U bent hier

Kerkblad voor zondag 22 oktober 2017

Door scribent op 16 oktober 2017 10:57

Bij de diensten 

Afgelopen zondag was er een oecumenische dienst in de Spil, waarin pastor Annemiek Blonk de preek verzorgde. Als dienstdoend pastor voor het laatst, want ze gaat met pensioen. Het was een feestelijke dienst, waaraan naast pastor Annemiek Blonk heel veel mensen meewerkten: dominee Hans van Dalen; de commissie oecumenische diensten; het koor Cum Ecclesiae; het koor Song of Joy onder leiding van Hilbert Kamphuis; op het orgel Jan Sikkema; op de vleugel Jeroen Buskermolen; het technische team voor geluid en beamer; de kindernevendienstleiding en alle ambtsdragers en andere mensen die hand en spandienst hebben verleend. Fijn dat we zo af en toe samen met elkaar een dienst mogen uitvoeren en beleven. 

Komende zondag is er om 10 uur een “gewone” dienst in De Spil, waarin onze “eigen” predikant zal voorgaan. Dominee van Dalen is van plan om als Bijbelgedeelte nemen: Lucas 18:1-8, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Het gaat daarin over volhardend bidden om recht. De HERE God kunnen wij niet alleen zien als een barmhartige Vader, maar ook als een rechtvaardige Rechter. Jezus is niet alleen gekomen om ons te redden, maar ook -zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis het zegt- “om te oordelen de levenden en de doden”. Een niet zo makkelijk onderwerp en zeker de moeite waard om naar de uitleg te komen luisteren.

 Gemeentenieuws

Wij hebben deze week geen berichten ontvangen van gemeenteleden, die in het ziekenhuis verblijven of moeten worden opgenomen.  

Om privacyredenen wordt persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.  

 

Meeleven

We willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven in allerlei vorm in de afgelopen tijd. Eerst de vreugde naar aanleiding van de geboorte van Jet. Later rondom de 25e geboortedag van Marieke. Het heeft ons ook nu weer heel goed gedaan. Ook namens Anne-Marleen en Remon, Hanneke en Lars,

Joke en Hans van Dalen

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling in de vorm van bloemen, kaarten en telefoontjes die wij mochten ontvangen tijdens en na het verblijf van Xiang in het ziekenhuis. In juni is Xiang geopereerd aan scoliose (ruggenwervel recht gezet). Nu na 3 maanden van revalidatie gaat het herstel naar tevredenheid. Het zal zeker nog een halfjaar duren voordat Xiang weer volledig mee kan draaien. Nogmaals dank!

Met vriendelijke groeten, Roland, Mattine, Fei en Xiang Duindam

Hartelijk dank voor de mooie bloemen, kaarten en jullie medeleven.

De legionella-bacterie is bestreden en nu zien we uit naar goed herstel.

Vriendelijke groeten, Rien en Jeannette de Ruiter

 Mededeling vanuit de kerkenraad

Afgelopen kerkenraad, 12 oktober, met alle ambtsdragers, stond in teken van de visitatie. Ds. Hetty van Galen en Tineke Klaasen waren bij ons visite vanuit de hogere PKN organen. Met recht op visite, met koffie en thee want er was ook een traktatie verzorgd door de scriba’s. Het was een bijzonder goede bijeenkomst met een open karakter en sfeer waarbij allerlei aspecten van ons kerkenwerk aan de orde kwamen. Vof lof waren visitatoren over onze gemeente en predikant naar aanleiding van de informatie die wij hen ter beschikking stelden, vooraf en tijdens de bijeenkomst. Het ging daarbij over alle zaken, hoe deze reilen en zeilen in onze gemeente. Wat zijn wij rijk gezegend met zoveel ambtsdragers, pastorale medewerkers en niet te vergeten de vele andere actieve vrijwilligers, die enthousiasme uitstralen in het werk dat ze in liefde uitvoeren met woorden en daden in de gemeente van de Here. De bijeenkomst geeft ons aandachtspunten, die we mogelijk kunnen oppakken in de toekomst en bij het opzetten van het nieuwe beleidsplan van onze gemeente na 2018. Een brokje inhoudelijke zelfreflectie is nooit verkeerd. Het is goed dat “buitenstaanders”, met kennis en ervaring, alles een keer bezien en bevragen. Jammer dat dit soort reguliere visitaties worden afgeschaft in onze nieuwe komende PKN kerkorde, het zij zo.

Namens de kerkenraad, Wim Poortvliet, voorzitter

Kerstmusical 

Nog 77 dagen tot ……..

