U bent hier

Kerkblad voor zondag 13 januari 2019

Door scribent op 13 januari 2019 21:01

Heil en zegen

Allereerst wens ik u als lezer met allen die u lief en dierbaar zijn een gezegend nieuw jaar toe. ‘Gezegend’ in de diepe betekenis van verbondenheid met de HEER, wiens nabijheid onmisbaar is. Een jaar ‘onzes Heren’: Mét Hem dus.

Terugblik

Er is weer veel werk verzet om alles rond kerst en jaarwisseling goed te laten verlopen. Extra werk, niet alleen voor dominees, maar ook voor musici, zangers, ambtsdragers, technici, organisten, schoonmakers, stoelensjouwers enz. Wat fijn als je dan achteraf kunt zeggen: het was goed!

En ‘goed’ was het. Het begon bij ons met het kerstfeest en de kerstmaaltijd van de diaconie. De saamhorigheid, gezelligheid en beleving van advent en kerst maakten vele harten weer warm. Daarna de bijzondere diensten met dit jaar bijzondere muzikale medewerking. Het prachtige ingetogen stemgeluid van de vier Herman Singers op kerstavond. Het grote, grootse koor Caritas op de eerste kerstdag. Het uitbundige ‘Ere zij God’ zal velen zijn bijgebleven! Daarna als gezellige afsluiting van het kerstfeest het kerstontbijt en de musical op tweede kerstdag. Ook voor dat laatste was de kerk volgestroomd om te genieten van het enthousiaste toneelspel van de kinderen. ‘Opa Knoest’ mag nog wel eens terugkomen!

Daarbij was de kerk ook nog eens prachtig versierd: in de kerstnacht had Kees Vermeulen zelfs voor een levensechte sterrenhemel gezorgd. En de ‘gevulde harten’ van Joke de Vries waren niet alleen zeer fraai uitgevoerd, maar ook sprekend als symbool. Moge ons hart vol blijven van de vreugde van het kerstfeest!

Op 6 januari begonnen we het jaar weer muzikaal met een zangdienst. Speciale vermelding verdient onze organist Jan voor zijn tomeloze inzet. Na deze dienst was het voor velen: ‘We gaan nog niet naar huis, nog lang niet…’, want samen toasten op het nieuwe jaar hoort er ook bij. Een goed begin voor een jaar dat vast ook weer heel bijzonder gaat worden. Niet altijd makkelijk – zeker ook niet voor de Samen Op Weg – gemeente. Wel een jaar waarop we mogen vertrouwen op God die Zelf Zijn kerk bewaart. 

 Met een hartelijke groet,

ds. Hans van Dalen

 

In memoriam Gerrit Braster (29 sept. 1942 – 18 dec. 2018)

Gerrit werd op 29 september 1942 geboren in Alpen aan den Rijn.

Op 7 april 1967 trouwde hij met Corrie Luyten. Gerrit had eerst een bakkerswijk in Aalsmeer en later vervulde hij met veel vreugde zijn nieuwe baan als buschauffeur. Gerrit en Corrie werden de trotse ouders van twee kinderen. Eerst zoon Marco en later dochter Pauline. Marco en Pauline kregen allebei twee dochters, zodat Gerrit en Corrie zich mochten verheugen in de rijkdom van vier kleindochters. Onverwacht kwam het overlijden van Gerrit op 18 december 2018. De begrafenis heeft, in overeenstemming met zijn wens, 24 december j.l. plaatsgevonden in besloten kring.

Op zijn rouwkaart zijn woorden uit Psalm 23 vermeld: “De Here is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets”. Deze Psalm betekende veel voor Gerrit.

We bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods steun en kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.

 

Status ambtsdragers/pastorale medewerkers per juni 2019
In onze laatste kerkenraad hebben geïnventariseerd wie herkiesbaar zijn en wie aftredend als ambtsdrager en pastoraal medewerker komende juni.
Ook is nagegaan hoe we verder gaan met onze kerkelijke organisatie qua bezetting gezien de besluiten uit het verleden, de huidige vacatures en de mogelijkheden naar de toekomst.
Aftredend per juni 2019 zijn: Jan Creemer, Ans Creemer, Eva Vrieze, Matthijs Stevens, Wim Poortvliet en Laurens Poesiat.
Herkiesbaar per juni 2019 zijn:
-  Marja Smit als Ouderling scriba
- Janna Adema als Diaken
- Joke Aalbersberg als Pastoraal medewerker
- en Jan Vrieze als Kerkrentmeester

Vastgesteld is dat de volgende vacatures per juni 2019 willen invullen, t.w.:
- 1x Ouderling-pastoraat voor wijk Zuid
- 2x Pastoraal medewerker voor wijk Oost

- 1x Jeugdouderling
- 1x Jeugdwerker
- Ouderling-kerkrentmeester
- Ouderling voorzitter kerkenraad.
Totaal zijn er dus 7 vacatures op te vullen.
Een aantal taken binnen de kerkenraad zijn herverdeeld onder de bestaande groep ambtsdragers.Wij zijn bijzonder blij dat velen hun taak voorzetten ter opbouw van onze gemeente.

