U bent hier

Kerkblad voor zondag 12 november 2017

Door scribent op 6 november 2017 08:17

foto: opgraving bij Nabloes (Sichem).

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. M. J. Zandbergen uit Waddinxveen bij ons voor.

We mochten horen dat de kerk een heilige en onheilige plek kan zijn. De kerk is een plek waar je gevonden mag worden, je mag je verbonden voelen. Wat is onze onheilige plek? Een moment uit je geschiedenis waaraan je liever niet meer terug denkt? Maar je mag weten dat God in staat is om van de meeste onheilige plekken een nieuw begin te maken.

God wil de mensen vinden en een verbond met hen sluiten.

Aanstaande zondag is de Spildienst, waarin ds. J. van Dalen zal voorgaan,

U bent allemaal van harte welkom!

Verderop in het kerkblad leest u daar meer over.

 

Gemeentenieuws

Er hebben ons de afgelopen week geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Natuurlijk zijn er wel mensen die ziek zijn en ook mensen die zorgen hebben om geliefden of die leven met zorgen om hun eigen gezondheid.

We bidden voor alle zieken en voor mensen die het anderszins moeilijk hebben, dat zij het vertrouwen op onze Heer mogen behouden en dat Hij hen zal dragen in Zijn liefde.

 

Agenda:

  • Woensdag 8 november: Huiskring II, 20.00 uur t.h.v. fam. Heil
  • Donderdag 9 november: Vergadering van de grote kerkenraad, 19.45 uur in de Spil
  • Zondag 12 november: Spilgroep, 19.00-20.00 uur in de Spil

 

Spildienst met bewoners OTT
Als je met vreemden praat over de mooie samenwerking in ons combinatiegebouw merk je pas hoe bijzonder deze samenwerking is. Een samenwerking tussen een instelling voor mensen met een beperking, een seniorencomplex, kinderdagverblijf en een kerk is een uniek concept. Voor de bewoners van OTT-De Spil is komende zondag één van de hoogtepunten van het jaar. Een aantal bewoners van De Spil zit op de Spilgroep, een gespreksgroep die één keer in de 14 dagen op zondagavond bij elkaar komt. De laatste weken zijn we druk met de voorbereiding van de Spildienst. Ds. Hans van Dalen is bij ons op bezoek geweest en we hebben met elkaar het thema bepaald op basis van één van de verhalen die we met elkaar gehoord en besproken hebben. Het is het verhaal van de verzoeking in de woestijn. Het thema hierop gebaseerd is “verleidelijk”. We hebben samen liederen uitgezocht die passen in de liturgie. Ook hebben we gekeken wie er iets in dienst kan doen. Hans bracht een mooi gedicht mee, Maria had een mooi lied in haar hoofd dat ze graag op de piano wilde spelen. Fred heeft een gebed ingestudeerd dat hij gaat zingen met orgelbegeleiding van Johan van de Zwaard en met een trompetsolo van Marcel Spaargaren. Nu Marcel toch bij ons is zal hij nog enkele andere liederen op trompet begeleiden. Met elkaar is het een mooie liturgie geworden. We hopen dat u er net zoveel van zult genieten als de bewoners van De Spil.

Deurcollecte: ‘Geloven in Spangen’

De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van verschillende groepen mensen in de Rotterdamse wijk Spangen. Hier wonen meer dan 80 verschillende culturen op een vierkante kilometer. Zij hebben geen of weinig contact met elkaar.

De mensen die betrokken zijn bij GIS vormen samen een veelkleurige en diverse groep waar rijk en arm elkaar ontmoeten. Ze geloven in de wijk en willen zich met Woord én daad inzetten voor de ander die geliefd is door God.

GIS biedt verschillende programma’s aan zoals: wijkontbijt, taalondersteuning, huiswerkbegeleiding, vrouwenmiddagen en (moes)tuinieren. Onderlinge relaties staan centraal.

Jaarlijks is voor deze activiteiten € 30.000,- nodig. 

Fatimah is een jonge moeder van Marokkaanse komaf. Ze had nauwelijks contacten, sprak de Nederlandse taal slecht en verveelde zich. Dit veranderde toen ze naar het Wijkontbijt ging. Fatimah werkt nu actief mee en zegt trots: “Ik kan en mag helemaal mezelf zijn en geniet van de andere mensen om me heen.”

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10 27, o.v.v. NL.2.301 - Geloven in Spangen. Hartelijk dank!

 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de kaarten en meeleven sinds dat ik een fiets ongeluk heb gehad.

Het gaat nu een stuk beter met mij en bijna geen pijn meer.

Maar ik moet alleen het vertrouwen terug zien te krijgen om o.a. los te lopen. Maar ik laat mij niet op mijn kop zitten ( ik zeg zachtjes: je kan het ).  

Groetjes van Helma Bakker ( Spil )