U bent hier

Kerkblad voor zondag 13 oktober 2019

Door scribent op 7 oktober 2019 13:33

 

Rondom de diensten

Afgelopen zondag was de oecumenische dienst in de RK-kerk. In deze dienst werd voorgegaan door pastor A.M. van Gaalen uit Ilpendam. Het thema v.d. dienst was: ‘Hoort: zegt het voort!’

Het was een mooie dienst mede ook door de muzikale medewerking van het koor Cum Ecclesia.

 

Komende zondag is de ZWO dienst hierin zal worden voorgegaan door ds. L. Krüger uit Rotterdam. We hopen u weer te mogen begroeten.

 

 

Beroepingswerk

De toestemming die we nodig hebben om over te kunnen gaan tot het beroepen van een predikant is vooralsnog niet afgegeven door het CCBB. Dat is teleurstellend nieuws. Wij hebben inmiddels met dit college contact opgenomen en aangegeven het besluit niet te begrijpen, omdat wij naar ons oordeel  voldoen aan de gestelde financiële criteria om goedkeuring af te kunnen geven voor het beroepen van een predikant in voltijd of deeltijd dienstverband. We begrijpen dat ieder bestuursorgaan vanuit haar verantwoordelijkheid handelt. Dat zal de kerkenraad van PKN-Samen op Weg Kudelstaart ook doen met betrekking tot het zoeken naar een oplossing die alsnog leidt tot goedkeuring en die actief probeert de opgelopen vertraging te minimaliseren. In overleg met de beroepingscommissie zullen daartoe nu verdere stappen worden gezet.

Leo Eveleens

Voorzitter

 

Collecte Wereldvoedseldag

De 2 collecte a.s. zondag is voor Wereldvoedseldag, Kerk in actie schrijft hier het volgende over:

Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via ​NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia. 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!

 

Collecte Kerk en Israël

De deurcollecte a.s. zondag is voor Kerk en Israël, de PKN schrijft hier het volgende over:

Leren door ontmoeting en dialoog De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject ‘De Uitdaging’  Worden christen uitgedaagd om lessen te leren it de dialoog met joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. Op 6 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!

 

Pastoraat

In de periode van vacant zijn komt de berichtgeving rondom zieken, en andere situaties waarin wij als gemeente een rol kunnen spelen wat minder gemakkelijk boven tafel dan wanneer er wel een vaste predikant is.

Daarom wordt u allen gevraagd om, als er situaties zijn die voor het

gemeente-zijn en de ondersteuning van elkaar van belang zijn, contact op te nemen met uw pastorale coördinator, of degenen die het pastoraat in uw wijk of straat invult. Hieronder de 4 pastorale coördinatoren:

-Wijk Noord: Ruud Pattiapon, tel.: 06-52677967

-Wijk Oost: Gerard Heijnen, tel.; 366998

-Wijk Zuid: Anneke Sikkema, tel.: 341425

-Wijk West: Margreet van Tol, tel.: 327398

Of u kunt zich wenden tot het scribaat: Marja Smit en Aveline Maat,

via scriba@sow-kudelstaart.nl