 Indienen nieuwe kandidaten ambtsdragers/pastorale medewerkers/jeugdwerker

Hierbij een oproep om namen in te dienen voor deze vacatures.

Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook bus waar uw ingevulde briefje in kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze scriba’s per email naar de scriba@sow-kudelstaart.nl.

Sluitingsdatum is zondag 27 januari a.s. na de dienst.
De verdere vorm en aanpak voor het opvullen van deze vacatures is goedgekeurd in de kerkenraad.

In volgende kerkenraad grote kerkenraad op 14 februari zal de groslijst worden vastgesteld van mogelijke kandidaten voor onze vacatures komende juni 2019.

De datum voor de bevestiging/afscheidsdienst is vastgesteld op zondag 2 juni.
De kiescommissie is benoemd in deze kerkenraadsvergadering van

3 januari met leden uit de kleine kerkenraad, of zo nodig hun plaatsvervangers, en pakt dit dan voortvarend op na 15 februari.

Wat zou het geweldig zijn als we wederom alle vacatures zouden kunnen vervullen: ‘Bloeien in Gods licht’. Vele handen maken licht werk.
Namens de kerkenraad Wim Poortvliet, voorzitter  

 

Week van Gebed voor de eenheid

Ook in 2019 doen kerken wereldwijd mee met de Week van Gebed, die wordt gehouden van 20 tot 27 januari.

Dit jaar organiseert onze gemeente een bijeenkomst samen met de Aalsmeerse Cama gemeente op donderdag 24 januari van 19.30 tot 21.00 uur in De Spil.

Het thema van de Week van Gebed is ‘Recht voor ogen’.

Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem, dat door onrecht veroorzaakt wordt, in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht in gebed en in onze daden. Donderdag 24 januari is het thema: ‘Goed nieuws voor de armen’.

De andere avonden worden ingevuld door:

zondag    20/1 - Dorpskerk

maandag   21/1 - LEG (Aalsmeerderbrug),

dinsdag   22/1 - Alphakerk (Dorpshuis Kudelstaart),

woensdag  23/1 – CGK Lijnbaankerk,

donderdag 24/1 – SOW-gemeente Kudelstaart i.s.m. Aalsmeerse CAMA-gemeente

vrijdag   25/1 – Oosterkerk

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom!

 

SPILPLUS TOP 2000-dienst

Op zondag 10 februari aanstaande om 19.00 uur hopen we in De Spil te Kudelstaart weer een ‘top 2000’-kerkdienst te houden.

In zo’n dienst zingen we niet de traditionele kerkliederen. We luisteren naar pop- en rockmuziek uit de rijke historie die begon met ‘de sixties’. Van Beatles tot Kensington, van Rolling Stones tot Coldplay, van Robbie Williams tot Marco Borsato, van Blöf tot de drie J’s. Nederlandstalig, Franstalig, Engelstalig, misschien zelfs een Duitse Schlager? Jij mag het zeggen! Enige voorwaarde dit keer is dat de tekst iets te maken moet 25hebben met het thema:

Hoop en vertrouwen.

We willen graag vooruitkijken met liedjes waaruit perspectief en verwachting spreekt. Daarnaar gaan we luisteren én meezingen mag natuurlijk. Graag zelfs, want dat zijn we in de kerk gewend.

Jouw favoriete lied uit de ‘top-2000’ (of daaromheen) kun je doorgeven aan ds. Hans van Dalen.

Als je er een motivatie bij geeft zou dat mooi zijn.

Ook als je hoopgevende (bijbel-)teksten, gedichten of verhaaltjes hebt kun je die doorgeven. Wie weet kunnen we die dan in de dienst gebruiken.

 

Verantwoording van giften :

De opbrengst van de Avondmaalcollectes 2018 ( 5x ) en de opbrengst van de Taizéavond zijn € 911,81 . Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar Stap Verder Amsterdam. Ook hebben wij een gift van € 20,00 ontvangen voor het Bloemenfonds.

Wij willen u allen hartelijk danken voor uw gaven.

Uw diaconie