U bent hier

Kerkblad voor zondag 17 november 2019

Door scribent op 11 november 2019 09:26

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. J. van Dalen bij ons voor. Het was een feestelijke dienst waarin de doop werd bediend aan Julian ten Wolde, zoon van Wouter en Eline ten Wolde. Het thema v.d. verkondiging was n.a.v. Psalm 84:4-5: ‘4 Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. 5 Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven’. En mochten we horen dat Julian, net als de zwaluw zijn nest heeft gemaakt bij Gods altaren, een warm nest, zich door de doop dicht bij Gods vaderhart mag voelen. Het doopwater dat een teken van het levende water is, Gods bron. En dat Julian Gods liefde mag vinden in Gods huis, maar ook thuis bij z`n ouders, overal waar liefde woont. Want overal waar liefde is woont God.

 

Volgende week zondag hoopt ds. S. Zijlstra uit Haarlem bij ons voor te gaan, we zullen dan ook met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

U wordt allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Kindernevendienst XL

Hoi jongens en meisjes,
heb jij ook zo'n zin in weer een kindernevendienst XL??

Zet dan zondag 17 november in je agenda (of die van je ouders).

Iedereen van de basisschool is vanaf 9.45 uur welkom in de Jids.

Het thema is: God in getallen.

Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Wij hebben er weer heel veel zin in!

Tot zondag de 17e!

Groetjes, de leiding van de kindernevendienst

 

I’ll push you

Op vrijdagavond 15 november om 19.00 uur zal de film “I’ll push you” vertoond worden in de kerkzaal van de Spil. De film gaat over het aangrijpende, waargebeurde verhaal van 2 vrienden, die de pelgrimsreis naar Santiago de Compostella samen afleggen, één in een rolstoel en de ander duwend erachter. De toegang is gratis.

'I'll push you.' Patrick had deze woorden spontaan uitgesproken. Hij had toen nog geen besef van de zware weg die voor hem lag.
Voor sommige mensen is de pelgrimage naar Santiago de Compostella vooral een sportieve uitdaging, maar voor de meeste pelgrims is het bovenal een geestelijke reis. Voor Justin Skeesuck en Patrick Gray was de uitdaging extra groot. Justin lijdt aan een progressieve spierziekte (MAMA), waardoor hij zijn armen en benen niet meer kan bewegen. Naast de lichamelijke belasting die een pelgrimage met zich meebrengt, moest Patrick ook zijn vriend in een aangepaste rolstoel voortduwen, hem wassen, in en uit bed tillen, hem voeden en aan- en uitkleden.

Zes weken, 750 kilometer, met alle lichamelijke beperkingen, ontmoetingen met kleurrijke personen en diepe innerlijke strijd. Deze pelgrimage zou uitlopen op de moeilijkste en belangrijkste weg die beide mannen ooit zouden gaan.

Commissie Vorming & Toerusting

 

Collecte Avondmaal 29 september a.s.

Dit jaar heeft de diaconie voor de opbrengst  van de Avondmaalcollecten in 2019 gekozen voor de SVA.

Wat betekent SVA? Het is de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelveen. Opgericht in 2005 om vluchtelingen, die in de gemeentes Aalsmeer(Kudelstaart) en Amstelveen komen wonen, te ondersteunen in de ruimste zin van het woord.

Er is een vakkundig team van vaste medewerkers en een veel groter aantal vrijwilligers. Zij helpen deze mensen op weg als het bijvoorbeeld gaat om verduidelijking van onze regelgeving, maar ook informeren zij hen over onze cultuur en gewoontes, zodat ze kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Om deze redenen wil de diaconie deze statushouders ondersteunen met de opbrengsten van onze Avondmaalcollectes in 2019, waarvoor onze dank.

Uw diaconie.

 

Kerstkaartenactie 2019

Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de Kerstkaartenactie van ArkMission. Op 10 en 17 november kunt u na de dienst bij ons aanschuiven in de ontmoetingshal om een of meerdere Kerstkaarten van een bemoedigende groet te voorzien. De materialen en voorbeeldteksten liggen hier klaar. Tekeningen zijn ook van harte welkom, ook daarvoor liggen blanco kaarten en stiften klaar. De kaarten worden eind december uitgedeeld in een gevangenis of opvangcentrum voor dak- en thuislozen. 

Bent u/je op deze data niet in de gelegenheid om mee te schrijven, maar wilt u/je wel meedoen?  Schrijf dan thuis een kaart of maak een mooie tekening, en doe deze  uiterlijk 24 november in de actiedoos die in de hal van de kerk staat , of in de brievenbus van Geerland 73 of stuur de kaart (met ingevulde flyer) op naar:

ArkMission kerstkaartenactie, Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum.

Er zijn een paar regels: onderteken alleen met je voornaam ( + evt. woonplaats) gebruik geen metalen delen op de kaart of kaarten met hergebruikte CD’s  en gebruik niet het jaartal 2020.

Deze actie van ArkMission wordt georganiseerd in samenwerking met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils. Voor meer informatie: www.arkmission.nl/kerstkaartenactie .

Alvast bedankt,

Namens de missionaire werkgroep, Joke van Leeuwen

 

Pastoraat

In de periode van vacant zijn komt de berichtgeving rondom zieken, en andere situaties waarin wij als gemeente een rol kunnen spelen wat minder gemakkelijk boven tafel dan wanneer er wel een vaste predikant is.

Daarom wordt u allen gevraagd om, als er situaties zijn die voor het

gemeente-zijn en de ondersteuning van elkaar van belang zijn, contact op te nemen met uw pastorale coördinator, of degenen die het pastoraat in uw wijk of straat invult. Hieronder de 4 pastorale coördinatoren:

-Wijk Noord: Ruud Pattiapon, tel.: 06-52677967

-Wijk Oost: Gerard Heijnen, tel.; 366998

-Wijk Zuid: Anneke Sikkema, tel.: 341425

-Wijk West: Margreet van Tol, tel.: 327398

Of u kunt zich wenden tot het scribaat: Marja Smit en Aveline Maat,

via scriba@sow-kudelstaart.nl