U bent hier

Kerkblad voor zondag 21 januari 2018

Door scribent op 14 januari 2018 21:55

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Marina v.d. Zwaag-de Haan uit Ter Aar bij ons voor. Het was een mooie dienst waarin we het verhaal van de bruiloft te Kana mochten horen. Als slotlied zongen we met elkaar:

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

In ben je baken, ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel..

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in je droom.

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.

Ik ben de verte, die verlangend wenkt.

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,

ben Ik de hand, die al je tranen wist.

 Aanstaande zondag zal ds. J. van Dalen bij ons voorgaan en hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren, waarvoor u allen van harte wordt uitgenodigd!

(foto: geboortehuis van ds. Hans van Dalen)

Uit de pastorie

Afscheid pastor Annemiek

Volgende week zondag 21 januari staat er in onze zusterkerk Sint Jan-Geboorte aan de Kudelstaartseweg een bijzondere viering op het programma. Als wij nog bezig zijn met onze Avondmaalsviering begint om 11.00 uur in de Roomskatholieke kerk de woord- en communieviering waarin pastor Annemiek Blonk afscheid neemt van de parochie. Voor mij als predikant is dat best ‘slikken’ en ook een beetje ‘snikken’. In de loop der jaren heb ik Annemiek leren kennen en waarderen als een hartelijke collega. We konden het goed vinden met elkaar en de samenwerking was uitstekend. Ik had bij de oecumenische vieringen steeds het gevoel dat we elkaar perfect aanvulden. Aan deze samenwerking komt nu een einde. Jammer voor ons, als predikant en gemeente, maar het zij Annemiek gegund. Ze heeft zich vele jaren met hart en ziel ingezet en was een warm voorstander van onze samenwerking. Dank, Annemiek. Het ga je goed! ‘Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, In Zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn

 Studiereis: Onopgeefbaar Verbonden

Een predikant probeert – zoals ieder ander die zijn of haar vak serieus uitoefent – bij te blijven op zijn vakgebied. In de Protestantse Kerk is daarvoor de regeling Permanente Educatie in het leven geroepen. Jarenlang kon een predikant eenmaal in de vijf jaar 3 maanden met studieverlof om bij te spijkeren en de theologische accu weer op te laden. Zelf heb ik daar drie keer met veel voldoening gebruik van kunnen maken. Enkele jaren geleden werden de regelingen veranderd en zijn er striktere voorschriften voor de nascholing van predikanten. Het is de bedoeling dat een fulltimepredikant in vijf jaar 12,5 studiepunten bij elkaar sprokkelt op verschillende onderdelen die met het predikantschap te maken hebben. Dat staat in tijd ongeveer gelijk met dat oude verlof van drie maanden. Tussen 2012 en 2017 heb ik de eerste reeks gevolgd en met succes afgerond. Dat is misschien wel een prestatie (jaja…) maar het was vooral een groot genoegen en – denk ik – ook van belang voor de gemeente en mezelf. Op verschillende manieren heb ik u daarvan in de afgelopen jaren op de hoogte gehouden: In de zondagse erediensten, in het vorming- en toerustingswerk en via bijvoorbeeld dit kerkblad. Dit jaar (2018) begin ik aan nieuwe ronde. Dat biedt (inkoppertje…): nieuwe kansen! De eerste grote stap hoop ik volgende week te zetten: ik ga vanaf DV maandag 22 januari tot en met vrijdag 2 februari naar Israël. Met mij gaan 21 andere collega’s daarheen onder het motto ‘Onopgeefbaar Verbonden’. Dat zijn woorden uit de kerkorde (zeg maar: grondwet) van de Protestantse Kerk. In het-eerste-het-beste hoofdstukje van onze kerkorde (artikel 1, lid 7) staat te lezen: “De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God”. Om dit artikel geen dode letter te laten zijn is er voor predikanten de mogelijkheid om een studiereis naar Israël te maken. De reis wordt georganiseerd door het Centrum voor Israëlstudies in samenwerking met de Protestantse Theologishe Universiteit (PThU). In ontmoeting en gesprek met Joden, christenen en moslims proberen we de verbondenheid met Israël daar en – na terugkomst – hier te bevestigen. Als u het leuk vindt om precies te volgen wat wij doen, kunt u de weblog lezen, die dagelijks wordt bijgehouden. Surf naar: http://predikantenreisnaarisrael2018.waarbenjij.nu/reis/details/516458/onopgeefbaar-verbonden Ook via de app Protestant zal deze website te volgen zijn. U kunt nu al lezen hoe wij ons op de reis hebben voorbereid met twee studiedagen. Bij terugkomst hoop ik op DV 4 februari de kerkdienst ook in het teken te zetten van de verbondenheid met het Joodse volk.   

