U bent hier

Kerkblad voor zondag 11 november 2018

Door scribent op 5 november 2018 09:18

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. T. Prins uit Aalsmeer bij ons voor, het thema v.d. dienst was: ‘Een nieuwe start’. Dit n.a.v. het verhaal van David en Batseba. Ook wij mogen weten dat als wij iets in ons leven doen dat niet juist is, we altijd terug mogen vallen op de Heer, Hij zal er altijd voor ons zijn.

 Aanstaande zondag zal ds. Hans van Dalen bij ons voor gaan, de dienst zal in het teken staan van Oeganda, verderop in het kerkblad leest u hier meer over.

We hopen u weer te mogen begroeten.

 

Uit de pastorie

Oeganda

Aankomende zondag 11 november hopen Lucille Kazibira en haar familie in de kerkdienst iets te vertellen en te laten zien over Oeganda. Vorig jaar is op 12 november Lucille’s moeder overleden. Zij had in haar dorp de zorg op zich genomen voor een school. Lucille wil graag in haar geest verbonden blijven met deze school. Dat kost natuurlijk wat. Misschien kunnen wij daar ook een steentje aan bijdragen. Na afloop van de kerkdienst zal er een gezellig samenzijn plaats vinden in de kerkzaal. Afrikaanse hapjes zullen ons vast heerlijk smaken. Als je dan je portemonnee meeneemt, kun je daaruit een vrijwillige bijdrage achterlaten. Als je je geld op zondag liever thuis laat, zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om iets bij te dragen.

 De laatste dingen

De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar worden wel de ‘voleindingszondagen’ genoemd. Vanouds staan op het rooster bijbelgedeeltes die te maken hebben met ‘de laatste dingen’: de laatste dagen voordat Jezus terugkomt en de wederkomst zelf. Ook het einde van ons eigen leven wordt daarbij betrokken, vooral op de allerlaatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar gedenken wij hen die ons zijn voorgegaan op 25 november. ‘Laatste’ is voor ons als christenen geen punt, ook geen komma, maar een nieuw begin. Door de laatste dingen heen volvoert God Zijn plannen. Hij laat namelijk nooit los, wat zijn hand begon.

Met een hartelijke groet,

ds. Hans van Dalen

 

Nieuws uit de boekenhoek!

Vanaf deze week treft u in de boekenkasten de artikelen i.v.m. de Kerst aan. Zowel voor groot als klein zijn er verschillende boekjes, adventboekjes, leesboekjes, cd’s en dvd’s. Zeker de moeite waard om te bekijken en te kopen.

Uiteraard liggen er ook voor 2019 dagboekjes, kalendertjes, agenda’s, en scheurblokken (wel/niet jaargebonden).

Wat betr. de bekende “dag in dag uit” dagboekjes is het raadzaam, áls u deze wilt hebben, om niet te lang te wachten met de aanschaf ervan, want hiervoor geldt: op=op!

Zoekt u een ander dagboekje (wel of niet jaar gebonden), we hebben een aanbod van verschillende exemplaren. Ook als u een dagboekje, of iets anders wilt bestellen, dan horen we het graag (bijtijds), zeker als het voor de feestdagen is om cadeau te doen. Graag tot ziens!

Namens Helma wil ik aan u doorgeven, dat zolang zij bezig is met behandelingen, zij niet bij de boekenhoek zal meehelpen, mits ze zich goed genoeg voelt. Dan schuift ze gewoon aan.

Uiteraard alle begrip daarvoor.

Helma, we wensen je heel veel sterkte toe.

Namens het team, Gusta Groenendijk

 

Oproep

Voor bezoek aan Helma Bakker

Zoals velen weten is ons trouwe gemeentelid Helma geopereerd en ondergaat nu behandelingen in de poli van ziekenhuizen.

Net is bekend geworden dat deze kuren worden uitgebreid en voorlopig voor zo’n jaar worden voorgezet. Dit zo lang ze dit volhoudt.

