U bent hier

Kerkblad voor zondag 15 augustus 2019

Door scribent op 19 augustus 2019 11:18

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Mirjam Vermeij uit Aalsmeer bij ons voor. Het thema v.d. verkondiging was n.a.v. Galaten 5: 6b:

‘Het is alleen belangrijk dat je gelooft, en dat we door het geloof in liefde met elkaar leven’. En de vraag was: hoe steunen we elkaar in de praktijk van het geloof en in de liefde? Door het geloof leven we in liefde met elkaar. De liefde van Christus staat aan het begin van de kerk en van ons leven. De liefde van God in Jezus, op Hem mogen we vertrouwen.

Aanstaande zondag hoopt mw. ds. L. Hoogerwerf uit Woubrugge bij ons voor te gaan, we hopen u weer te mogen begroeten.

 

Huwelijk

Vrijdag 6 septemberhopen Marieke Jongkind en Huub van Schaik, Haya v. Somerenstraat 5, 1433 PA, met elkaar in het huwelijk te treden

De kerkelijke inzegening is om 15.00 uur in de Spil, in deze dienst zal ds. Hans van Dalen voorgaan.

Gelegenheid tot feliciteren van het bruidspaar is er tijdens de receptie

vanaf 16.30 uur in Brasserie ‘Oevers’ te Kudelstaart.

 

In memoriam Tini de Wit

Vrijdag 27 juli, hebben we in een mooie eredienst, afscheid genomen van Tini de Wit.
Tini is zondag, 21 juli, overleden op de leeftijd van 77 jaar. Zij had die dag een zeer risicovolle operatie ondergaan: ‘het was erop of eronder’ zei dochter Sandra. Het werd eronder.
Sandra en Marjan vertelden in de afscheidsdienst wat hun moeder voor hen betekend heeft en ook zal blijven betekenen: een fantastische moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder. Iemand die altijd klaar stond voor een ander, haar eigen broze gezondheid ten spijt. Tini cijferde zichzelf altijd weg voor een ander. Tini was er niet alleen in tijden van verdriet of moeite – ook bij vreugdevolle dingen was zij van de partij.
Haar hele leven, verdrietige en vreugdevolle zaken, stonden in het teken van haar HEER, in de zekerheid dat zij, als zij er niet meer zou zijn, zou worden opgenomen in diens Heerlijkheid. “ ’t Komt altijd goed’ – en met die woorden was zij zelfs op haar sterfbed nog tot steun!
‘In Tini was de liefde van God altijd zichtbaar’ zei Sandra. De liederenkeus in de dienst onderstreepte dat nog eens.
Hoe wáár zijn alle liefdevolle, door Sandra en Marjan – en ook door Ans Creemer als pastor in deze dienst, uitgesproken woorden over Tini. We kunnen dat als gemeenteleden alleen maar beamen. Ook voor gemeenteleden of voor anderen, die zij op straat tegenkwam en niet of nauwelijks kende, had Tini altijd een warm en een opbeurend woord; ze is veel mensen – gemeentelid of niet - in woord en in daad, tot steun en tot hulp geweest – zelfs toen haar eigen gezondheid heel erg broos was geworden.  We zijn haar daar dankbaar voor.
En: Tini was er bijna altijd: in de kerkdiensten, bij de gebedsgroep of gespreksgroep. Toen zij nog niet in Uithoorn woonde was Tini ook een bevlogen lid van de ZWO-commissie.
Met Tini is een dierbaar gemeentelid van het eerste uur van onze gemeente van ons heengegaan. We zullen haar altijd in dankbare herinnering houden.
Tini is maandag 29 juli in besloten kring gecremeerd.

Beroepingswerk

Er zijn verschillende beroepen waar je een goed gevoel voor humor voor moet hebben. Zo moet je als cabaretier grappen goed kunnen plaatsen, als clown weten wanneer je een grappige move kan maken en als cartoonist maak je tekeningen die een lach bij de mensen op het gezicht toveren.

Bij het beroepen van een predikant, is humor ook een belangrijke factor. Dat helpt om er de moed in te houden, en ook te relativeren. De kerkelijke ambtelijke molens draaien zo snel als langzaam en daardoor zijn we nog steeds in afwachting van de beoordeling van de in het voorjaar ingediende gegevens, een uitnodiging om daar een gesprek over te kunnen voeren, en de uiteindelijke uitkomst van ons verzoek “officieel” aan de gang te mogen gaan met het benaderen van mogelijk kandidaten.

Van onze kant proberen we nu dit proces zo spoedig mogelijk af te kunnen ronden. De beroepingscommissie zit ondertussen niet stil en onderneemt actie voor zover mogelijk, voorafgaande aan de verkrijging van de definitieve toestemming.

Het is niet voor het eerst dat we met ambtelijke molens te maken hebben. Eerste diensten in het Dorpshuis, Samen op Weg Kudelstaart federatie, lease dominees, eigen predikant, de Spil, pastorie…. allemaal zaken die zijn gerealiseerd en waarbij we veelal wat te sneller waren dan onze overheden. Daar zit wel humor in!

 

Start weekeind 21 en 22 September

Zondag 22 September staat genoteerd als onze startzondag! Gelukkig mogen we op elke zondag de week starten en gezegend ingaan, maar in het weekeinde van zaterdag 21- en zondag 22 September willen we ook aandacht geven aan het weer opstarten van alle kerkelijke activiteiten na de vakantie periode.  Voor de agenda:

In de middag van zaterdag 21 September hopen de kerkenraadsleden en de afscheidnemende kerkenraadsleden bijeen te komen in de Spil. We zullen met elkaar aan de slag gaan op creatieve en inspirerende wijze, om elkaar ook beter de leren “verstaan “en samen ideeën te ontwikkelen die we kunnen gebruiken bij de goede uitvoering van taken voor het komende seizoen.

Geen kerkenwerk zonder vrijwilligers! Daarom willen we al onze vrijwilligers – met hun families -  bedanken voor alles wat ze doen, gedaan hebben of nog in de toekomst gaan doen. Hapje, drankje, gezellig samenzijn! Deze keer wordt de vrijwilliger “vrij “gehouden – door “vrijwillige sponsoren”. De vrijwilliger bedankt avond 21 September wordt gehouden in de Spil. Inloop vanaf 18.30.

Op 22 September wordt in de Eredienst aandacht gegeven aan de start van het kerkelijk seizoen en hoe wij - geïnspireerd door het Geloof - voor elkaar en voor de wereld om ons heen, van betekenis kunnen zijn.

 

Nieuws uit de boekenhoek!

Het is uitverkoop bij ons!

Misschien is het u al opgevallen, maar vanwege dat er even geen kerkblad uitkwam, kon er nog niet eerder een stukje over geschreven worden.

Graag nodigen wij u dan ook uit om bij ons te komen kijken of er iets voor u bijstaat. Alle aanbiedingen (met verschillende onderwerpen) staan deze keer bij elkaar. Het wijst voor zich.

Maakt u ons los?

Dan kunnen wíj weer nieuwe artikelen inkopen en de kasten opnieuw indelen. Wij hopen uw interesse gewekt te hebben en u in grote getalen te mogen verwelkomen bij de boekenhoek. Graag tot ziens!

Gerda, Joke, Helma, Anneke, Theresia en Gusta.