U bent hier

Kerkblad voor zondag 11 februari 2018

Door scribent op 5 februari 2018 11:45

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging onze eigen dominee Hans van Dalen weer bij ons voor, net terug en vol van zijn studiereis naar Israël. In de kerkorde staat de zinsnede dat wij “Onopgeefbaar verbonden zijn met het volk Israël”. Dit was het onderwerp van de studiereis, waaraan 22 predikanten uit de PKN deelnamen. De preek ging over een visioen dat Zacharia, de profeet, schildert. Een prachtig toekomstbeeld van vrede en geluk op de pleinen van Jeruzalem. Een beeld, waarin de volken zich zullen aansluiten bij het Joodse volk, omdat God bij hen is. (Zacharia 8:23) Dit toekomstbeeld lijkt op dit moment nog ver weg, we zien niet erg duidelijk hoe vrede in Jeruzalem er uit zal zien, we zien in Israël op dit moment alleen maar onoplosbare problemen en tegenstellingen. Toch zag de profeet Zacharia iets wat wij (nog) niet zien….

Wat hij zag werd aan het einde prachtig samengevat met: “Ik zie, ik zie… één Joodse man. Zijn naam is Jezus van Nazareth. Opgegroeid en opgevoed met alle 613 geboden van de Thora. Niet gekomen om er ook maar één tittel of jota bij te voegen of vanaf te doen. Gekomen om wet en profeten te vervullen. Zoals HIJ geleefd heeft en vooral ook, zoals HIJ gestorven is, opent Hij ons de ogen. Onschuldig gestorven om schuldenaars te vergeven. Opgestaan om eeuwig te leven te schenken. Deze Joodse man maakt blinden ziende. Hij laat ons zien, wat eenmaal komen gaat. Hij opent onze ogen voor wat God bedoelt. Hij verandert onze sombere kijk op het wereldgebeuren in een hoopvolle blik naar boven. Hij wekt in ons de verwachting van een nieuwe Jeruzalem, dat eenmaal als een bruid zal neerdalen. Zie je, wat Hij ons laat zien? Misschien is het nog wazig en verwarrend, wat wij zien. Maar eenmaal zal alles glashelder zijn. Geloven gaat over in aanschouwen. Dan knipperen onze ogen tegen het licht van Gods nieuwe dag. We mogen achter Hem aan, opgaan naar de stralende toekomst. In onopgeefbare verbondenheid met Israël. 

Volgende week is er een oecumenische dienst in de Spil, waarin dominee van Dalen opnieuw zal voorgaan. We hopen u allen weer te ontmoeten.

 

 

Hey jongens en meisjes!

Zoals jullie denk wel weten hebben we elk jaar rond de 40 dagen voor Pasen een project met de kindernevendienst. Dit jaar hebben we besloten om dat niet te doen. Hè wat jammer, denk je misschien... Maar we hebben allemaal leuke dingen bedacht bij de speciale diensten die er zullen zijn. Zo is er 11 februari een oecumenische dienst, 25 februari een doopdienst, 11 maart een scholendienst en 18 maart een kindernevendienst XL over het laatste avondmaal. Zet deze data alvast maar in je agenda (of in die van papa & mama). Op 25 maart is het Palmzondag en 1 april (geen grapje!) vieren we het Paasfeest! We hopen er samen met jullie superleuke diensten van te maken.

Groetjes van de kindernevendienstleiding

 

Doopdienst

Op 25 februari D.V. zal een doopdienst worden gehouden waarin Fiene de Boer en Brent Eikelenboom gedoopt zullen worden. Mochten er nog meer mensen van deze gelegenheid gebruik willen maken, dan kunt u contact opnemen met de dominee.

  

Bedankt

Hartelijk dank voor alle goede- en bemoedigende wensen tijdens en na mijn hartoperatie.

Hartelijke groet, Gerard Weststeijn

Bedankt (2)

Namens Remco Pijper van Stichting Sparrow ontvingen wij onlangs een bedankje voor uw steun. Dankzij deze gift en van andere kerken konden zij het studiehuis van deze Stichting volledig financieren. Zij werken in de krottenwijken van de Filipijnen en richten zich op gezondheid en onderwijs.

Uw diaconie

 

Uit de pastorie

Studiereis: Onopgeefbaar Verbonden

Het was zeer de moeite waard om twee weken In Israël te zijn. Om diverse redenen, waarvan ik er een paar noem:

 - De studiereis stond onder deskundige begeleiding van prof. Dineke Houtman en dr. Michael Mulder. Zij hebben naast hun kennis van Jodendom en Israël beiden vele contacten in Israël met zeer gevarieerde groepen. Het was voor mij een buitenkans om van hun kennis en kunde te profiteren.

- De samenleving is in Israël zeer divers. Je hebt Joden, moslims en christenen. Elk van de religies met hun zeer verschillende stromingen. Er wonen Israëli’s, Arabieren en Palestijnen en dat doen ze niet altijd in pais en vree. Het is dan bijzonder dat je als buitenstaander met al die verschillende mensen in contact kunt komen om naar hun verhalen te luisteren.

