U bent hier

Kerkblad voor zondag 2 februari 2020

Door scribent op 28 januari 2020 23:19

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. De Ruiter bij ons voor. Ds. De Ruiter is dan weliswaar de dominee van ‘Dorp’; hij stelde vast dat hij velen van ons inmiddels kent, wellicht alleen al omdat hij in ‘Kudel’  woont….

 Ds. De Ruiter sprak met ons over de gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis gaat over leven en dood. Er was geen relatie (meer) tussen de vader en de zoon. De zoon was ‘dood’. Maar toen hij dat besefte liet het er niet bij zitten – hij ging op zoek naar zijn vader. Tegelijkertijd zocht de vader naar zijn zoon – hij stond dagelijks op de uitkijk. Toen de zoon thuiskwam en was er feest! Feest met een nieuw gewaad, een ring om de vingers en het gemeste kalf. Welkom thuis!!

Eind goed, al goed zou je zeggen, maar zo was het helaas niet. De oudste zoon is niet op het feest van zijn vader: hij is heel kritisch: wordt de jongste zoon niet gemakkelijk binnengehaald? Hij heeft het vermogen verkwanseld, en va alle kwade zaken van de wereld genoten.  Had er niet op zijn minst stevige terechtwijzing moeten zijn? Excuses?

 Ds. De Ruiter stelde vast dat wij wellicht allemaal wel een beetje op de oudste zoon lijken, als wij in de kerk mopperen op wat er gebeurt. Mopperen op de muziek van de nieuwe generatie; mopperen dat geloven wel gemakkelijk wordt gemaakt, dat alles mag in de kerk van tegenwoordig, mopperen, op… noem maar op….

Misschien had de oudste zoon inhoudelijk best wel gelijk, maar in zijn woorden wordt de liefde gemist. Die kwamen uit een koud hart. ‘In feite’, zo zei ds. De Ruiter, waren er in de gelijkenis twee verloren zonen – de een liet zich gemakkelijker vinden omdat hij terugkeerde, de ander niet.

Ds. De Ruiter riep ons op om goed na te denken over de vraag of wij niet ook misschien een verloren zoon zijn. Als dat zo is: we hoeven alleen maar op te staan en naar de Vader terug te gaan… hij wacht op ons en heet ons welkom thuis! De Vader staat op de uitkijk!

Wij, als gemeente, worden door Jezus opgeroepen om de verloren schapen te zoeken; om een verloren zoon naar de vader te geleiden. Aan het eind van de preek stelde ds. De Ruiter ons de indringende vraag hoe wij dat als gemeente doen?  Hij riep ons op om de komende tijd, met het motto van ons beleidsplan ‘Waardenvolle verbinding’  na te denken over de vraag hoe wij dat willen doen en daaraan dan ook invulling te geven!

Volgende week gaat ds.  Van Walsum uit Alblasserdam bij ons voor. We hopen dat u er dan ook weer wilt zijn.

Taizé-dienst 19.00 uur

Ook ’s avonds om 19.00 uur is er een dienst en wordt er weer een viering gehouden in de stijl van Taizé. In deze dienst zal ds. Ruurd van der Weg voorgaan.

Als je het fijn vindt om te zingen kan je de liederen van tevoren komen oefenen op 2 februari om 17.00 uur. Na het instuderen van de liederen zullen we met elkaar een eenvoudige maaltijd gebruiken.

Als u mee wilt doen met het inzingen en eten kunt u zich opgeven bij Marja Smit (06-12687821) of via de mail: scriba@sow-kudelstaart.nl.

 

Van de kerkenraad

Status ambtsdragers/pastorale medewerkers per juni 2020
In onze laatste kerkenraad hebben we geïnventariseerd wie herkiesbaar zijn en wie aftredend als ambtsdrager en pastoraal medewerker komende juni.
Aftredend per juni 2020 zijn: Ed Duinkerken, Kees Alewijnse, Anneke Duinkerken, Marja Smit en  Aveline Maat,

In verband met verhuizingen is er een vacature voor jeugdouderling en kerkrentmeester ontstaan, de functie v. Kees Alewijnse is vorig jaar al vervuld, vandaar dat er nu 1 vacature voor ouderling kerkrentmeester is.

En i.v.m. een verschuiving in wijkteam West is daar een vacature ontstaan voor een extra ouderling.