Voor het vervoer naar het ziekenhuis gaat er een gemeentelid mee als chauffeur in zijn eigen auto als ze een behandeling krijgt. Geeft haar veel rust en de OTT-begeleider die meegaat kan zich voor 100% bekommeren over Helma. De coördinatie van dit vervoer blijft nog even in handen van ondergetekende en de OTT-leiding.

Daarnaast constateert de OTT-leiding dat ze vereenzaamt en niet zo gauw meer naar buiten gaat. De afgelopen maand hebben we vanuit leden van de gemeente bezoekjes geregeld op dinsdag en vrijdag bij haar. Dit kan zijn op visite gaan, even naar het bos voor kleine wandeling, een rondje lopen om de Spil of boodschappen doen.  Afleiding met een goed gesprek (vooral luisteren), buiten zijn en contacten zijn goed voor haar! Dit waardeert ze in hoge mate.

We willen dit nu vanaf 1 november over een andere boeg gooien. 

De oproep is nu ga als gemeentelid een keer op visite bij haar of neem haar mee naar buiten voor bv. een kleine wandeling, een kopje koffie bij Café op de Hoek, even naar het bos of boodschappen doen. Dit doet haar bijzonder goed. Mag op elke dag in de week maar wel graag even van tevoren bellen naar Helma, of het uit komt. Helma Bakker, tel.: 0297-385420 en ze woont op Spilstraat 27. 

Zelf geeft ze wel aan wat past en niet past. Graag geen bezoek plannen tussen 12.00 en 14.30 uur en niet na 20.00 uur. Kan ik op uw medewerking rekenen? Wim Poortvliet.

 

Bedankt

Lieve allemaal. Nog hartelijk dank voor voor de vele felicitaties en gelukwensen voor de geboorte van onze zoon en broertje Roan.

Het gaat heel goed met hem en ons! 

Lieve groeten, Tom, Dorien en Jesse Rinkel 

 

Vierhonderd jaar Synode van Dordrecht: het geschil (3).

De belangrijkste inhoudelijke gesprekspunt in de Synode van Dordrecht was de zogeheten ‘predestinatieleer’  en, daar nauw mee samenhangend, de inhoud van de geloofsbelijdenissen. De volgelingen van Gomarus (contra-remonstranten) stelden zich op het standpunt dat het lot van ieder mens bij diens geboorte al door God is voorbeschikt; dat kan zijn tot het eeuwig heil, en dat kan zijn tot eeuwige verdoemenis. De volgelingen van Arminius (remonstranten) stelden zich op het standpunt dat ieder mens hier, bij leven, zelf een niet-voorbeschikte keuze maakt.

 

De Arminianen zijn, ter Synode, in de gelegenheid gesteld om hun standpunt uiteen te zetten. De lezingen over de manier waarop dat gegaan is verschillen sterk. In documenten geschreven door contra-remonstranten wordt gesteld dat de Arminianen zich weinig diplomatiek en compromisgezind opstelden en op hoge toon eisten in het gelijk te worden gesteld. In documenten geschreven door remonstranten wordt gesteld dat zij (remonstranten) als aangeklaagden in een rechtbank werden behandeld en geen enkele wezenlijke ruimte kregen hun standpunt uiteen te zetten. De uitkomst zou al tevoren zijn bepaald.

Wat daar van waar is – aangenomen mag worden dat beide partijen de berichtgeving door hun eigen gekleurde bril naar buiten hebben gebracht en het gebeurde in het eigen voordeel hebben beschreven.

Feit is dat de Synodeleiding een procedurevoorstel voor bespreking voorlegde, waaraan de Arminianen zich niet wilden onderwerpen, waarna vervolgens, op 14 januari 1619, de Arminianen niet meer aan de beraadslaging mochten deelnemen en uit de Synode werden gezet.  De Synode besloot op het punt van verschil in visie vervolgens de contra-remonstranten in het gelijk te stellen. Tweehonderd predikanten werden uit het ambt gezet – deze predikanten richtten vervolgens in Antwerpen de Remonstrantse broederschap op.

 

In de Synode van Dordrecht zijn vervolgens afspraken gemaakt over een Bijbelvertaling en over geloofsbelijdenissen. Daarover in het vierde deel van deze reeks (over twee weken) meer.

Scribent Kudelstaart