U bent hier

Kerkblad voor zondag 14 oktober 2018

Door scribent op 14 oktober 2018 21:17

Uit de pastorie

Oecumenisch feest

Ik kan het niet anders zeggen: afgelopen zondag vierden we in de Roomskatholieke kerk St. Jan Geboorte in Kudelstaart feest. Feest van verbinding: om met een volle kerk samen te vieren wat we met elkaar gemeenschappelijk hebben. Feest met zang en muziek: Het gelegenheidskoor zong vol enthousiasme onder de vakkundige leiding van Ton van de Berg en begeleid door Jan Sikkema. Ook het thema was feestelijk: onze leefwereld, ons milieu. Inderdaad: daar maken we ons terecht zorgen om. Het pleidooi voor duurzaamheid klinkt overal en vraagt om actie. Maar het begint positief en feestelijk: bij de verwondering om wat God gemaakt heeft. Zo iets moois: daar ben je toch zuinig op? De kinderen maakten dat duidelijk door een prachtig kunstwerk te maken met de titel: ‘Vele bomen maken één bos’. Typerend voor deze dienst was dat het spontane applaus een paar keer achter elkaar klonk. Fijn om zo samen in ons dorp feest te vieren.

 

Heilige Doop

Op DV 21 oktober is er in onze eigen Spil een dienst waarin de Heilige Doop bediend wordt. De dopeling is Daniël, zoon van Laurens Poesiat en Martine Sikkema, Galvanistraat 22. Het is heel mooi dat opa Rob met oma Conny overkomen om de doop te bedienen. Ik spreek uit ervaring: het is een hoogtepunt van je domineesloopbaan als je je eigen kleinkind kunt dopen. Hoe het is om bij de doop van je kleinkind het orgel te bespelen als opa weet ik niet. Maar onze Jan Sikkema mag dát beleven. De doop vindt plaats in het eerste deel van de dienst; daarna neem ik de rest (inclusief de preek) voor mijn rekening. We hopen op een gezegende dienst in het bijzonder voor de families Poesiat en Sikkema.

Met een hartelijke groet,

ds. Hans van Dalen

Jeugdkerk XL met vluchteling Bashar

Jeugdkerk XL gaat ook weer van start. Zondag 14 oktober is het thema “Gevlucht” en is Bashar Mshalwat de gast. Bashar is drie jaar geleden uit Syrië naar Nederland gevlucht. Over land reisde hij naar Turkije en toen met een bootje naar Griekenland.

Anderhalf jaar geleden is ook zijn gezin hier heen gekomen. In de Jeugdkerk XL zullen we zijn verhaal horen. Zijn vrouw en dochter van 14 jaar komen ook mee. Natuurlijk kunnen de jongeren ook vragen stellen en zijn er muziek, filmpjes, gebed en een collecte.

14 oktober, 10.30 in de Jids. Alle jongeren van 12-20 van harte welkom!

 

Start Spilgroep

Zondag 14 oktober om 19.30 uur start de Spilgroep weer. Om de week komen we op zondagavond bij elkaar in de consistorie. Dit jaar willen we jullie meenemen door de Bijbelverhalen van Genesis. In het nagesprek willen we kijken wat het Bijbelverhaal ons wil leren voor ons dagelijks leven. We beginnen met het scheppingsverhaal. Het thema is “God schept orde in de chaos”. Wij (Marja, Paul en Jaap) hebben er weer zin, hopelijk jullie ook. De Spilgroep is er voor alle bewoners van OTT De Spil. We praten over de Bijbel op een manier die voor iedereen te begrijpen is. Je mag dus andere bewoners uitnodigen een keertje mee te komen.

GIRLS ONLY!

Ha meiden!

We kunnen gaan aftellen, want de meidenclub gaat bijna weer beginnen.

Wat hebben we afgelopen jaar ook alweer allemaal gedaan? Een hoop gelachen, gelezen uit de Bijbel, spelletjes gedaan, cake gebakken (en thuis opgegeten), een onwijs leuk clubuitje gehad en pizza gegeten. Wat we dit jaar allemaal gaan doen blijft nog even een verrassing, maar leuk wordt het zeker.

Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en we hopen jullie ook.

De eerste clubavond zal zijn op 17 oktober a.s. in de Jids.

Om 18:30 u beginnen we en rond 19:30 sluiten we weer af.

Deze avond krijg je ook een informatiebrief mee naar huis waar de data voor de rest van het seizoen in staan.