En als u dit leest nog minder. Nog ….. dagen tot 2e kerstdag en ook dit jaar zal er traditiegetrouw een musical worden opgevoerd. Dit wordt binnen onze gemeente erg gewaardeerd en door mensen binnen en buiten onze gemeente dan ook druk bezocht.

Toch merkt de organisatie dat het invullen van de rollen ieder jaar lastiger wordt.

We hopen daarom op veel spontane en enthousiaste aanmeldingen voor het spelen van een rol.

Door een appje te sturen naar 06 23486448 of een mailtje naar jeugdraad@sow-kudelstaart.nl komt u/je op de castinglijst. Persoonlijk doorgeven aan Carin Bremer kan natuurlijk ook.

De eerste toneelrepetitie is op zondag 12 november.

Voor het koor kun je je ook aanmelden. We willen dit jaar een koor vormen met kinderen en volwassenen. Graag opgeven bij Martine Sikkema (06 45457645) of jeugdraad@sow-kudelstaart.nl   

De eerste koorrepetitie is op zondag 19 november.

Rijdienst

Beste gemeenteleden,

Wij hebben het verzoek gekregen om voor 2 extra mensen een rijdienst te organiseren. Omdat de groep rijders geleidelijk iets kleiner is geworden zoeken we nieuwe mensen die af en toe enkele mensen willen ophalen en terugbrengen resp. voor en na de kerkdienst. Dit jaar proberen we het op te lossen met de bestaande rijders, maar vanaf volgend jaar willen we dan een 3e rijdienst toevoegen (1 in Aalsmeer en 2 in Kudelstaart).

Kunt u af en toe mede-kerkgangers meenemen naar de Spil wilt u dat dan even doorgeven aub. U wordt dan ingeroosterd voor de 3e rit. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, zal aan u gevraagd worden 1 keer per 6 a 8 weken een rijdienst te verzorgen.

U kunt uw naam en gegevens doorgeven aan:
jan.vrieze@sow-kudelstaart.nl of bellen naar 0297 - 343929.

Groet Jan Vrieze,

Kerkrentmeester

 

Luther en Bach

Op 29 oktober om 19.00 uur in De Spil.

Wereldwijd is er onder protestantse én rooms-katholieke christenen in oktober aandacht zijn voor het nieuwe begin van Europa....31 oktober 2017 is het exact vijf eeuwen geleden dat monnik Maarten Luther op de kerkdeur van Wittenberg zijn 95 stellingen spijkerde.
Luther - Superman! - ontketende een revolutie in kerk én wereld. Tot op de dag van vandaag merken we de gevolgen ervan.
Toch zou hij zelf zeggen dat niet hij, maar de kracht van het evangelie hem dreef... Wat bezielde deze man? En hoe kon de Reformatie zo'n wereldwijde beweging worden? En wat betekent protestant zijn vandaag?
Zonder Luther zou er trouwens ook geen J.S. Bach zijn geweest. Ze woonden in hetzelfde dorp en cantor/componist Johann Sebastiaan Bach groeide wereldwijd uit tot de Lutherse prediker bij uitstek.
Door zijn muziek zijn zeer velen op nieuwe wijze met het evangelie in aanraking gekomen.
In deze Spilplusdienst (duur ongeveer 5 kwartier) gaan we - in woord, beeld, muziek en dialoog op zoek naar het geheim achter de kroongetuigen van ons Europese christendom: Luther en Bach.

 

Vriendelijkheid en dienstbaarheid aanleren

De Commissie Vorming & Toerusting organiseert op donderdagavond 2 november 2017 om 20.00 uur, in samenwerking met de Stichting Gezinsfundament, een seminar. De avond zal gaan over hoe je je kinderen een vriendelijke en dienstbare houding aan kunt leren. In Filippenzen 4:5 staat: “Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn.” Hoe leer je dat aan je kinderen? Hoe plant je zaadjes van vriendelijkheid in het omgaan met broers en zussen, vriendjes en vriendinnetjes als er veel onderlinge strijd is? Hoe kan je positiviteit brengen in je gezin, dat je kinderen elkaar dingen gunnen, lief voor elkaar zijn, dingen voor een ander willen doen zonder te mopperen? De avond wordt verzorgd door Imke Wijnhorst, een christelijke ontwikkelingspsychologe. Zij zal vanuit Bijbels perspectief inzichten en praktische tips geven over dit leuke en interessante onderwerp.

Meer informatie op de website: www.sow-kudelstaart.nl

Agenda

- Donderdag 19 oktober, Gespreksgroep de Afdwalers, 20.00 uur

(Je kunt nog meedoen, info bij ds. Hans van Dalen)

- Vrijdag 20 oktober, Break Out, 19.00 uur verzamelen bij de Spil

- Vrijdag 20 oktober, Catjids, 19.30 uur in de Spil