U bent hier

Kerkblad voor zondag 15 april 2018

Door scribent op 9 april 2018 20:31

Rondom de diensten

In de dienst van afgelopen zondag ging dominee Sicco Zijlstra uit Haarlem bij ons voor. Hij noemde deze zondag “beloken Pasen”. Deze wat ouderwets klinkende benaming gebruiken we nu niet veel meer. Beloken is de verleden tijd van beluiken en dat betekent besluiten of afsluiten. In de vroeg-christelijke kerk werd het paasfeest een hele week lang gevierd en zodoende werd de Pasen pas afgesloten op de zondag een week later. Na deze zondag ging iedereen weer naar huis en aan het werk, het gewone leven weer in. De discipelen van Jezus gingen vanuit Jeruzalem weer terug naar Galilea, terug naar huis. Jezus was niet meer bij hen, het graf was leeg, maar de engel bij het graf had tegen de vrouwen gezegd: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Daarom gingen zij terug naar Galilea, terug naar de plaats waar zij woonden. En het gebeurde zoals de vrouwen hadden gezegd, daar in Galilea is Jezus aan hun verschenen, daar hebben zij hem gezien. Voor ons geldt dat ook, de Pasen moeten we weer achter ons laten, maar juist in ons gewone leven, daar waar we ons werk doen, daar waar we anderen proberen te helpen, daar waar we Hem in alle bescheidenheid proberen te dienen, daar verschijnt de Opgestane soms aan ons!

Volgende week zondag 15 april zal er een kerkdienst XL worden gehouden. In deze dienst zal dominee Hans van Dalen bij ons voorgaan. De dienst heeft als thema “Vissen” en de preek krijgt een creatief vervolg met twee Workshops. Er is een workshop handletteren en een workshop maskers schilderen, beiden met het thema van de dienst.

Er wordt er gezorgd voor koffie, thee en limonade en broodjes. Voor deze Workshops zal aan de volwassenen een bijdrage van € 5 gevraagd worden en voor de kinderen is het gratis. Voor kinderen jonger dan zes jaar zal een aparte tafel klaarstaan, zodat ook zij mee kunnen doen.

U kunt nog gezellig meedoen, er zijn nog een paar plaatsen vrij!!

Voedsel

Toegegeven: het ging niet vanzelf:  de voorzitter van de diaconie moest ons in de Paasmorgendienst indringend voorhouden dat er, ook in Kudelstaart en Aalsmeer, gezinnen wonen waar het bepaald niet vanzelfsprekend is dat er met Pasen (en andere dagen in de week) van een overvloedige maaltijd kan worden genoten. Gezinnen waar elke eurocent drie keer moet worden omgedraaid en er soms gekozen moet worden tussen ‘deze week nieuwe schoenen voor de kinderen’ of ‘een stukje vlees bij de aardappels’. 

Het resultaat mocht er – gelukkig -  zijn. Heel wat gemeenteleden hebben zich daarna spoorslags opgegeven om afgelopen vrijdag of zaterdag een paar uurtjes als vrijwilliger te helpen bij de inzamelingsactie voor de Voedselbank Aalsmeer.  Bij onze eigen Kudelstaartse buurtsuper.

Het ging natuurlijk niet alleen om de vrijwilligers die bij de ingang van de winkel de briefjes uitdeelden waarop stond welke boodschappen gewenst waren en die bij de uitgang vervolgens  die producten uit uw winkelwagentje of –mandje plukten.

Het ging ook om de bereidheid van alle gemeenteleden (en niet-gemeenteleden!) om die producten te kópen en af te staan vóór de voedselbank. Sommigen vinden dat vanzelfsprekend, maar dat neemt niet weg dat een woord van dank dan nog steeds op zijn plaats is.

Ik schreef een paar weken geleden over ‘omzien’:  ook dít is een vorm van omzien naar elkaar  en – in figuurlijke zin – een warme deken om elkaar heen slaan als dat nodig is.

Het resultaat mocht er zijn – aan het einde van de zaterdag waren er tweeëntachtig  kratten met boodschappen ingezameld.  Olie, suiker, ontbijtkoek, beschuit, tandpasta, fruit, jam, afwasmiddel, allesreiniger, macaroni, etc. etc. etc.  Allemaal zaken die als eerste levensbehoefte mogen worden gekwalificeerd.  Boodschappen die in de komende weken allemaal hun weg zullen vinden naar de gezinnen voor wie de ondersteuning door de voedselbank soms letterlijk een middel is om in leven te blijven.  Verzameld, mede dank zij u! Hulde voor uw bereidwilligheid en  nogmaals dank voor uw inzet en uw gave!

Scribent Kudelstaart