U bent hier

Kerkblad voor zondag 11 maart 2018

Door scribent op 4 maart 2018 21:30

Rondom de diensten

Afgelopen zondag, op de 4e lijdenszondag, ging de verkondiging over de vastentijd. Met deze zondagse dienst werd ons leerhuis over vasten afgesloten. De tekst van de prediking was: “Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij hem en vroegen: ‘Waarom vasten wij en de farizeeën wel regelmatig, en uw leerlingen niet?’ Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten.

(Marcus 14:50-52)

In deze dienst namen we ook afscheid van Roel de Rooij als koster. Jarenlang heeft Roel, met grote toewijding en trouw, zijn taken vervuld. “Het zijn er teveel om op te noemen”, werd in de dienst gememoreerd. Wat heeft Roel veel tijd en energie in het beheer van de Spil gestopt! Wij zijn hem hier heel dankbaar voor.

 Volgende week zondag 11 maart zal de jaarlijkse scholendienst worden gehouden. Deze dienst wordt verzorgd in samenwerking met basisschool de Graankorrel en veel kinderen zullen hier een rol in spelen. In deze dienst zal dominee van Dalen voorgaan. U bent allen van harte welkom.

 

Uit de pastorie: voorbereiding

De Lijdenstijd of veertigdagentijd is een tijd van voorbereiding. Je maakt je klaar voor het feest van Pasen. Bij het kindergesprekje afgelopen kwam naar voren wat je moet doen om je voor te bereiden op een feest: je trekt mooie, schone kleren aan en – als het feest bij je thuis is – ruim je de rotzooi op. Maar hoe bereid je je voor op het Paasfeest? Eigenlijk doe je dan hetzelfde: je ruimt de rotzooi op en zorgt dat je schoon wordt. Uiteindelijk kan alleen de HEER oftewel Gods Geest dat doen. Hij reinigt ons van alle zonden. Maar Hij kan daarbij dingen gebruiken en aanreiken. ‘Schoonmaakmiddelen’ zullen we maar zeggen. Die zijn voor ieder mens weer anders:

- Over de vraag of ‘vasten’ iets voor jou is hebben we het de laatste weken gehad. Wie de twee preken daarover nog eens na wil lezen, kan kijken op mijn website (www.dsvandalen.nl) of ze beluisteren via de website of app van onze gemeente.

- Op de app staat ook nog een andere manier om je voor te bereiden: voor elke dag een stukje uit de Bijbel met een paar woorden ter toelichting. Zo maak je ruimte in je leven, zo ruim je jezelf geestelijk een beetje op…

- Nog een beproefde manier is om te luisteren naar muziek die speciaal gemaakt is voor deze tijd. Dan denk ik vooral aan de Passionen van Johann Sebastian Bach. Ze zijn op heel plaatsen in de komende tijd weer te beluisteren. Zelf kan ik de uitvoering aanbevelen van het koor waar ook leden van onze gemeente bij zingen:

Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging (ACOV) voert op vrijdag 16 maart 2018 om 20.00 uur de Johannes Passion uit. Dat gebeurt in een prachtige, zeer geschikte kerk: de Sint-Urbanuskerk, Noorddammerlaan 126 te Bovenkerk (Amstelveen; u weet wel: die kerk naast de Amstelveense poel…). Toegangskaarten kunt u kopen via mij of de website www.acov.nl Als er nog ruimte is ook aan de zaal. De eerste drie die bij mij bestellen, kunnen ook nog met mij meerijden…

Het koor heeft de koralen van deze Passion vorig jaar al bij ons in de kerk op proef gezongen (toen op Palmzondag); nu, met een compleet orkest, zal het vast en zeker nog mooier klinken.

Het belangrijkste is: er zijn verschillende manieren om ons op een goede manier voor te bereiden op de viering van het Paasfeest. ‘Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten’.

