U bent hier

Kerkblad voor zondag 18 maart 2018

Door scribent op 12 maart 2018 08:54

Rondom de diensten

Afgelopen zondag was de scholendienst, we mochten het verhaal van Bartimeüs horen en de vraag was: Waar hoop jij op? Het was weer een feestelijke dienst mede door de fijne samenwerking met de medewerkers en leerlingen van de Graankorrel. Aan het einde van de dienst kreeg iedereen een roos mee met daaraan een kaartje met de volgende tekst: Ik zegen jou in Jezus’ naam, Hij bewijst zijn trouw, Ik zegen jou in Jezus’ naam. Hij blijft bij jou.

Aanstaande zondag hoopt ds. A. v.d. Stoel uit Amsterdam bij ons voor te gaan, u bent van harte uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn.

Voor de kinderen is er deze zondag weer kindernevendienst XL, het verhaal zal deze keer zijn: ‘Laatste Avondmaal van Jezus’. Jullie zijn vanaf 9.45 uur van harte welkom in de Jids en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

 

Uit de pastorie

Oud Nuus

Wat is de taak van een dominee? Wat wordt er van een dominee verwacht? Wanneer kun je zeggen: ‘Hij / zij heeft zijn / haar taak goed uitgevoerd? Op die vragen kun je natuurlijk een heleboel mooie antwoorden geven… Ik vond er afgelopen week één in het blad ‘Oud Nuus’, het lijfblad van de Stichting Oud Aalsmeer. Daar staan altijd leuke artikelen in over de historie van Aalsmeer en Kudelstaart. In het nummer van maart bijvoorbeeld een heel stuk over het Engelse vliegtuig dat in de nacht van 16 op 17 december 1942 gecrasht is en in de Westeinder belandde. U weet wel: van ‘ons’ Kudelstaartse oorlogsmonument.

Ook de bewogen Kudelstaartse kerkgeschiedenis komt aan bod. Jan Willem de Wijn, die daar al eerder over schreef, vertelt smakelijk over één van mijn voorgangers: dominee Laurentius Steversloot, die in 1697, op 24-jarige leeftijd, predikant in Kudelstaart werd. Het kerkje, waarin hij voorging, stond tot 1864 aan het begin van de Kudelstaartseweg in Vrouwentroost. De pastorie stond er tegenover. Steversloot ‘stond’ hier tot 1703. In de jaren erna maakte hij echt carrière, als je dat van dominees mag zeggen… Hij belandde in Hamburg, Gouda en Leiden. In die tijd waren dat vooraanstaande plaatsen voor de kerk! In de collectie van het Rijksmuseum bevindt zich een statig portret van ds. Steversloot met een gedicht eronder. Het gaat als volgt:

 ‘Zie hier ’t afbeeldsel van den wak’ren Steversloot

den grooten boetgezant die duivel, hel en dood

hoe wrevelig, hoe stout, arglistig en vermetel

door waapnen des geloofs doet ruimen hunnen zetel.

’s Mans rustige gestalt komt ieder deftig voor

Schoon is hij voor ’t gezigt, maar schoonder voor ’t gehoor’.

 U hoort mij, als de verre opvolger van Steversloot, nu verzuchten: ‘Ach, kon dat ooit ook maar eens van mij geschreven worden…

 Scholendienst 

We kijken met veel plezier terug op de afgelopen ‘scholendienst’. Bij dezen bedank ik nogmaals alle kinderen en vooral ook aan het personeel van de school. Het is hartverwarmend  dat ze – ondanks de hoge werkdruk in het onderwijs – hier zoveel tijd en aandacht aan wilden besteden!

 Met een hartelijke groet, ds. Hans van Dalen

 

Adventsviering in de stijl van Taizé.

De oecumenische gemeenschap van broeders in Taizé (Frankrijk) trekt al vele jaren veel mensen uit de hele wereld. Vooral opvallend veel jonge mensen, want dat voelen de broeders als hun roeping. Jongeren worden uitgenodigd om de bijeenkomsten met de broeders mee te vieren. Deze bijeenkomsten zijn eenvoudig: gebeden, stilte, lezingen uit de Bijbel en zang zijn de onderdelen van elke viering. De liederen, die gezongen worden zijn speciaal voor Taizé gemaakt. Ze zijn kort en eenvoudig en worden vele malen herhaald, zodat de woorden langzaam tot je doordringen. Het gaat om de innerlijke ervaring van het Licht van Christus.

Op DV 25 maart om 19.00 uur kun je in De Spil (Spilstraat 5 te Kudelstaart) een viering in de stijl van Taizé meebeleven. Juist vanwege het sobere en ingetogen karakter zijn de liederen en de muziek uitermate geschikt om de Stille Week te beginnen. Iedereen is van harte welkom om dit mee te maken. Het duurt ongeveer een half uur à drie kwartier.