Vastgestelde vacatures per juni 2019:

- 2x Ouderling-pastoraat

- 1x Pastoraal medewerker

- 1x Jeugdouderling
- 1x Ouderling-kerkrentmeester
- 1x Scriba.
Totaal zijn er dus 6 vacatures op te vullen.
Hierbij een oproep om namen in te dienen voor deze vacatures.

Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook bus waar uw ingevulde briefje in kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze scriba’s per email naar de scriba@sow-kudelstaart.nl.

Sluitingsdatum is zondag 2 februari a.s. na de dienst.
De verdere vorm en aanpak voor het opvullen van deze vacatures is goedgekeurd in de kerkenraad.

In volgende kerkenraad grote kerkenraad op 13 februari zal de groslijst worden vastgesteld van mogelijke kandidaten voor onze vacatures komende juni 2020.

De datum voor de bevestiging/afscheidsdienst is vastgesteld op zondag 7 juni.
De kiescommissie is benoemd in deze kerkenraadsvergadering van

9 januari met leden uit de kleine kerkenraad, of zo nodig hun plaatsvervangers, en gaat hiermee aan de slag na 13 februari.

We rekenen op uw medewerking, want wat zou het geweldig zijn als we wederom alle vacatures zouden kunnen vervullen.

Namens de kerkenraad Leo Eveleens, voorzitter  

Verhuizing

Lieve gemeenteleden,

Afgelopen zondag waren wij (voorlopig) voor de laatste keer aanwezig tijdens de dienst. Het geeft ons een dubbel gevoel. Aan de ene kant kijken we uit naar de verhuizing en ons nieuwe avontuur als gezin in Zeeland, maar aan de andere kant laten we hier in Kudelstaart en omgeving ook wel iets achter. We kijken met een lach en een traan terug op de afgelopen jaren dat wij onderdeel van de Samen op Weg gemeente Kudelstaart mochten zijn. Samen met jullie hebben we blijdschap en liefde gedeeld, zijn er vriendschappen ontstaan en stonden we om elkaar heen op moeilijke momenten. We hebben verdriet gedeeld, samen gerouwd en hebben elkaar gesteund toen het leven anders liep dan we verwacht of gehoopt hadden.

In het speciaal zijn wij natuurlijk dankbaar dat wij elkaar mochten leren kennen en dat we elkaar gevonden hebben in deze gemeente. We zijn dankbaar voor de geboortes van Daniël en Boaz en dat we hun doop binnen de gemeente mochten vieren. We zijn dankbaar voor al het medeleven dat we in de afgelopen twee maanden ontvangen hebben toen wij slecht bericht over Daniël kregen. Het brengt een hele zorg met zich mee, maar we weten ons gedragen door de Heer en vertrouwen erop dat we steeds de kracht mogen ontvangen die we nodig hebben tijdens de opvoeding van de kinderen en de zorg die dit met zich meebrengt.

Nu kijken we uit naar de toekomst: een nieuw hoofdstuk voor ons als gezin in Zeeland. We hebben er zin in en zien ernaar uit om daar nieuwe mensen te ontmoeten, maar we gaan jullie ook ontzettend missen. Een definitief afscheid zal het niet zijn want zo nu en dan zullen we ons gezicht vast laten zien op zondagmorgen en jullie zijn in Zeeland ook van harte welkom! We blijven graag in contact. Ons tijdelijke nieuwe adres, van 1 feb. tot ongeveer eind mei, zal zijn: Damstraat 22, 4401 AD Yerseke.

Mailadressen: laurenspoesiat@gmail.com en martinesikkema@gmail.com

We gaan jullie missen!

Lieve groeten van Laurens, Martine, Daniël & Boaz

Inloopochtend in de Spil!

Woensdag, 5 februari a.s. is er inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

De boekenhoek is deze ochtend geopend.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen zijn deze ochtend Anneke Faber en Herma Heijnen.

Deze morgen zullen Hilly de Kuiper en Anneke Faber samen trakteren.

Graag tot ziens in de Spil.

Naar aanleiding van de Avondsmaalsdienst 19 januari

Hierbij het stukje tekst wat ik op facebook van de fortkerk in Curaçao van de PKN. Ook hier stond het thema centraal zoals bij onze Dienst, is goed om dat te delen.

