U bent hier

Kerkblad voor zondag 20 januari 2019

Door scribent op 20 januari 2019 13:40

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging mw. drs. A.A. Geudeke uit Wilnis bij ons voor.

Zij vertelde ons over het feest van Drie Koningen, van de wijzen en de sterren, en las daarbij het volgende gedicht:

 

Eèn ster

Eèn ster maakt de lucht minder dreigend

Eèn kaars maakt de nacht minder zwart

Eèn hand maakt de weg minder eenzaam

Eèn stem maakt de dag minder stil

Eèn vonk kan een begin van nieuw vuur zijn

Eèn kind, het begin van een toekomst

Eèn noot, het begin van een lied. 

Komende zondag zal ds. J. van Dalen bij ons voorgaan, we hopen met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren en u wordt allemaal van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

 

Doopdienst

Zondag 27 januari is er een Oecumenische dienst in de Spil. In deze dienst zullen ook 2 kinderen gedoopt worden. Indien u ook uw kind willen laten dopen, dan is dat mogelijk.

Neemt u dan even contact op met onze predikant, ds. Hans van Dalen.

 

 

Jeugdkerk naar kerk in Den Haag voor asielgezin

A.s. zondag, 20 januari gaan de jongeren van Jeugdkerk XL naar de Bethelkerk in Den Haag. Daar is al 3 maanden continue een kerkdienst aan de gang.

Honderden predikanten zijn al voorgegaan. Het gaat om een gezin uit Armenie dat uitgezet dreigt te worden. Zolang de kerkdienst voortduurt kunnen ze niet worden uitgezet. Dat heet kerkasiel.

De kerkdienst wordt gehouden om aandacht te vragen voor het kinderpardon om te voorkomen dat kinderen die hier al soms 10 jaar verblijven en opgegroeid zijn terug moeten naar een vaak onveilige situatie.

Je kunt in die kerk dag en nacht binnenlopen en een deel van de dienst meemaken. Dat gaan de jongeren dus ook doen.

We vertrekken om 10.00 uur en hopen om ongeveer 13.00 weer terug te zijn. Iedereen wordt thuisgebracht als dat gewenst is.

Koos Koelewijn

 

 

Avondmaalsproject: SOVA

Vluchtelingenhulp

Oorlog, chaos, vervolging, wanhoop. Voor miljoenen medemensen is dit de dagelijkse werkelijkheid. Voor slechts enkelen van hen wordt een verblijfsvergunning in Nederland verstrekt. Je bent dan zeker van woonruimte en veiligheid voor jezelf. In eerste instantie heb je vrouw en kinderen moeten achterlaten. Je bent dan ook dolgelukkig als vluchteling wanneer je  met hen kunt worden herenigd. Alleen . .  . je hebt geen geld om hun visum- en ticketkosten te kunnen betalen. Zorg- en huurtoeslag laten op zich wachten, maar de zorgverzekering moet wel worden betaald. Geld moet worden geleend om taal- en inburgeringscursussen te kunnen volgen. Een fiets ontbreekt!

De Stichting Ondersteuning Vluchtelingen Amstelland (SOVA) wil vluchtelingen helpen bij het opbouwen van een nieuwe toekomst. Voor 2019 heeft onze diaconie deze vorm van vluchtelingenhulp gekozen als avondmaalsproject.

Rechtstreekse giften zijn mogelijk door overschrijving op NL22RABO0363573216. Meer informatie vindt u op info@stichtingsova.nl. Aanmelding als donateur kan via www.stichtingsova.nl.

 

Week van Gebed voor de eenheid

Ook in 2019 doen kerken wereldwijd mee met de Week van Gebed die wordt gehouden van 20 tot 27 januari. Het thema van deze week is ‘Recht voor ogen’ Iedere avond zal er in verschillende kerken in Aalsmeer e.o. gebeden worden aan de hand van een hieraan gerelateerd thema.

Dit jaar organiseert onze gemeente een bijeenkomst samen met de Aalsmeerse CAMA gemeente op donderdag 24 januari van 19.30 tot ca. 21.00 uur in De Spil. Deze avond is het thema: ‘Goed nieuws voor de armen’.

De andere avonden worden ingevuld door:

Zondag   20/1 - Dorpskerk

Maandag                21/1 - LEG (Aalsmeerderbrug),

Dinsdag   22/1 - Alphakerk (Dorpshuis Kudelstaart),

Woensdag 23/1 – CGK Lijnbaankerk,

Dond.dag               24/1 – SOW-gemeente Kudelstaart i.s.m. Aalsmeerse CAMA-gemeente

Vrijdag 25/1 – Oosterkerk

Voor de Week van Gebed liggen gebedsboekjes in de hal, die ook thuis gebruikt kunnen worden.

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Kom en bid mee. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer!

 

Indienen nieuwe kandidaten ambtsdragers/pastorale medewerkers

Hierbij een oproep om namen in te dienen voor de vacatures van ouderling pastoraat, pastoraal medewerker, jeugdouderling, jeugdwerker, ouderling kerkrentmeester en ouderling voorzitter kerkenraad. Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook bus waar uw ingevulde briefje in kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m.

geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze scriba’s per email naar de scriba@sow-kudelstaart.nl.

Sluitingsdatum is zondag 27 januari a.s.

 

Kerkbalans 2019.

Van 19 januari tot 2 februari 2019 wordt weer de actie Kerkbalans

gehouden. Ook dit jaar kunt u dus in die periode weer de enveloppe

met daarin de folder en een antwoordformulier verwachten.

We hopen op uw welwillende medewerking, zodat de wijkcontact-

personen op een vlotte manier de antwoorden kunnen verzamelen.

Uw college van kerkrentmeesters.

 

-Namens onze stichting en doctor Dare Ogunlusi wil ik de Samen Op Weg gemeente hartelijk bedanken voor de medewerking en de gastvrijheid bij de verkoop van de kerstkaarten voor het ziekenhuis in Nigeria. Het ziekenhuis heeft zijn eerste patiënten ontvangen en komende week zullen de eerste operaties worden uitgevoerd.

Nogmaals hartelijk bedankt en alle goeds voor 2019.

Vriendelijke groeten, Stef Holling, voorzitter MissionHouse

 

-De opbrengst v.d. collecte tijdens de kerstnachtdienst v.d. St. Local care was € 367,40.

De Herman Singers vinden het een super mooi bedrag.

In Pakistan kunnen ze daar zeker wat mee. 

Nogmaals bedankt!

 

-Hierbij willen wij dank zeggen voor het meeleven met Jan. Het gaat redelijk goed.Net voor oud en nieuw kregen wij weer uitslag van de scan.

Het ziet er goed uit en wij zijn heel dankbaar.

Toen ik vanochtend in de dienst mevr. Geudeke over lichtpuntjes hoorde sprak mij dat aan. Zo ervaren wij dit uit onze gemeente en om ons heen. Daarom lieve mensen bedankt en vol van vertrouwen op onze Heer gaan wij verder op pad.

Vriendelijke groeten Jan en Ria Paarlberg.