U bent hier

Kerkblad voor zondag 15 oktober 2017

Door scribent op 9 oktober 2017 10:30

komende zondag: oecumenische viering in De Spil.

Afgelopen zondag ging dominee Ruurd van der Weg bij ons voor. Zoals altijd wist hij ons weer te boeien met een zeer indringende boodschap. We lazen Lukas 15, waarin de gelijkenis van de verloren zoon wordt verteld. De jongste zoon eist zijn erfenis op, gaat naar een ver en vreemd land en verbrast daar al zijn geld, waarna hij berooid en nederig terugkeert naar zijn vader. De vader is dolblij dat hij zijn zoon terug heeft en om dit te vieren slacht hij het vetgemeste kalf en geeft een groot feest! Als de oudste zoon terugkomt van het land is hij heel boos en zegt: “Ik heb jarenlang hard gewerkt en ik ben nog nooit ongehoorzaam geweest en nu komt die zoon van u thuis en nu…”. Hij is teleurgesteld en jaloers. Eigenlijk een zeer begrijpelijke reactie, je slooft jezelf uit en wat krijg je dan…?!? Niet eens een bedankje?

Daar ging het dus vanmorgen over in de dienst. Wij sloven onszelf vaak uit in dienst van de kerk, als vrijwilliger of als werknemer. Nu is de gróte vraag, waarom sloven wij ons zo uit? Is het doel van al ons harde werken om gezien te worden, om goed gevonden te worden? Waarom geloven wij? Wensen we hiervoor in ruil iets te krijgen van God? Doen we daarom zo ons best?

De oudste zoon was boos, maar wat deze gelijkenis ons leert is dat God feest wil vieren om iedere zondaar die zich bekeert. En tegen ons zegt Hij: “Jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is van jou…met jou ben ik zo vertrouwd”.

Is dit te weten voor ons genoeg? Of zijn en blijven we boos? Het eind van deze gelijkenis heeft een open eind, er staat niet wat de oudste zoon gaat doen. Wat doen wij? 

Komende zondag is er om 10 uur een Oecumenische dienst in De Spil. Dominee Hans van Dalen en ook pastor Annemiek Blonk gaan in deze dienst voor. Het zal de laatste keer zijn dat Annemiek bij ons voorgaat in de functie van pastor, omdat zij binnenkort met pensioen gaat. Des te meer reden om te komen dus!

 

Gemeentenieuws
Uit privacy-overwegingen worden de privéberichten in het kerkblad niet op de website vermeld.

 

Verder hebben wij geen berichten ontvangen van gemeenteleden, die in het ziekenhuis verblijven of moeten worden opgenomen. Wel denken we aan allen die ziek thuis zijn en behandelingen of onderzoeken moeten krijgen. Hierbij denken we in het bijzonder aan Gerard Weststeijn. We bidden om Gods nabijheid voor hem en Tineke en hopen dat de oorzaak van zijn benauwdheid en koorts snel gevonden mag worden. Deze week denken wij ook aan de familie van Dalen en de familie te Kronnie. Voor hen zal het een emotionele week worden, waarin veel herinneringen boven zullen komen. Moge God hen nabij zijn en kracht geven op de dag dat Marieke 25 jaar had geworden. 

 Kerkvisitatie

Op donderdag 12 oktober ontvangt onze gemeente bezoek vanuit de Classis. De visitatoren Hetty van Galen en Tineke Klaassen zullen onze gemeente bezoeken. Niet alleen de kerkenraad, maar ook de gemeenteleden krijgen de gelegenheid om met hen te spreken over het functioneren van de gemeente tezamen met de kerkenraad. De visitatie heeft als hoofddoel de opbouw van de gemeente en de visitatoren zullen, als dat nodig is, adviseren en ondersteunen bij problemen.

 Het programma ziet er als volgt uit:

18.30 -19.30 uur: Gesprek met de predikant
19.30 – 20.00 uur: Spreekuur voor gemeenteleden
20.00 – 20.45 uur: Gesprek met de kerkenraad zonder de predikant
20.45 – 21.45 uur: Gesprek met de gehele kerkenraad

 Vanaf 19.30 uur is er dus voor alle leden van onze gemeente gelegenheid om met de visitatoren te spreken. Niet alleen mensen die klachten hebben of zich zorgen maken over bepaalde zaken zijn welkom, maar ook degenen die hun dankbaarheid of waardering willen uitspreken worden van harte uitgenodigd om te komen.

 Rijdienst

Beste gemeenteleden,

Wij hebben het verzoek gekregen om voor 2 extra mensen een rijdienst te organiseren. Omdat de groep rijders geleidelijk iets kleiner is geworden zoeken we nieuwe mensen die af en toe enkele mensen willen ophalen en terugbrengen resp. voor en na de kerkdienst. Dit jaar proberen we het op te lossen met de bestaande rijders, maar vanaf volgend jaar willen we dan een 3e rijdienst toevoegen (1 in Aalsmeer en 2 in Kudelstaart). Kunt u af en toe mede-kerkgangers meenemen naar de Spil wilt u dat dan even doorgeven aub. U wordt dan ingeroosterd voor de 3e rit. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, zal aan u gevraagd worden 1 keer per 6 a 8 weken een rijdienst te verzorgen.

U kunt uw naam en gegevens doorgeven aan:
jan.vrieze@sow-kudelstaart.nl of bellen naar 0297 - 343929.

Groet Jan Vrieze,

Kerkrentmeester

SpilPLUSdienst

Op 29 oktober om 19.00 uur in De Spil.

Wereldwijd is er onder protestantse én rooms-katholieke christenen in oktober aandacht zijn voor het nieuwe begin van Europa....31 oktober 2017 is het exact vijf eeuwen geleden dat monnik Maarten Luther op de kerkdeur van Wittenberg zijn 95 stellingen spijkerde.
Luther - Superman! - ontketende een revolutie in kerk én wereld. Tot op de dag van vandaag merken we de gevolgen ervan.
Toch zou hij zelf zeggen dat niet hij, maar de kracht van het evangelie hem dreef... Wat bezielde deze man? En hoe kon de Reformatie zo'n wereldwijde beweging worden? En wat betekent protestant zijn vandaag?
Zonder Luther zou er trouwens ook geen J.S. Bach zijn geweest. Ze woonden in hetzelfde dorp en cantor/componist Johann Sebastiaan Bach groeide wereldwijd uit tot de Lutherse prediker bij uitstek.
Door zijn muziek zijn zeer velen op nieuwe wijze met het evangelie in aanraking gekomen.
In deze Spilplusdienst (duur ongeveer 5 kwartier) gaan we - in woord, beeld, muziek en dialoog op zoek naar het geheim achter de kroongetuigen van ons Europese christendom: Luther en Bach.