amsterdam. Ook hebben wij een gift van € 20,00 ontvangen voor het Bloemenfonds. Wij willen u allen hartelijk danken voor uw gaven.

Uw diaconie


Kerstsluiting kerkblad en nieuwsbrief
Dit was alweer het laatste kerkblad van 2018. Het eerstvolgend kerkblad is pas weer bestemd voor zondag 13 januari 2019. De kopij voor dat kerkblad moet op uiterlijk zondag 6 januari 2019 – om 19.00 uur – bij de scriba zijn ingeleverd.
In deze periode zal ook de nieuwsbrief niet verschijnen – tenzij er sprake is van een ‘calamiteit’ of andere bijzondere reden om dit wel te doen. De volgende nieuwsbrief is er dan weer (naar verwachting) op D.V. 6 januari 2019. Kopij voor die eerste nieuwsbrief van 2019 kan worden ingeleverd tot en met 3 januari 2019 (19.00 uur).
Scriba