U bent hier

Kerkblad voor zondag 14 januari 2018

Door scribent op 9 januari 2018 20:32

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. J. van Dalen bij ons voor. De tekst van de preek was: ‘Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen’, (Marcus 1: 10)

Dit n.a.v. de geschiedenis van Noach. Aan het eind van de zondvloed, als de regen is opgehouden moeten Noach en de zijnen wachten tot het droge land tevoorschijn komt. De aarde moet weer bewoonbaar worden. Er worden dan vogels losgelaten, eerst een raaf, die groot is en sterk, veel goed nieuws heeft Noach niet ontvangen van de raaf. Dan stuurt Noach een duif uit, de duif is klein en kwetsbaar en is en symbool van tere schoonheid. De duif gaf Noach wel goed nieuws, het olijftakje dat hij in z`n bek had, vertelde dat er weer iets groeide op aarde. Er was hoop voor een nieuwe toekomst, de duif kondigde een nieuwe begin aan, zoals dit ook te zien was bij de doop van Jezus in de Jordaan.

Aanstaande zondag zal ds. Marina v.d. Zwaag – de Haan uit Ter Aar bij ons voorgaan. We hopen u weer te mogen begroeten.

Vanuit de kerkenraad

Input vanuit grote kerkenraad (GKR)

Afgelopen donderdag 4 januari zijn we alweer in vergadering bijeen geweest met alle ambtsdragers. Hiervan waren 25 ambtsdragers van de 28 aanwezig. Dit keer van 19.30 tot 21.00 uur. Na afloop was er voor alle ambtsdragers en pastorale medewerkers nog een informele nieuwjaarsbijeenkomst in de Jids met de partners. Is goed om elkaar in deze grote groep zo te ontmoeten.

Hierbij de korte rapportage van de kerkenraad:

Zichtbaarheid van onze gemeente mogelijk verbeteren (hoofdagendapunt)

Dit keer in de vorm van brainstormen. Inhoudelijk toegelicht en begeleid door Carin Bremer met assistent Laurens Poesiat. Doel is te brainstormen over ideeën voor een  missionair/diaconaal “Open Huis”, dit in het kader van hoofdstuk 7 van ons beleidsplan ‘Een stad op een berg’: De zichtbaarheid. Welke ideeën leven er? In twee groepjes is hiervoor geïnventariseerd na een inleiding en daarna zijn er in een gezamenlijk sessie per persoon aan 3 van alle ideeën een stemvoorkeur gegeven. De input is vastgelegd op de flipovers met de stemvoorkeuren.

Nadere uitwerking in de kerkenraad volgt.  

Status ambtsdragers/pastorale medewerkers per juni 2018

11 ambtsdragers/pastorale medewerkers zijn mogelijk aan het einde van hun ambtstermijn.

Te herbevestigen en herkiesbaar zijn:

-  Rik van Osnabrugge voor 4 jaar als diaken

-  Piet de Geus voor 2 jaar als diaken

-  Truus de Geus voor 2 jaar als ouderling-pastoraat

- Anneke de Jong voor 4 jaar als pastoraal-medewerker.

Daarnaast maken Ans Creemer als ouderling-pastoraat en Aveline Maat als ouderling in de rol van scriba beiden hun huidige termijn van 4 jaar vol. Wij zijn bijzonder blij dat velen hun taak voorzetten ter opbouw van onze gemeente.

 Aftredend per juni 2018 zijn:

-  Marjolein van der Zwaard als ouderling-coördinator

-  Erna Roodenburg als ouderling-coördinator

-  Leo Eveleens als ouderling-pastoraat

-  Henny de Jeu als ouderling-pastoraat

-  Jos Blom als ouderling-kerkrentmeester

De vacatures (totaal 5) per juni 2018 zijn:

-  2x Ouderling coördinator-pastoraat

-  1x Ouderling-pastoraat

-  2x Pastorale medewerker

Indienen nieuwe kandidaten ambtsdragers/pastorale medewerkers

Hierbij een oproep om namen in te dienen voor deze vacatures. Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook bus waar uw ingevulde briefje in kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze scriba’s per email naar de scriba@sow-kudelstaart.nl. Sluitingsdatum is zondag 28 januari a.s.  

