U bent hier

Kerkblad voor zondag 17 juni 2018

Door scribent op 10 juni 2018 22:47

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. N. A. Gillebaard uit de Rijp bij ons voor. Hij sprak met ons over de liefde van God. Dit aan de hand v.d. tekst uit Johannes 15: 9-17, ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn ​liefde: je blijft in mijn ​liefde​ als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn ​liefde​ blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar ​liefhebben​ zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere ​liefde​ dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen ​slaven​ meer, want een ​slaaf​ weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij ​uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op ​weg​ te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.  Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief’.

 Aanstaande zondag zal ds. J. van Dalen bij ons voorgaan we hopen op

uw aanwezigheid.

  

Bevestigingsdienst

Zondag 17 juni a.s. zal er de wisseling zijn van ambtsdragers. We nemen afscheid van Jos Blom als kerkrentmeester, Henny de Jeu en Leo Eveleens als ouderling pastoraat. Op een later moment zullen we afscheid nemen van Marjolein v.d. Zwaard en Erna Roodenburg als ouderling coördinator. We danken deze 5 gemeenteleden voor het vele werk dat zij verricht hebben.

Herbevestigd worden: Truus de Geus als ouderling pastoraat, Anneke de Jong als pastoraal medewerker en Piet de Geus en Rik v. Osnabrugge als diaken.

Bevestigd in hun ambt worden:

Ruud Pattiapon als ouderling coördinator voor wijk Noord, Margreet van Tol als ouderling coördinator voor wijk West, Tineke v.d. Blonk als pastoraal medewerker voor wijk Noord en Letty Groenveld en Ina Verheul als

pastoraal medewerker voor wijk Zuid.

De kerkenraad is dankbaar voor deze mensen die zich willen inzetten voor onze gemeente en bidden hen Gods steun en ook uw steun als gemeente toe bij het werk dat zij mogen gaan doen.

We hopen op een feestelijke dienst met elkaar.

 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoekjes die ik mocht ontvangen na de hersteloperatie van mijn afgescheurde Q-pees. Ook bedankt voor de bloemen die ik mocht ontvangen van de kerk. Ik mag nu beginnen met de revalidatie en hoop dat die voorspoedig mag verlopen.

Met vriendelijke groet, Geertje Blom.

 

Spijkerjasje

Wie heeft op Pinksterzondag een verkeerd spijkerjasje meegenomen? Dit was in de Pinksterdienst met m.w.v. Song of Joy.

Graag reactie op telefoonnummer: 0625143133.

Alvast bedankt voor uw medewerking en we hopen dat het jasje terecht komt. Vriendelijke groet Margreet van Leeuwen.