U bent hier

Kerkblad voor zondag 19 mei 2019

Door scribent op 14 mei 2019 20:34

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. J. Dubbink uit Uithoorn bij ons voor. Het thema v.d. verkondiging was: ‘Makke schapen? De leider als herder’.

En mochten we horen dat we allemaal mogen proberen om volgelingen van Jezus te zijn op weg naar Gods toekomst.

 Aanstaande zondag hoopt dhr. Robbert Jan v. Duijn uit Aalsmeer bij ons voor te gaan. We willen deze zondag aansluitend aan de eredienst de gemeentevergadering houden, ook aan de kinderen is gedacht, voor hen is er een activiteit in de Jids en voor de allerkleinsten is er oppasdienst.

We hopen dat u aanstaande zondag aanwezig zult zijn.

 

Van de kerkenraad

Enkele punten uit de grote kerkenraad van 9 mei jl.:

-De profielschets voor een nieuw te beroepen predikant is vastgesteld. Ook is de meerjarenbegroting (voor 10 jaar) van de CvK voor de financiën van onze gemeente gepresenteerd en geaccordeerd. Verheugd zijn we te kunnen mededelen dat we als kerk een erfenis hebben gekregen. Dit verhoogt onze vermogenspositie aanzienlijk met liquide middelen.

-De in te stellen beroepingcommissie met namen is besproken en wordt qua samenstelling gepresenteerd op de gemeentevergadering van 19 mei a.s.

-Het nieuwe beleidsplan 2019-2023 voor onze gemeente ‘Waardenvol verbinden’ is gepresenteerd en besproken. Een prachtig stukje werk van leden van deze beleidscommissie.

- De jaarrekeningen Kerk en Diaconie/ZWO voor 2018 zijn besproken en goedgekeurd.

- De kiescommissie heeft voordrachten gedaan van leden voor de vacatures in de kerkenraad, pastorale zorg en jeugdwerk. Al deze voordrachten zijn volmondig akkoord, zie stukje verderop met informatie.

Nadere informatie over alle bovenstaande punten hierboven volgt in:

 

De gemeentevergadering 19 mei a.s. aanvang 10.00 uur met een

Eredienst.

U en jij komen toch ook!

 

De jaarlijkse gemeentevergadering houden we dit jaar als proef na de Eredienst. In de pauze is er wat te drinken en zijn er versnaperingen.  Deze opzet zullen we later dit jaar evalueren.

 

Wisseling van de wacht ambtsdragers/pastorale medewerkers/jeugdwerker/kerkenrentmeester zondag 2 juni

Totaal zijn er tien ambtsdragers en pastorale medewerksters aan het einde van hun ambtstermijn, vier daarvan worden herbevestigd voor een nieuwe periode. Daar zijn we bijzonder blij mee daar het de opbouw en continuïteit van de gemeente onderbouwd. Herbevestigd worden Marja Smit als ouderling scriba, Janna Adema als diaken en Joke Aalbersberg als pastoraal medewerker en Jan Vrieze als kerkrentmeester.

Van zes leden nemen we afscheid, t.w.:  Laurens Poesiat, Jan en Ans Creemer, Eva Vrieze, Matthijs Stevens en Wim Poortvliet. Bijzonder blij en dankbaar zijn we dat de grote kerkenraad unaniem zes leden willen voordragen om te bevestigingen op 2 juni a.s. en daarnaast zal Robin Schouten in deze dienst nog gedoopt worden en belijdenis doen.

Dit zijn dit jaar Leo Eveleens als ouderling in rol van voorzitter kerkenraad, Joke van Leeuwen als ouderling-pastoraat, Hans van Leeuwen als ouderling-kerkrentmeester, Ronald Sangers als jeugdouderling, Kristian van Heemkerk als jeugdwerker en Jaap Overbeek als pastoraal medewerker. Hiermee zijn alle vacatures wederom vervuld!
Mocht u als lid van onze gemeente bezwaren hebben hiertegen, dan kunt u of jij dit schriftelijk of per email, scriba@sow-kudelstaart.nl,  indienen voor 20 mei a.s. Gaarne met vermelding van de motivatie en ondertekend met naam en handtekening indienen bij 1 van onze twee scriba’s:

Aveline Maat of Marja Smit.

Anneke Sikkema, voorzitter kiescommissie en

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad   

 

Jeugdkerk XL

Komende zondag is er weer jeugdkerk XL in de Jids van 10.30 tot 11.30 uur met inloop vanaf 10.00 uur. Na de gezellige paasbrunch van de afgelopen keer hebben we nu weer een speciale gast in de jeugdkerk XL dienst. Ons gemeentelid Lucille komt vertellen over haar geboorteland Oeganda en hoe ze als vluchteling in ons land terechtkwam en de cultuurverschillen heeft ervaren. Dat belooft weer een interessante ontmoeting te worden, dus zorg dat je erbij bent. Tot dan!

Koos en Hans