U bent hier

Kerkblad voor zondag 15 september

Door scribent op 9 september 2019 20:30

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging pastor Ans Creemer-Allard bij ons voor. De overdenking ging over Jezus, die voor het eerst een wonder deed, op aandringen van Zijn moeder. Hij veranderde water in wijn op de bruiloft in Kana. Op deze manier maakte Hij zich bekend als de Zoon van God. Ook in het tweede gedeelte van de overdenking toonde Jezus zich als de Zoon van God. De leiders van het volk komen bij Hem met een strikvraag. Zij gebruiken hiervoor een vrouw, die overspel gepleegd had en vertellen dat Gods wetten nu voorschrijven dat zij gestenigd moet worden. Het antwoord van Jezus is heel bijzonder: “Wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen werpen.”

De leiders van het volk, die waren gekomen om Hem klem te zetten, druipen af. Als Jezus alleen is met de vrouw is Zijn antwoord aan haar heel helder: “Ga naar huis en zondig niet meer”. God wil niet dat wij in naam van het geloof andere mensen doden. God is een God van liefde en niet van harde wetten, Hij wil dat wij vol verlangen op Zijn komst wachten, waarna het altijddurende bruiloftsfeest kan beginnen.

 

Dopen

Volgende week zondag 15 september zal de doop bediend worden aan Boaz Poesiat. Beide opa’s en de ouders Laurens en Martine zullen medewerking verlenen aan deze feestelijke dienst. Fijn dat onze oud-predikant ds. Rob Poesiat dan in ons midden is; hij zal voorgaan en de doop bedienen. We hopen u allen weer te mogen begroeten.

 

 In memoriam Albert Jan ten Hoeve

Op 1 september jl. overleed de heer Albert Jan ten Hoeve, gewoond hebbend Kas 5 te Aalsmeer, op de leeftijd van 75 jaar.

Albert Jan was sinds 9 maart 2012 weduwnaar van Femmigje Bouma.

Femmigje, Fim, die hij tijdens haar ziekte altijd trouw terzijde heeft gestaan.

Ondanks de zorgen omtrent zijn eigen gezondheid, heeft Albert Jan zich na Fims dood, dapper staande kunnen houden.

Na Fims overlijden besloot Albert Jan niet meer naar de kerk te gaan omdat, zoals hij zei, de inhoud van het kerk zijn, niet meer was zoals vroeger.

Hij wilde daarom zijn geloof vanaf dat moment in zichzelf beleven.

Het contact met de kerk, zoals dat was tijdens Fims leven en in al de jaren hierna, tot nu toe, stelde hij zeer op prijs.

Samen tot God bidden gaf hem, zei hij, heel veel steun.

De tekst uit psalm 119: “Dat Uw goedertierenheid over mij kome, o Here, want ik vertrouw op Uw Woord, ik zoek Uw bevelen en overdenk Uw inzettingen” , bad Albert Jan als een persoonlijk gebed.

De laatste ziekte was zo ernstig, dat Albert Jan inzag dat hij afscheid moest gaan nemen van het leven.

In zijn eigen woning mocht hij rustig inslapen.

De crematie heeft plaatsgevonden in besloten kring.

Zijn kinderen en kleinkinderen wensen wij Gods kracht toe.

 

Uitnodiging 21 september

Geen kerkenwerk zonder vrijwilligers! Daarom willen we al onze vrijwilligers – met hun families -  bedanken voor alles wat ze doen, gedaan hebben of nog in de toekomst gaan doen. Hapje, drankje, gezellig samenzijn!

Deze keer wordt de vrijwilliger “vrij “gehouden – door “vrijwillige sponsoren”. De vrijwilliger bedankt avond 21 September wordt gehouden in de Spil. Inloop vanaf 18.30.

Zijn we niet allemaal vrijwilligers – als we naar elkaar luisteren, als we aandacht en tijd geven aan elkaar, als we financieel ondersteunen?

Kom en ontmoet al die andere enthousiastelingen, voor een goed gesprek, inspiratie, gezelligheid. Zelfs als je denkt geen vrijwilliger te zijn!

