U bent hier

Kerkblad voor zondag 16 december 2018

Door Marjavandenberg op 16 december 2018 20:30

Afgelopen zondag, de 2e adventszondag, ging ds. Hans van Dalen bij ons voor. Het thema v.d. verkondiging was: ‘Hoe kan dat nou?’

Dit n.a.v. de lezing uit Lucas 1; 35

“De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal een kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God’.

 

Aanstaande zondag, de 3e adventszondag alweer, zal ds. Hans van Dalen bij ons voorgaan, we hopen dat u in deze dienst aanwezig kunt zijn.

 

Gemeentenieuws

Wordt niet op het internet geplaatst.

 

Agenda:

-Woensdag 12 december, Woensdagavondgespreksgroep

-Woensdag 12 december, 20.00 uur, Huiskring I, t.h.v. fam. v.d. Wee

-Donderdag 13 december, 20.00 uur, jongerengespreksgroep de Afdwalers

-Donderdag 13 december, 20.00 uur, Huiskring II, t.h.v. fam. Heil

 

Kerstgroeten vanuit onze Samen-op-Weg gemeente.

Op Zondag 16 december a.s. staan de jaarlijkse kerstgroeten weer klaar in de hal om rond te brengen. De kerstgroeten zijn een blijk van medeleven vanuit onze gemeente aan ouderen en degene die het moeilijk hebben, ziek of eenzaam zijn.

Wij vragen en hopen ook deze keer weer op uw hulp om de groeten rond te brengen want vele handen maken licht werk.

Bij voorbaat onze dank.

Uw diaconie

 

Maandagavond Bijbelkring
Aankomende maandag 17 december vieren wij met elkaar het Kerstfeest, het zal best gezellig worden, iedereen neemt iets lekkers mee, als je mee wilt doen, kom gerust langs, vanaf 17.45 ben je welkom bij Carla van Oostveen. Deborah en Anneke

 

Kerstviering 19 december in de Spil

Op woensdagmiddag 19 december 2018 wordt er weer de jaarlijkse  kerstviering gehouden in de kerkzaal van De Spil in Kudelstaart.

Jong en oud zijn welkom vanaf 14.45 uur en de viering zal om ongeveer 19.00 uur worden beëindigd.

U wordt ontvangen met een geurig kopje koffie of thee en daarna volgt het liturgisch gedeelte. Hierbij zal medewerking worden verleend door onze dominee Hans van Dalen alsmede door dhr. Ruud Kooning op het orgel met zang van dhr. Piet Adema.

Na afloop is er een gezellig samenzijn en ronden we af met een gezamenlijke (warme) maaltijd, verzorgd door onze “hofleverancier” Gert Stronkhorst.

Als u het fijn vindt om deel te nemen aan de viering, wilt u dat dan uiterlijk woensdag 12 december even doorgeven aan één van de onderstaande diakenen. Het mag ook via de email diaconie@sow-kudelstaart.nl.  Wij kunnen dan het aantal “eters” op tijd doorgeven  aan Gert.

Indien u niet op eigen gelegenheid kunt komen, dan bestaat de mogelijkheid om opgehaald te worden. In dat geval graag even doorgeven gelijktijdig met uw aanmelding.

Wij hopen op een fijne kerstviering met elkaar.

Uw diaconie:

 

Kerk naar buiten – juist met kerst!

Op DV zaterdag 22 december willen we als gemeente weer kerstnummers van de Elisabethbode uitdelen in het Winkelcentrum aan de Einsteinstraat. Het is een prachtig en leerzaam blad. Hierin staat ook een uitnodiging voor de kerkdiensten die in De Spil met kerst gehouden worden. Het zou mooi zijn als we mensen op deze manier fijne kerstdagen kunnen toewensen én bezorgen.

Om dit te doen hebben we 4 ploegen van 2 à 3 mensen nodig (dus een stuk of 10 enthousiaste gemeenteleden), die allemaal één uurtje voor hun rekening willen nemen (tussen 10.00 uur 's morgens en

14.00 uur 's middags).Vele handen maken licht werk en op deze bescheiden en niet opdringerige manier kunnen we iets laten zien

van wat ons met kerst beweegt!

In de hal van de kerk liggen intekenlijsten waarmee je je op kunt geven. Daarbij liggen ook een aantal exemplaren van de Elisabethbode. Als u mensen weet die u hiermee blij kunt maken, neem dan gerust één of meer exemplaren mee!