 Bewogen dagen

De afgelopen week waren voor ons bewogen dagen. Eén jaar terug veranderde ons leven definitief met het overlijden van onze lieve Marieke. We waren gewaarschuwd door mensen die het ervaren hebben: juist deze dagen zijn extra moeilijk. Het klopte. In zulke dagen komt er naar je gevoel niet veel uit je handen. Je gedachten dwalen telkens af naar alles wat er een jaar geleden gebeurd is. Je spreekt, huilt, lacht met elkaar over wat er is voorgevallen. Je hebt behoefte aan rust en stilte. We werden daarbij opnieuw bemoedigd door de vele blijken van medeleven. We voelen ons bevoorrecht dat we een warme gemeenschap rondom ons hebben staan. 

 Met een hartelijke groet, mede namens Joke, ds. Hans van Dalen

 

Avondmaalsproject

Stap Verder

Als Avondmaalproject 2018 heeft de diaconie gekozen voor Stap Verder Amsterdam Zuidoost.

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën ( SMA ) en Stichting Pastoraal Diaconaat Centrum Bijlmermeer ( SPDCB ).

Zij ontwikkelen activiteiten en projecten om inwoners van Zuidoost  een stap verder te brengen.

In dit stadsdeel wonen ongeveer 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft van hen zijn eerste generatie allochtonen. Er zijn veel immigranten, die de Nederlandse taal niet spreken en die verdwalen tussen de instanties .Daarnaast is er armoede en uitval op school.

Sinds 2010 staat er midden in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum Stap Verder en wordt gedragen door 6 kerkelijke gemeenten in Zuidoost.

Stap Verder heeft een spreekuur, verwijst mensen naar instanties, biedt taallessen en heeft een ouder-kind project. Maar vooral is het centrum een plek in de wijk, waar de kerken diaconaal aanwezig zijn in de samenleving, Voor mensen, die nergens anders terecht kunnen bv. Uitgeprocedeerde vluchtelingen, zoals u vorig jaar nog hebt kunnen zien in een TV programma.

Zij bieden taallessen aan en hebben Taalmaatjes. Zij beschikken ook over een Kenniscentrum met toegang tot praktische voorzieningen zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen en een maaltijd koken. Stap Verder biedt ondersteuning van ouders en kinderen bij opvoeding en scholing.

Wilt u  dit project steunen, dan kan dat natuurlijk door donaties tijdens de avondmaalcollectes. Wilt u nog extra  doneren, dan kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie, bankrekeningnummer: NL10FVLB0635816504 t.b.v. Avondmaalproject 2018

Verder kunt u ook op website van Stap Verder kijken (.www.stapverder.org)

Uw Diaconie

 

U2-Kerkdienst 21 januari

Op zondag 21 januari om 19.00 uur wordt in De Spil te Kudelstaart

(Spilstraat 5) een kerkdienst gehouden met muziek van U2.

Het is dus geen dienst met het zingen van psalmen en gezangen en het luisteren naar een preek. Het evangelie wordt in deze dienst uitgelegd en van commentaar voorzien door de Ierse rockgroep U2. Met behulp van de muziek en teksten van U2 komen we tot gebed en bezinning, maar vooral ook tot heilzame verwarring. U2 wil ons namelijk wakker schudden om ons aan het nadenken te zetten: over onze wereld, onszelf en ons geloof in God.

 ‘Lees maar, er staat niet wat er staat’. Dat zou je boven heel wat songteksten van U2 kunnen zetten. Geen wonder, want de teksten van U2 zijn gemaakt bij de muziek – en niet andersom. Het moet klinken!

Maar wat er dan staat, is geen bijzaak. Bono, de leadzanger van U2,  zegt, dat hij zich bij het maken van songteksten geïnspireerd voelt. Het zijn niet zó maar woorden, die uit zijn pen vloeien en over zijn lippen komen. Zoals een profeet uit de Bijbel krijgt hij de Geest. Er komt ineens iets te staan met betekenis. Als een boodschap uit de hemel.

 Op 21 januari zal ds. Hans van Dalen – zelf een fervent U2-fan – daarvan een aantal voorbeelden laten horen. Bekende nummers als One, Sunday Bloody Sunday en I Still Haven’t Found maar ook minder bekende nummers als Please en The End of the World zullen te horen zijn. Via de beamers zullen de teksten met Nederlandse vertaling te volgen zijn. Meezingen mag natuurlijk.