Hebben jij of je ouders nog vragen of wil je nog wat meer informatie, dan kun je contact opnemen met Martine: martine.sikkema@sow-kudelstaart.nl of 06-45457645.

Natuurlijk mag je ook een vriendinnetje of een klasgenootje meenemen.

Hopelijk tot woensdag de 17e!

Groetjes van, Kitty en Martine

Wij doen weer mee met Schoenmaatjes!

Wil jij iets doen voor een kind in een arm land? Versier en vul dan een schoenendoos. Als schoenmaatje laat jij weten dat je aan een kind ver weg denkt. Jouw schoenendoos wordt een prachtig cadeau.

Vanaf vandaag liggen er op de tafel boekjes met extra informatie over het vullen van zo'n waardevol cadeau voor een kind in een arm land. Het is echt niet alleen voor kinderen. Iedereen kan en mag een schoenendoos vullen!! Inleveren t/m 10 november.

U/jij doet toch ook mee?!

 

Vierhonderd jaar Synode van Dordrecht:  wat eraan vooraf ging (1).

Volgende maand is het vierhonderd jaar geleden dat de eerste vergadering van de zogeheten ‘Synode van Dordrecht’  werd gehouden.  Deze nationale kerkvergadering vormde de basis voor de protestantse leer en gebruiken en is tot en met de dag van vandaag zichtbaar in onze kerkdiensten. In de komende weken hoop ik u hier nog enkele keren mee te vermoeien….

Deze kerkvergadering kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het was in de tijd die wij kennen als de ‘ Tachtigjarige Oorlog’. Tijdens die oorlog waren de geloofsgeschillen die er waren min of meer ondergeschikt aan de strijd van de Republiek der  Zeven Verenigde Nederlanden tegen de Spanjaarden.  In 1609 was een bestand ingegaan en daarmee begon een periode van relatieve vrede.  Dit  - twaalfjarig – bestand maakte een einde aan de eenheid in de Republiek en het al langer sluimerende theologische conflict kwam weer voluit in de belangstelling. Dit conflict draaide – kort gezegd – om de leer van de ‘predestinatie’ – kort door de bocht gezegd ging het hierbij  om de vraag of God bij de geboorte van een mens al bepaalde of diegene naar de hemel of hel zou gaan.

 Bij dit conflict bestonden twee kampen. Het ene kamp bestond uit de volgelingen van Jacob Arminius, een enkele jaren eerder overleden  (in 1609) godgeleerde. Zijn volgelingen – die wij ook kennen onder de naam ‘remonstranten’ of ook als de ‘rekkelijken’ , stelden dat God dit níet al bij de geboorte bepaalde.  Het andere kamp bestond uit volgelingen van een andere geleerde, Fransiscus Gomarus (1563 – 1641). Zij stelden dat bij aanvang van het leven al wel vast staat wat het Laatste Oordeel is.  Wij kennen hen ook onder de naam ‘contra-remonstranten’ of  ‘preciezen’ .

In een poging dit conflict over de kerkleer de kop in te drukken bepaalden de Staten van Holland in 1614 dat predikanten zich niet meer mochten uitlaten over het leerstuk van de predestinatie. Tot rust leidde dit echter niet. De contra-remonstranten klaagden dat de godsdienst onderdrukt werd en drongen kerken binnen waar remonstranten binnenkwamen. De contra-remonstranten drongen aan op een synode maar de Staten van Holland weigerden dit. De Staten besloten enkele predikanten af te zetten en verklaarden dat godsdienst een aangelegenheid was waar zij – de Staten van Holland – over gingen.

Stadhouder Maurits van Oranje besloot hierop de kant van de contra-remonstranten te kiezen en bezocht hij op een zondag de enige kerk in Den Haag waar deze groep samenkwam. En, hoewel dat sommigen wel zal teleurstellen, dat was niet omdat Maurits in zijn hart een echte contra-remonstrant was, maar omdat hij een conflict met de Staten van Holland had en op deze wijze bondgenoten zocht.

Maurits was opperbevelhebber van de strijdkrachten en wilde zelf de zeggenschap over alle strijdkrachten en de inzet daarvan. De Staten van Holland (die ook het grootste gedeelte van de kosten van de strijdkrachten betaalden) hadden bepaald dat de soldaten die door Holland werden betaald alleen maar aan de regering (Staten) van Holland mochten gehoorzamen. Tegen die achtergrond was deze handeling van Maurits niet zozeer een religieuze, als wel een politieke…. (wordt vervolgd).

Scribent Kudelstaart