Meer informatie bij: Joke van Leeuwen, Henk en Aletta Heil, Jan en Anneke de Jong, Carla van Oostveen of Hans van Dalen

 

Kerstontbijt, 2e Kerstdag

Ook dit jaar is er op Tweede Kerstdag weer een kerstontbijt, waarvoor – bij deze -  iedereen uitgenodigd is.  Het ontbijt begint om 9.30 uur waarna om ca. 10.30 uur de kerstmusical “Kerst met opa Knoest” opgevoerd wordt, voor en door jong en oud. Om te weten hoeveel we moeten inslaan voor het ontbijt, vragen wij u of jou om uw of jouw naam in te vullen op de intekenlijsten die op de tafel in de gang liggen.

Of u kunt zich aanmelden bij Aveline Maat, via scriba@sow-kudelstaart.nl of ( 346035 t/m 20 december.

De deelname aan het ontbijt is gratis, maar om de onkosten te dekken staat er een bus voor een vrijwillige bijdrage.

Commissie Erediensten

 

Zingend het nieuwe jaar beginnen

Op DV zondag 6 januari (de eerste zondag van het nieuwe jaar) willen we graag een zangdienst houden. Een jaar geleden hebben we dit gedaan op de oudejaarsdag (31 december 2017), die toen op een zondag viel. Met liederen hebben we God gedankt voor de goede dingen van het afgelopen jaar. Nu willen we ook graag vooruitkijken en liederen zingen waaruit hoop en verwachting spreekt.

Het thema is: 'Zingend het nieuwe jaar beginnen'. U kunt daarvoor uw liederen van hoop en vertrouwen doorgeven aan: ds. Hans van Dalen (predikant@pgkudelstaart.nl) of onze organist Jan Sikkema (jsikkema@caiway.nl).

Ook liederen en muziek die niet als gemeentezang gebruikt kunnen worden zijn welkom. De muziekgroep Sound of Worship hoopt medewerking te verlenen en we kunnen ook liederen of muziek met onze technische hulpmiddelen laten horen (en zien). Gedichten die over hoop en verwachting gaan kunnen ook een plaatsje krijgen in het geheel, dus ook die mag u doorgegeven en desnoods zelf voordragen in deze zangdienst.

 

Verantwoording giften:

Onlangs hebben wij voor het Scholenproject van Lucille en haar familie nog € 70,00 via de bank ontvangen, waarvoor onze dank.

Inmiddels is er totaal € 1495,00 (de opbrengst van deze middag met een  aanvulling van de ZWO ) overgemaakt naar Oeganda.

Uw diaconie/zwo

 

Gewijzigde rekeningnummers

Zoals al eerder gemeld is per 1 november jl. één van de rekeningnummers die gebruikt kan worden voor het overmaken van de vrijwillige bijdrage veranderd. Abusievelijk is hierbij een verkeerd rekeningnummer vermeld. Heeft u in uw adresboek nog staan NL11FVLB0635815419 dan zal dit moeten worden aangepast in NL93RABO0373724055 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Kudelstaart. Ook kunt u het ING rekeningnummer (blijven) gebruiken: NL62INGB0005782044.

Alvast bedankt en excuus.

Met vriendelijke groet, Robin Schouten

 

Overigens zijn ook (de) andere rekeningnummers van onze gemeente gewijzigd:

De nieuwe nummers zijn:

Diaconie: NL66 RABO 0373 7401 58;

ZWO-cie: NL44 RABO 0373 7401 66;

Noodfonds: NL22 RABO 0373 7401 74.

 

Kerstsluiting kerkblad en nieuwsbrief

Op zondag 16 december (19.00 uur) sluit de inzendingstermijn voor de kopij van het laatste kerkblad van 2018. Dat kerkblad is voor de diensten van 23,24,25,26 en 30 december en 6 januari. Het eerstvolgend kerkblad is pas weer bestemd voor zondag 13 januari 2019. De kopij voor dat kerkblad moet op uiterlijk zondag 6 januari 2019 – om 19.00 uur – bij de scriba zijn ingeleverd. Hebt u dus nog berichten die eerder bekend gemaakt moeten worden. Zorgt u er dan voor dat die tijdig bij de scriba zijn ingeleverd!

 

In de periode en zal ook de nieuwsbrief niet verschijnen – tenzij er sprake is van een ‘calamiteit’ of andere bijzondere reden om dit wel te doen. Het is de bedoeling dat komende zondag ook de laatste nieuwsbrief van dit jaar verschijnt. De volgende is er dan weer (naar verwachting) op D.V. 6 januari 2019. Kopij voor die eerste nieuwsbrief van 2019 kan worden ingeleverd tot en met 3 januari 2019 (19.00 uur).

Scriba