U bent hier

Kerkblad voor zondag 17 december 2017

Door scribent op 10 december 2017 22:41

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor. Op deze 2e adventszondag mochten we horen dat het de Heer is die ons redt. Dit in vergelijking met het verhaal van Jona in de vis. Want als je 3 dagen en 3 nachten in de buik van een vis vertoeft, is het toch een wonder dat je kunt zingen: ‘Het is de HEER die redt’. Dit soort wonderen gebeuren nog steeds, mensen als Jona, die ondanks hun verdriet, hun pijn, hun wanhoop, zich vasthouden aan het geloof. Dat God hen niet verlaat, en altijd bij ze is. Dit geldt voor ons allemaal, ook als wij net als Jona, niet altijd even gehoorzaam zijn. We mogen geloven in de Heer, die onze schuld wil vergeven en ons zal redden van de dood.

Aanstaande zondag zal mw. Laurien Hoogerwerf uit Bodegraven bij ons voorgaan, het is dan alweer de derde adventszondag.

We hopen u weer te mogen begroeten.

Kerstgroeten

Op Zondag 17 december a.s. staan de jaarlijkse kerstgroeten weer klaar in de hal om rond te brengen. De kerstgroeten zijn een blijk van medeleven vanuit onze gemeente aan ouderen en degene die het moeilijk hebben, ziek of eenzaam zijn.

Wij vragen en hopen ook deze keer weer op uw hulp om de groeten rond te brengen.

Bij voorbaat onze dank.

Uw diaconie

 

Muziek- en zangavond “Samen-op-Weg naar Kerst”

Vanwege de slechte weersomstandigheden hebben we afgelopen zondag moeten besluiten de muziek- en zangavond “Samen-op-Weg naar Kerst” te annuleren. Komende zondagavond 17 december slaan Chr. Muziekvereniging “Sursum Corda” en Interkerkelijk Koor “Song of Joy” de handen opnieuw inéén en nodigen wij u uit voor de uitgestelde Muziek- en Zangavond in “De Spil” aan de Bilderdammerweg in Kudelstaart. De avond begint om 19.00 uur en de toegang is gratis (collecte bij de uitgang voor de onkosten).

Enkele jaren geleden namen Sursum Corda en Song of Joy al eens samen deel aan een Kerstzangavond. Deze samenwerking beviel zo goed dat men elkaar dit jaar weer opzocht om als voorbereiding op Kerst een

muziek- en zangavond te organiseren. Het wordt een avond waarin u kunt luisteren naar mooie muziek en koorzang, maar waar u ook zelf uitgenodigd wordt om mee te zingen. De liederen en muziek worden afgewisseld met een gedicht en een korte overdenking door ds. Hans van Dalen.

Sursum Corda en Song of Joy hopen u met deze avond in de kerststemming te brengen en u voor te bereiden op het feest van de geboorte van Jezus Christus. U wordt van harte uitgenodigd deze avond mee te maken op zondag 17 december om 19.00 uur (zaal open om 18.30 uur) in kerkelijk centrum De Spil, Spilstraat, te Kudelstaart.

Maandagavond bijbelgespreksgroep

De maandagavond bijbelgespreksgroep komt .s maandag 18 december bij
elkaar om samen het Kerstfeest te vieren, aanvang is om 19.30 uur ten
huize van Carla van Oostveen Albrechtstraat 20, als u belangstelling
heeft kom gerust een aanwippen. Groet van Deborah en Anneke.

Hulp gezocht

Op DV 23 december willen we als gemeente Kerstnummers van de Elisabethbode uitdelen in het Winkelcentrum aan de Einsteinstraat. In deze bladen staat ook een uitnodiging voor de kerkdiensten die met kerst
gehouden worden. Om dit te doen hebben we 10 ploegen van 2 mensen nodig (dus 20 enthousiaste gemeenteleden), die allemaal één uurtje voor hun rekening willen nemen (tussen 9.00 uur 's morgens en 19.00 uur 's avonds).

Vele handen maken licht werk en op deze bescheiden en niet opdringerige manier kunnen we iets laten zien van wat ons met kerst beweegt!

 

Kerstontbijt,2e Kerstdag

Ook dit jaar is er op Tweede Kerstdag weer een kerstontbijt, waarvoor – bij deze -  iedereen uitgenodigd is.  Het ontbijt begint om 9.30 uur waarna om ca. 10.30 uur de kerstmusical “De moeite waard” opgevoerd wordt, voor en door jong en oud. Om te weten hoeveel we moeten inslaan voor het ontbijt, vragen wij u of jou om uw of jouw naam in te vullen op de intekenlijsten die op de tafel in de gang liggen.

Telefonisch aanmelden kan ook, bij Aveline Maat, ( 346035 t/m 20 december.

De deelname aan het ontbijt is gratis, maar om de onkosten te dekken staat er een bus voor een vrijwillige bijdrage.

Commissie Erediensten

 

Zangdienst

Op DV 31 december (oudejaarsmorgen) willen we graag een zangdienst houden. Met liederen kunnen we God danken voor de goede dingen van het afgelopen jaar. Ook de liederen die ons in dit jaar of in een verder
verleden tot steun zijn geweest kunnen we samen zingen. Het thema is: 'Achterom kijken om vooruit te zien'. U kunt daarvoor uw liederen van hoop, dank en vertrouwen opgeven aan:

ds. Hans van Dalen (predikant@pgkudelstaart.nl) of

onze organist Jan Sikkema (jsikkema@caiway.nl).

Ook liederen en muziek die niet als gemeentezang gebruikt kan worden zijn welkom. We proberen die dan met onze technische hulpmiddelen te laten horen (en zien). Gedichten die u tot steun zijn geweest kunnen misschien ook een plaatsje krijgen in het geheel.

App protestant

Enkele keren eerder al hebben we in dit kerkblad geschreven over de app ‘Protestant’.  U kunt deze app op uw smartphone (of tablet) downloaden en  - als u dan onze gemeente volgt – wordt dan voorzien van nieuws uit onze gemeente en andere informatie.  Het is op dit moment de meest snelle vorm van informatievoorziening. Makkelijk, en zoals afgelopen zondag ook bleek: nuttig.  Door een technische storing was de beamer gedurende het eerste gedeelte van de dienst niet beschikbaar,  maar…… diegenen die de app gebruiken (en hun smartphone bij zich hadden!) konden de liturgie meelezen die daarin al was opgenomen…..

Een paar uur later was het weer raak: door de slechte weersomstandigheden ging de muziek- en zangavond waaraan medewerking werd verleend door Song of Joy en Sursum Corda niet door.  Door een snelle berichtgeving vanuit Song of Joy is iedereen die de app gebruikt hierover op de hoogte gebracht via een ‘ pushbericht’ en  zo konden een aantal mensen een vruchteloze reis naar De Spil voorkomen…

De moraal van dit verhaal: als u een smartphone hebt, en u hebt de app nog niet gedownload: het is zeker de moeite waard….!

Kerstsluiting kerkblad

Op zondag 17 december (19.00 uur) sluit de inzendingstermijn voor de kopij van het laatste kerkblad van 2017. Dat kerkblad is voor de diensten van 24 en 25 december, 31 december en 7 januari. Het eerstvolgend kerkblad is pas weer bestemd voor zondag 14 januari 2018. De kopij voor dat kerkblad moet op uiterlijk zondag 7 januari 2018 – om 19.00 uur – bij de scriba zijn ingeleverd. Hebt u dus nog berichten die eerder bekend gemaakt moeten worden. Zorgt u er dan voor dat die tijdig bij de scriba zijn ingeleverd!