U bent hier

Kerkblad voor zondag 17 maart 2019

Door scribent op 10 maart 2019 21:36

R

ondom de diensten

Afgelopen zondag ging dhr. N.M.J. Binnendijk uit Noordwijk bij ons voor.

We hoorden over de lijdenstijd, een tijd van bezinning, en dat we samen onderweg mogen gaan naar Pasen. Dit n.a.v. het verhaal dat Jezus tot drie maal toe werd beproefd door de duivel na 40 dagen vasten in de woestijn. Ook wij moeten ons wapenen tegen allerlei verleidingen. Maar in Gods woord is onze redding gelegen, we hoeven er alleen maar naar te luisteren, het is betrouwbaar. We mogen horen bij Hem die onze verlosser en bevrijder wil zijn.

De kindernevendienst startte ook het paasproject: ‘Locatie Jeruzalem’

In de veertigdagentijd lezen ze tijdens dit project van Bijbel Basics de verhalen die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding.

Afgelopen zondag stond Lucas 19:29-40 centraal:

Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem, terwijl zijn leerlingen voor hem juichen en God danken.

De kinderen hebben als eerste stuk op de plattegrond van Jeruzalem de poort geplaatst, elke week zal er iets bij komen. Zo volgen de kinderen Jezus op zijn weg door Jeruzalem in de laatste dagen voor zijn dood en opstanding.

Komende zondag staat Lucas 19:45-48 centraal: Jezus gaat naar de tempel in Jeruzalem en jaagt daar de handelaars weg, omdat Gods huis een plaats moet zijn om te bidden. Jezus gaat in de tempel uitleg geven over God.

 Aanstaande zondag zal dhr. N.J.M. Goedhart uit Utrecht bij ons voorgaan, we hopen u weer te mogen begroeten.

 

 

40 dagen collecte Kerk in actie

Aanstaande zondag is de deurcollecte voor Kerk in actie, zij schrijven hier het volgende over:

Verlaat de gevangenis....en dan? Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk.​ ​Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.  Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!

 

"Beste mensen,

Vanaf het begin van de Samen op Weg Gemeente in Kudelstaart zijn mijn man en ik deel geweest van de gemeente.  Ik ben dankbaar dat de rijdienst mij na het overlijden van Ad, nu bijna twee jaar geleden, steeds heeft opgehaald en weer thuis gebracht.

Nu ik bijna 91 ben en een jaar in Zorgcentrum Aalsmeer woon heb ik besloten voortaan de diensten in het Zorgcentrum te bezoeken.

Ik dank jullie voor alle liefde en hulp in al die jaren! 

Met hartelijke groeten, Corrie Visser.”