Dienst in de Fortkerk op zondagmorgen, half tien op 19 januari. Thema: 'We vieren de hoop die ons gaande houdt'. Iedereen begrijpt dat het verhaal van de bruiloft te Kana niet zomaar een verslag is van een feestje ooit ergens in Galilea. Waren er niet noodzakelijker, ernstiger situaties waar de Mensenzoon zich voor de eerste keer kon inzetten? Zoals een zieke genezen of eten geven aan arme mensen? Water veranderen in wijn, is dat nu zo belangrijk? Blijkbaar wel. Samen lachen, zingen, dansen, eten en drinken, het is belangrijk. Het is de vreugde van het samen zijn, het is het leven en de liefde en de vriendschap vieren. Vieren in het geloof van overvloed, dat er altijd meer in het vat zit, en dat het glas halfvol is, bij wijze van spreken. Het leven vieren, ondanks alles. Dat is geen oppervlakkig optimisme, geen plat welvaartsgeloof. Als je maar één moment de levensweg van Jezus bedenkt, dan spreek je anders. Dan weet je op welke diepte deze diepgang bevochten moet worden. We vieren de hoop die ons gaande houdt. Dat we soms zien dat hemel en aarde elkaar even raken en het verbond tussen de Eeuwige en zijn volk oplicht. Het ongekende wonder dat onze heel gewone werkelijkheid soms even aangeraakt wordt door de Goede God. Weet dat je daarbij hoort.

Wim Poortvliet

Het Vakantiebureau: Vakanties met aandacht.

Als diaconie willen wij het volgende onder uw aandacht brengen, dat  mensen, die bijna nooit op vakantiegaan,  een gezinsvakantie kunnen aanvragen. Deze worden verzorgd door het RCN, die in 2020  60 heerlijke vakantieweken in diverse accommodaties in Nederland voor u reserveren. Het RCN heeft in  samenwerking met Hetvakantiebureau.nl  diverse bungalowvakanties beschikbaar voor senioren en mensen met een zorgvraag.

Ook in 2020 stelt Hetvakantiebureau.nl samen met RCN weer 100 gratis vakantieweken beschikbaar voor gezinnen die leven op bijstandsniveau. Voor de verdere mogelijkheden en voorwaarden kijkt u op www.hetvakantiebureau.nl. Vanaf 1 maart 2020 kunt deze aanvragen bij uw diaconie. Alleen vraagt het vakantiebureau.nl een kleine bijdrage voor bemiddeling (75,00 voor een verblijf van een week of € 35,00 voor een weekend)

Nieuw is de vakantieweek voor mensen met een meervoudige beperking. Komend voorjaar ( 2020 ) zijn zij van harte welkom in Hotel IJsselvliet in Wezep om te genieten van een heerlijk onbezorgde vakantieweek.

Verder zijn er ook vakanties met aandacht voor senioren in de diverse accommodaties. Het gaat hier om senioren :

1-     die nog volledig zelfstandig zijn en misschien af en toe lichte zorg nodig hebben.

2-     die volledig afhankelijk van zorg door een lichamelijke beperking of aandoening

3-     die een lichte verstandelijke beperking hebben, toch nog binnenshuis mobiel zijn, maar bij activiteiten begeleiding nodig hebben of hulp bij medicatie

Indien u inkomen niet hoger is dan het minimumloon of een minimumuitkering, aangevuld met een klein pensioen( max € 250,00 bruto per maand), dan kunt u een beroep doen op hun Vakantiefonds, waarvoor u dan een aanvraagformulier moet insturen samen met een kopie van uw jaaropgave, AOW, uitkering of pensioen en het reserveringsformulier.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot www.hetvakantiebureau.nl of vraag uw reserveringsformulier aan per telefoon 034-3745890 of u downloadt het formulier via www.hetvakantiebureau.nl

Het compleet  ingevulde reserveringsformulier stuurt u naar:

Hetvakantiebureau.nl , Postbus 264 ,3940 AG Doorn.

Indien u inkomen niet hoger is dan het minimumloon of een minimumuitkering, aangevuld met een klein pensioen( max € 250,00 bruto per maand), dan kunt u een beroep doen op hun Vakantiefonds, waarvoor u dan een aanvraagformulier moet insturen samen met een kopie van uw jaaropgave, AOW, uitkering of pensioen en het reserveringsformulier.

Wij wensen u alvast een prettig vakantiegevoel voor 2020.

Uw diaconie