U bent hier

Kerkblad voor zondag 17 februari 2019

Door scribent op 20 februari 2019 20:34

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging de preek over Ester 4:14, waar staat: “Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze”. Dominee Hans van Dalen nam ons mee naar de tijd van ongeveer 2.500 jaar geleden, naar de tijd van koning Ahasveros. Ook in die tijd was er sprake van antisemitisme. Haman had een plan bedacht waardoor de Joden zouden worden uitgeroeid. De meesten van ons zullen in de bijbelvertellingen altijd gehoord hebben dat Ester naar de koning moest gaan om hem te smeken om haar volk te redden, omdat zij de enige was die kans ven slagen had. Dit is dus niet wat er in de tekst staat. Daar staat “als jij nu je mond niet opendoet dan komt er redding van andere kant, dan zal God redden…..”. God bewaart Zijn volk Israël en Hij bewaart Zijn kerk. God is niet afhankelijk van ons spreken, maar wij mogen luisteren naar Gods woorden, wij mogen léven van Gods woorden.

 

Ook ’s avonds was er de afgelopen zondag dienst in de Spil. In deze dienst luisterden we naar scala van muziek, van stevige rock tot Nederlandstalige popmuziek kwam voorbij. Juist dan kom je er weer achter wat een prachtige apparatuur en akoestiek we hebben in onze kerkzaal! De popnummers werden afgewisseld met gebeden, gedichten en lezingen, alles rond het thema ‘Find my way home’. Dit is waar alles uiteindelijk om draait in het leven: dat je ergens ‘thuis’ bent en uiteindelijk ook ‘thuis’ komt. Super om ook op deze manier, in de kerk, het evangelie te horen en te beleven!

  Volgende week zondagochtend, om 10.00 uur, hoopt ds. Van Dalen weer over Ester te preken, dit keer over Ester 5 en 6. We hopen u allen weer te ontmoeten.

 

Afscheid dominee Hans van Dalen

U wordt allen van harte uitgenodigd voor de dienst die D.V. gehouden wordt op zondag 3 maart, waarin onze dominee Hans van Dalen afscheid zal nemen van onze gemeente. De dienst begint gewoon om 10 uur.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om persoonlijk nog iets tegen Hans en Joke te zeggen. Ook tijdens de dienst is er voor iedereen gelegenheid om het woord te voeren. Mocht u tijdens de dienst iets willen zeggen of doen, wilt u dit dan doorgeven aan één van de scriba’s of via scriba@sow-kudelstaart.nl?

Het belangrijkste van de afscheidsdienst vindt Hans om het evangelie nog éénmaal als de eigen predikant te mogen verkondigen. Het mooiste cadeau wat u kunt geven is dus eigenlijk uw aanwezigheid in de dienst!"

Hans en Joke vinden de herinneringen, die ze (tastbaar of in het hart) meenemen, het meest waardevol. Dit is natuurlijk waar, want herinneringen gaan een leven lang mee. Toch vinden wij dit een beetje kaal…..

Binnenkort vindt u een brief op de mat met wat extra informatie.

 

Beleidscommissie op pad

De beleidscommissie is de afgelopen weken door verschillende kringen en groepen uitgenodigd om samen na te denken over de toekomst van onze Samen-Op-Weggemeente. Het zijn mooie avonden geweest met goede gespreken. Het heeft veel input opgeleverd waar de beleidscommissie verder mee kan. Er staan nog een paar afspraken voor de komende weken en dan ronden we deze fase van het consulteren van de gemeente af. Nu denkt u misschien: ik zit niet op een kring of gespreksgroep, maar wil toch ook graag mijn inbreng leveren. Dat kan, we organiseren een slotavond voor iedereen die nog niet met de beleidscommissie gesproken heeft en ideeën en suggesties heeft voor de opbouw en de toekomst van onze gemeente. Deze laatste avond houden we op maandag 25 februari om 20.00 uur in de vergaderzaal van De Spil. Mocht de opkomst te groot zijn dan wijken we uit naar de Kerkzaal. Ook tijdens deze avond werken we op dezelfde wijze als bij de gespreksgroepen op basis van “waarderend gemeenteopbouw”. Op basis van aansprekende gebeurtenissen in de afgelopen jaren willen we naar de toekomst kijken. De ervaring leert dat dit veel losmaakt en leidt tot “een goed gesprek” (thema voor dit jaar) en veel suggesties voor het beleidsplan.

 

Verkiezing ambtsdragers en (pastoraal) medewerkers

Vanuit de gemeente zijn massaal kandidaten aangedragen voor de ambten en (pastorale) werkzaamheden in onze gemeente, waarvoor in juni een vacature ontstaat. Nog nooit zijn er zoveel stemmen uitgebracht en nog nooit kregen er kandidaten zovéél stemmen. De kiescommissie gaat hier de komende tijd mee aan de slag. Mocht je gevraagd worden, weet dan dat heel veel mensen juist jou graag in deze functie zien!

We houden u op de hoogte!