  

Uit de pastorie: Scholendienst 

Aanstaande zondag hopen we weer een dienst te hebben samen met CBS De Graankorrel. Kinderen en leiding zijn hard aan het oefenen om er iets moois van te maken. Thema is: Waar hoop jij op? Centraal staat het verhaal van de blinde Bartimeüs. Hij kan niet zien met zijn ogen, maar hopen kan hij als de beste! Zijn hoop wordt ook niet beschaamd

 

Uit de pastorie: Biddag

Tenslotte wijs ik u nog op de ‘bidstond voor gewas en arbeid’ op DV 14 maart aanstaande om 19.30 uur in De Spil. Een eenvoudige dienst waarin één ding centraal staat: het gebed voor ons welzijn en niet alleen ‘ons persoonlijk’, maar ook dat van onze samenleving. Zeker met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen is dat gebed broodnodig. Wilt u dat vooral ook doen voor de mensen – ook uit onze gemeente – die zich beschikbaar stellen om ons dorp te dienen met hun talenten?

 Met een hartelijke groet, ds. Hans van Dalen

 

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven na het overlijden van onze moeder en oma en na de ziekte van onze (klein)dochter Jessie. Het gaat gelukkig heel goed met haar; zij kan weer helemaal beter worden! Daar zijn wij natuurlijk heel blij en dankbaar voor. Dat er zo veel lieve mensen om je heen staan, aan je denken, heeft ons heel goed gedaan. Hans en Debora Pothuizen-van Elswijk en familie

Clubleiding gezocht

Na lang zoeken en verschillende oproepen aan het begin van dit seizoen, is het gelukt om ook voor de meisjesclub de leiding compleet te hebben zodat we vanaf december konden starten. Ik verzorg dit nu samen met Roli Ayutsede. Vanwege mijn naderende zwangerschapsverlof en met het oog op het nieuwe seizoen zijn wij per direct op zoek naar nieuwe leiding. Dit seizoen zijn de clubavonden eens in de 2 á 3 weken op de dinsdagavond van 18:30-19:30 uur. Voor het komende seizoen kan dit eventueel ook een andere avond worden.

Het gaat om een gezellig clubje van ongeveer 5 enthousiaste meiden. We houden van knutselen, spelletjes doen, quizjes, etc. Ook luisteren of kijken we altijd naar een Bijbelverhaal. Doel van de club is niet alleen gezelligheid, we willen ook graag aan de meiden overbrengen wie God is en hoeveel Hij van ons houdt. Laat het gerust weten als je hier nog vragen over hebt, of wanneer je je aan wilt melden.

Hartelijke groet, Martine Sikkema

(martine.sikkema@sow-kudelstaart.nl of 0645457645)

Inloopochtend in de Spil

Woensdag, 7 maart a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Deze keer zullen Jan en Anneke de Jong trakteren vanwege de verjaardag van Jan. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken,  en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

De boekenhoek zal deze ochtend ook geopend zijn.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastheer en -vrouw deze ochtend zijn Henk en Ria Verhoef.

Graag tot ziens in de Spil.


Maandagavondbijbelgroep
De Maandagavondbijbelgroep komt weer bij elkaar op 12 maart, u/ jij bent van harte welkom, bij  Carla van Oostveen Albrechtstraat 20 aanvang 20.00uur, de koffie staat klaar. Deborah en Anneke

 

Taizéviering

Zondag 25 maart om 19.00 uur willen we weer een viering houden in de stijl van Taizé. Juist vanwege het sobere en ingetogen karakter zijn de liederen en de muziek uitermate geschikt voor de lijdenstijd.

Iedereen is van harte welkom om dit mee te maken. Als je het fijn vindt om te zingen en de liederen van tevoren te oefenen kan je dat doorgeven aan ds. Van Dalen.

 

Noodfonds

De actie Noodfonds van afgelopen najaar heeft in totaal € 5.022,00 opgeleverd. De diaconie is u dankbaar voor deze gulle gaven. 

 

Voedselbank

Vanuit de diaconie dragen wij de voedselbank Aalsmeer een warm hart toe. Zo hebben wij eerder al de Avondmaalscollecte beschikbaar gesteld aan de voedselbank. Ook dit jaar willen we de voedselbank weer ondersteunen. Ditmaal door het bemannen van een winkeldag voor de voedselbank op 7 april aanstaande bij de Albert Heijn in Kudelstaart. Dit betekent dat we minimaal 12 vrijwilligers zoeken die in teams van 4 personen een paar uur in de ochtend, op het midden van de dag of in de middag aan het winkelend publiek willen vragen om ook een boodschap voor de voedselbank te doen, deze boodschappen in ontvangst te nemen en te sorteren. U kunt zich hiervoor opgeven bij één van de diakenen of per mail aan

laurens.poesiat@sow-kudelstaart.nl