De verdere vorm en aanpak voor het opvullen van deze vacatures is goedgekeurd in de kerkenraad.

 Volgende kleine kerkenraad (KKR) 8 februari

Op deze vergadering zal de groslijst worden vastgesteld van mogelijke kandidaten voor onze vacatures komende juni 2018.

Ook zal de datum voor de bevestiging/afscheidsdienst in deze kerkenraad worden vastgesteld uit de twee geuite opties.

De kiescommissie is benoemd in deze kerkenraadsvergadering van 4 januari met leden uit de kleine kerkenraad en pakt dit dan voortvarend op na 8 februari.

Wat zou het geweldig zijn als we wederom alle vacatures zouden kunnen vervullen: ‘Bloeien in Gods licht’. Vele handen maken licht werk.

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad  

Kerkdienst met muziek van U2

‘Still haven`t found….’

Zondag 21 januari, 19.00 uur:

Kerkdienst met muziek van U2. Toegelicht door ds. Hans van Dalen

De Spil, Spilstraat 5, Kudelstaart.

Toegang gratis, collecte voor Afrika project.

 

Week van Gebed voor de eenheid

Ook in 2018 doen kerken wereldwijd mee met de Week van Gebed, die dit jaar wordt gehouden van 21 tot 28 januari.

Evenals voorgaande jaren organiseert onze gemeente een bijeenkomst in de Week van Gebed. Deze zal gehouden worden op woensdag 24 januari van 19.30 tot ca. 20.45 uur.

 Het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15:1-21) is een voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning.

De kerken uit het Caribisch gebied verzorgden het materiaal.

 Het verhaal over de bevrijding van het volk van God spreekt de Caribische christenen erg aan. De Caribische christenen uit veel verschillende tradities herkennen de hand van God in het beëindigen van de slavernij. God brengt vrijheid. God verricht de reddende daad.

 Het thema is verwerkt in het lied ‘De rechterhand van God’. Het is het ‘lijflied’ van de oecumenische beweging in de regio en vertaald in verschillende talen. Ter gelegenheid van de Week van Gebed is het lied overgezet naar het Nederlands.

Zoals de Israëlieten hun lied hebben, zo hebben de mensen op de Cariben hun lied van overwinning en vrijheid. Het is een lied dat hen met elkaar verbindt.

 De andere avonden worden ingevuld door:

zondag    21/1 - CAMA gemeente (Wellant College, J.P.Thijsselaan 18),

maandag   22/1 - LEG (Aalsmeerderbrug),

dinsdag   23/1 - CGK Lijnbaankerk,

woensdag  24/1 – SOW-gemeente Kudelstaart,

donderdag 25/1 - Alphakerk (Dorpshuis Kudelstaart),

vrijdag   26/1 – Dorpskerk

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom.

SOW Kudelstaart in actie voor Kerk in Actie

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge. Met elkaar in actie komen voor de naaste, dichtbij en ver weg. Ook ú kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridges, ansicht- en geboortekaartjes én postzegels in te leveren in onze kerk. Op de tafel in de gang bij de ingang van de kerkzaal staat een doos: hier kunt u de bovengenoemde zaken in doen.

Even wat huishoudelijke mededelingen:

-        Knip de postzegels ruim van de enveloppe, maar knip géén postzegels van de ansichtkaarten

-        Lever alleen ansichtkaarten in. Géén dubbele kaarten of gescheurde ansichtkaarten, die hebben geen verkoopwaarde en gaan bij het oud papier.

-        Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck.

Wist u trouwens, dat deze inzamelingen rond de 25.000 euro per jaar opleveren ? Toch iets om over na te denken.

Alvast dank voor uw medewerking.

Uw diaconie.

 

Verantwoording Giften

Vorig jaar heeft  de diaconie het bedrag van € 2950,00 ontvangen t.b.v. onze Noodfondsactie 2017.

Onze hartelijke dank voor al uw samen op weg steun,

De diaconie.