 

Afmeldingen voor de vrijwilligersavond op 21 September 2019 hebben we gelukkig nog niet ontvangen! Maar het is wel handig als je je even aanmeld. Intekenlijsten liggen in de hal – of per email naar:

scriba@sow-kudelstaart.nl

 

Beach-volleybal toernooi 9 november

Als samen-op-weg gemeente zijn we ook dit jaar weer door de Dorpskerk en Crosspoint-kerk uitgenodigd voor het jaarlijkse interkerkelijke beach-volleybal toernooi.

Dit zal 9 november a.s. plaatsvinden in The Beach.

18.30-18.40 uur : verzamelen spelers en toeschouwers        
18.45 uur: welkom en uitleg
18.50 uur : omkleden
19.00 uur : start beachvolleybaltoernooi.
22.00 uur : prijsuitreiking en borrelgarnituur.
22.00 uur : douchen / ‘blijven hangen’ voor de liefhebbers

Deelnemen mag vanaf 14 jaar en per team minimaal 5 en maximaal 8 spelers waarvan er altijd 1 vrouw in het veld moet staan.
We spelen in witte shirts en mogen 2 teams inschrijven. Dus er is plek genoeg maar vol is vol.

Afhankelijk van aantal teams kost het 6 a 7 euro p.p.

Toeschouwers hebben uiteraard gratis entree en zijn van harte welkom om ons aan te moedigen of onze broeders en zusters uit andere gemeente op een ontspannen manier te spreken.

De inschrijving sluit op 28 september.

Ik, Ronald, hoor dan ook graag snel wie er mee doet (ronald.sangers@sow-kudelstaart.nl - 0624976486).

 

ACTIE NOODFONDS wordt ACTIE DIACONAAL FONDS

Wil dat zeggen, dat het Noodfonds verdwijnt?

Nee, in geen geval, want het Noodfonds is in 2008 opgericht om in zeer acute noodsituaties financiële bijstand te verlenen. Waarom dan deze verandering?

Met het saldo van het Noodfonds, dat ruim € 21.000,00 bedraagt, kan de diaconie in bovengenoemde noodsituaties helpen. De diaconie heeft echter de laatste jaren in minder acute gevallen ook bijstand verleend.

Bijvoorbeeld door het uitreiken van voedselbonnen, die mede uit de opbrengsten van de Actie Noodfonds werden gefinancierd.

Wij, als diaconie hebben gemeend daarom voortaan deze minder acute, maar structurele problemen te financieren uit het nieuwe Diaconaal Fonds (Diaconale Rondgang). Eén keer in de 2 jaar zal de diaconie daarom een beroep op u doen om een financiële bijdrage voor dit fonds te leveren.

Bijgevoegd in de nieuwe SOW gids, die binnenkort bij u in de brievenbus valt, zult u van ons een brief vinden met informatie over de Actie Diaconaal Fonds 2019.

Uw diaconie

 

Pastoraat

In de periode van vacant zijn komt de berichtgeving rondom zieken, en andere situaties waarin wij als gemeente een rol kunnen spelen wat minder gemakkelijk boven tafel dan wanneer er wel een vaste predikant is. Daarom wordt u allen gevraagd om, als er situaties zijn die voor het gemeente-zijn en de ondersteuning van elkaar van belang zijn, contact op te nemen met één van de coördinatoren.

Hieronder de 4 pastorale coördinatoren:

Ruud Pattiapon, tel.: 06-52677967

Gerard Heijnen, tel.; 366998

Anneke Sikkema, tel.: 341425

Margreet van Tol, tel.: 327398

Of u kunt zich wenden tot het scribaat:

Marja Smit en Aveline Maat,

via scriba@sow-kudelstaart.nl

 

Agenda:
22 september: Start nieuw seizoen Rock Solid van 19.00 – 20.00 uur in de Jids. Jongens en meiden van groep 8 en de 1e worden hiervoor uitgenodigd.