Als thema is gekozen voor de woorden ‘Still haven’t found,,,’. De muziek van U2 is geen oppervlakkige ‘feelgood’- muziek. De hardheid van het bestaan, de twijfels en de vragen van ieder mens komen aan de orde. Maar nooit zonder hoop. Eens zal zoeken ‘vinden’ worden en alle kleuren bijeen vloeien tot een prachtige regenboog.

De toegang is – zoals elke kerkdienst – gratis. Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor steun aan projecten voor kinderen in Afrika.

Verdere informatie: ds. Hans van Dalen predikant@sow-kudelstaart.nl /  @dsvandalen 

Week van Gebed

De Week van Gebed wordt dit jaar gehouden van 21 tot 28 januari.

Het thema is ‘Recht door zee’.

Door 6 kerken in Aalsmeer e.o. worden er in deze week bijeenkomsten georganiseerd, zo ook door onze gemeente.  Iedereen wordt van harte uitgenodigd om samen met andere christenen te komen bidden voor onze gezinnen, de jeugd, de (plaatselijke) kerken, onze woonplaatsen, ons land en de wereld.

De avonden zijn op: Zondag 21 januari in de Aalsmeerse Cama Gemeente, maandag 22 januari in de Levend Evangelie Gemeente, dinsdag 23 januari in de CGK Lijnbaankerk, Woensdag 24 januari: in de SOW gemeente Kudelstaart, donderdag 25 januari in de Alphakerk in ’t Dorpshuis, vrijdag 26 januari in de Dorpskerk. Alle avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur.

Bingomiddag voor het goede doel!

Wij zijn 4 derde jaars scholieren van het Alkwin Kollege in Uithoorn, voor het goede doel 'day for change' houden wij op 23 januari een gezellige bingo middag voor 50+'ers in het wijkpunt 'voor elkaer'. U bent van harte welkom vanaf 14.00 en om 14.30 zullen wij de bingo starten. Voor 10 euro spelen wij 3 rondes en hier zijn natuurlijk prijsjes mee te winnen. Ook is er de mogelijkheid om een mini-fotoshoot te doen voor 2 euro, dan leveren wij de 5 mooiste foto's later bij u af! Ook zal er een donatie pot staan dus als u wat extra's wilt schenken aan het goede doel vergeet dan geen extra geld mee te nemen! Consumptie is voor eigen rekening. Wij zorgen wel voor wat lekkers! Day for change is een doel die mensen in arme landen een microkrediet geeft om een eigen bedrijfje te starten, op deze manier kunnen deze mensen toch zelf rondkomen en gaat er minder geld verloren!

Graag vooraf reserveren via: 0297- 820979, Nobelhof 1, Kudelstaart.

 

Kerkbalans 2018

Binnenkort gaat de actie Kerkbalans 2018 weer van start. Het thema dit jaar is: “Geef voor je kerk” en de actie loopt van 20 januari t/m 3 februari 2018. In die periode kunt u dus de enveloppe hiervan, weer in uw brievenbus verwachten. We hopen op uw aller medewerking om “Kerkbalans 2018” succesvol te laten verlopen.

Uw college van kerkrentmeesters.

Indienen nieuwe kandidaten ambtsdragers/pastorale medewerkers

Hierbij een oproep om namen in te dienen voor de vacatures van ouderling pastoraat coördinator, ouderling pastoraat en pastoraal medewerker . Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook bus waar uw ingevulde briefje in kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze scriba’s per email naar de scriba@sow-kudelstaart.nl.

Sluitingsdatum is zondag 28 januari a.s. 

Waarneming voor beheer en andere stoffelijke zaken  

Nu Ed het even rustig aan moet doen, vangen de andere kerkrentmeesters dit vooralsnog op. Wat een rijkdom als gemeente dat we dit terstond kunnen opvangen.

Voor het beheer en agenda van ons kerkelijke centrum kunt u of jij de kerkrentmeesters Jan Vrieze en Kees Alewijnse contacten.

Bij financiële en algemene zaken kunt u of jij contact opnemen met de kerkrentmeesters Jos Blom en Robin Schouten.

Hun telefoonnummers en persoonlijke sow-emailadressen vindt u of jij in onze Samen op Wegwijzer.

Het algemene emailadres van alle kerkrentmeesters is ook te gebruiken: kerkrentmeester@sow-kudelstaart.nl  

Vermeld dan wel graag de naam van wie je actie verwacht.

Het Moderamen