U bent hier

Kerkblad voor zondag 13 mei 2018

Door scribent op 10 mei 2018 12:53

Dauwtrappen
Donderdagmorgen 10 mei verzamelen liefhebbers van een mooie wandeling zich om 8.00 uur bij de Spil in Kudelstaart om te gaan “dauwtrappen”.  Het dauwtrappen op Hemelvaartsdag begint voor de Samen-op-weggemeente bijna een traditie te worden, zoals op veel plaatsen in Nederland. Waar deze traditie vandaan komt is onduidelijk, maar in het Oost-Nederland en in Noord-Holland wordt er veel “dauw-getrapt”.

Er is een korte en een lange route uitgezet. Welke route u ook neemt, u wordt rond 9.30 uur weer terug verwacht niet bij de Spil, maar bij de Katholieke kerk voor een kop koffie en een krentenbol, waarna om 10.00 uur de dienst begint.

Aanstaande zondag 13 mei hoopt ds. P. Verhoeff uit Alkmaar bij ons voor te gaan. We hopen u allen weer te ontmoeten.

Langs deze weg willen we een ieder bedanken voor jullie blijken van meeleven en hulp na m’n heup operatie en daarbij ook Gerard ondersteund hebben. Beiden zijn we nog aan het revalideren en dat gaat goed!

Gerard & Tineke Weststeijn

Kudelstaart voor Kudelstaart

Zaterdag 12 mei a.s. zullen de enthousiaste Kudelstaartse veilingmeesters weer goederen en diensten, beschikbaar gesteld door inwoners en bedrijfsleven in en buiten ons dorp, onder de veilhamer brengen. De formule van de veiling, die de voorgaande 17 jaren succesvol is gebleken, geeft de Kudelstaartse kerken en aan Kudelstaart verwante verenigingen, clubs en instellingen een financieel zetje in de rug en een mogelijkheid om te investeren. Het is voor iedereen een opdracht om het verenigingsleven en het clubgevoel, vooral onder de jongeren, in stand te houden. Het zijn de bouwstenen voor een goede samenleving en een hechte gemeenschapszin. Die samenleving en gemeenschapszin kunnen op dit punt alleen maar in stand blijven met ons aller medewerking. We zien u graag op 12 mei a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis. Het is de dag voor Moederdag. Er zullen weer zo’n 300 kavels worden geveild, waaronder veel boeketten, bloemen en planten.

Bestuur van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart

Verantwoording giften

Het verheugt ons ten zeerste, dat wij onlangs per bank van diverse gulle gevers € 205,00 hebben ontvangen bestemd voor het Bloemenfonds, waarvoor onze dank.

Tezamen met de collectegelden  bestemd voor het Bloemenfonds kunnen wij wekelijks onze jarige75+ van een bloemetje voorzien. Tevens kunnen wij op deze manier ook onze maandelijkse missionaire bos en de bos bloemen ter bemoediging blijven geven.

Uw diaconie

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)

(van eind augustus 2018 – eind april 2019)

Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst, hoe beleven andere volken hun geloof, wat was Paulus voor een man, hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus en welke invloed heeft Augustinus  op de huidige theologische inzichten gehad?

Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden. Cursisten zeggen voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept de kijk op dingen die (soms) allang bekend waren vanwege achtergrond maar het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring!

De cursus, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist. In totaal duurt de cursus drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 34 weken bijeenkomsten belegd (locatie: Arie Biemondstraat 103, Amsterdam). Per jaar bedragen de kosten     € 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar slechts een aantal uit het aanbod van 12 vakken te volgen. Meer informatie en aanmelding kan bij de secretaris:  Pieter Licht, tel. 06 83995520, e-mail: pieter.licht@gmail.com of via de website:   www.tvg-amsterdam.nl

Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide studiegids worden toegezonden.