Als je het fijn vindt om te zingen en de liederen van tevoren in te oefenen, word je van harte uitgenodigd om al om 17.00 uur naar De Spil te komen. Na een uur oefenen hopen we met elkaar een eenvoudige broodmaaltijd te houden. Graag even van tevoren aanmelden via predikant@pgkudelstaart.nl of telefoon 0297-761672. Je kunt dan ook de teksten en muziekbestanden van de viering vast ontvangen.

Zondagavond 25 maart om 19.00 uur is iedereen van harte welkom om deze bijzondere viering mee te maken.

Paasmiddag woensdag 28 april

Ook dit jaar wordt er weer een paasviering gehouden in de kerkzaal van De Spil, ditmaal op woensdag  28 maart 2018. Net als alle andere jaren beginnen we om 15.00 uur. De zaal is open vanaf 14.45 uur.  U wordt van harte uitgenodigd om bij deze paasviering aanwezig te zijn.

U wordt eerst ontvangen met koffie of thee. Daarna volgt het liturgisch gedeelte onder leiding van Ds. Hans van Dalen.

Medewerking zal worden verleend door dhr. Ruud Kooning, (orgel) en dhr. Piet Adema, (zang.)

 Na dit gedeelte is er een gezellig samenzijn en wordt er een advocaatje, een wijntje of een frisje geschonken. Wij besluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Wij denken rond 19.00 de paasmiddag af te ronden.

Als u van plan bent om te komen, wilt u dit dan uiterlijk woensdag  21 maart doorgeven aan één van de onderstaande diakenen ? 

(per telefoon of via diaconie@sow-kudelstaart.nl kan ook natuurlijk)

Indien u niet op eigen gelegenheid kunt komen, dan is het mogelijk om opgehaald te worden.

Graag gelijktijdig even doorgeven bij uw aanmelding !

Wij hopen op een mooie paasviering met elkaar.

Uw diaconie van de Protestantse Gemeente Samen op Weg Kudelstaart:

Janna Adema 320935, Rieneke de Bondt 06-22441778, Piet de Geus 323072, Rik van Osnabrugge 201225,  Laurens Poesiat 06-24715220 of Ans Rinkel 341045

Bij de uitgang vragen wij een (kleine) bijdrage  t.b.v. de onkosten van deze middag.

 

Nieuw: Jeugdkerk XL

In navolging van de Kindernevendienst XL is het de bedoeling om ongeveer eens in de 6 weken een Jeugdkerk XL te gaan doen. Jeugdkerk XL volgt het concept met de naam “Hemels gelag” dat ook bij andere PKN-gemeenten gebruikt wordt. Dit betekent een complete dienst voor jongeren van 12-20, van welkom t/m zegen, waarbij veel gebruikt gemaakt wordt van moderne media (filmpjes via You-tube e.d). Er is geen preek, maar een interview met een bekend of bijzonder  persoon (kan ook uit onze gemeente zijn) aan de hand van een Bijbels/actueel thema. Voorbeelden: een politicus, een vluchteling, een dominee.

Tijd: op zondag van 10.30 – 11.30, maar met inloop vanaf 10.00 uur en uitloop tot 12.00. Kinderen kunnen dan eventueel met ouders mee, maar de tijd is ook geschikt om jongeren van buiten de kerk mee te laten doen.

Volgende week zondag 25 maart zal de eerste Jeugdkerk XL plaats vinden. Gast is Aart Kraak en is het thema “Gevangen””; daarover volgende week meer.

Koos Koelewijn

 

Kerkbalans 2018.

Op dit moment is ongeveer 95 % van de reacties op de actie Kerkbalans 2018 voor onze gemeente binnen. Wij als college zijn verheugd u te kunnen melden, dat het voorlopige resultaat een verhoging van ongeveer 4% t.o.v. 2017 laat zien. Dit resultaat is voor ons zeer hoopgevend, we zijn dankbaar en u allen zeer erkentelijk hiervoor.

Op de mensen, die nog geen antwoord hebben ingeleverd, doen we een beroep om dit alsnog zo snel mogelijk te doen.

Uw college van kerkrentmeesters.

 

Gerda Spek laat weten dat ze verhuisd is van Rijsenhout naar Epe en wil een ieder bedanken voor de belangstelling en ondersteuning die ze van de SOW gemeente heeft ondervonden, ze wenst iedereen het beste.

Haar adres is; Heerderweg 72, 8161BN Epe, tel.nr. 06-24356884.