- Hoogtepunten voor mij waren de momenten dat ik mijn oor te luisteren kon leggen bij Joodse gelovigen. Als christen beschouw ik hen als mijn ‘oudste broeders en zusters’. Ik kreeg de kans om samen met hen de Bijbel te bestuderen en te leren van Rabbijnse bijbeluitleg. Onvergetelijk was de viering aan het begin van de sabbat (vrijdagavond) in de synagoge en daarna bij een Joods echtpaar thuis. Ook kwamen we in contact met Joden die Jezus als Messias beschouwen. Bij hen konden we – op de zaterdagmorgen – ook een kerkdienst meemaken. 

- Het grootste gedeelte van de reis verbleven we in een klooster, dat beheerd wordt door Franse nonnen op loopafstand van de oude stad van jeruzalem. Met een groep collega-dominees (van ‘zwaar’ tot ‘licht’) zo lang en intensief omgaan is al heel bijzonder. Dat het dan nog heel goed verloopt en er zelfs warme contacten onderling ontstaan is een kostbaar geschenk.

- Het grote conflict tussen Joden en Palestijnen over al dan niet bezet gebied kan ik niet oplossen. Het is wel hoopvol als je ziet dat er daar mensen zijn die naar vrede verlangen en eraan werken. Zij verdienen ons gebed en onze steun. 

 Vakantieweekje

Ons weekje voorjaarsvakantie start op 12 februari. In dringende gevallen weten de scriba’s wie er te benaderen zijn voor vervanging. Op DV 18 februari hopen we in Aalten de doop van onze kleindochter Jet Maria Cornelia mee te maken. In de dienst zal (de voor mij oude bekende) ds. Hendrik Jan Zeldenrijk uit Aalten voorgaan. Ik zal Jet zelf het teken en zegel van Gods verbond mogen geven. De plaats is de Oude Helenakerk op de Markt in Aalten, waar ik tussen 1994 en 2003 aan verbonden was. Onze 3 meiden – waaronder onze eigen ‘Maria Cornelia’ - hebben daar jarenlang de (kinderneven-)dienst bezocht. De doopvraag zal klinken: ‘Vertrouw je je kind toe aan God…’. Ik hoef u niet verder uit te leggen hoe bijzonder deze doopbediening voor ons is…

 Met een hartelijke groet, ds. Hans van Dalen

 

Inloopochtend in de Spil

Woensdag, 7 februari a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken,  en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen deze ochtend zijn Aletta Heil en Ina Verheul.

Graag tot ziens in de Spil.

 

 

Oproep voor heren 60+

Na de start van een kleine damesgroep “OMNIDO” (met dank aan Hendrik Groen) Willen de mannen niet achterblijven. Daarom wil ik jullie uitnodigen om op woensdag 14 februari om 10.15  in onze kantine Hoofdweg 1,  op de koffie te komen om met elkaar de zondagse “nabetrachting” verder te vervolgen.

Daarna zal één van onze meubelmakers de nieuwste frais copieermachine demonstreren, die een zijkant van een keukenkastje in 30 seconde pasklaar maakt. Kortom een leuke start, maar het gaat vooral om de ontmoeting met elkaar.

Ik zie er naar uit, met vriendelijke groet

Huib van Arkel

 

Vasten

En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd, en wast uw aangezicht;

Opdat het van de mensen niet gezien worde, als gij vast, maar van uw Vader, Die in het verborgen is.”

Het gaat geregeld over vasten in de Bijbel. Wíj doen hier niet veel mee en weten er eigenlijk weinig vanaf.

Wat bereik je met vasten en is het nuttig?

Om hier meer over te weten te komen willen we de komende tijd over het onderwerp “vasten” een leerhuis houden. In de Oecumenische dienst op 11 februari gaan onze Rooms-Katholieke broeders en zusters ons iets vertellen over hun gebruiken rondom de vastenperiode. Op woensdagavond 21 februari zal in de Spil een avond worden georganiseerd met als thema “Vasten in de Bijbel” en op donderdag 1 maart met het thema “Vasten in de praktijk”.

Zet deze datums alvast in uw agenda.

De komende tijd kunt u hier meer over lezen.

Commissie Vorming & Toerusting

http://sow-kudelstaart.nl/sites/default/files/styles/panopoly_image_orig...?

Het Vakantiebureau

Zij verzorgen: Diaconale gezinsvakanties in samenwerking met RCN vakantieparken.
Ook in 2018 mogen we op de Nederlandse vakantieparken van RCN, gezinsvakanties aanbieden voor gezinnen die leven op bijstandsniveau en die anders geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Bij beschikbaarheid zijn deze vakanties het hele jaar door mogelijk op alle RCN-vakantieparken in Nederland. De inschrijfdatum zal starten eind maart.

Aanmelden kan vanaf half februari via de wijk coördinator of de diaconie.
Uw Diaconie

 

- Vrijdag 9 februari, 19.30 uur, Catjids in de Jids

- Woensdag 21 februari, 20.15 uur, speciale WAG-avond in de Spil,

  met als thema “Vasten in de Bijbel

- Zondag 25 februari, 10.00 uur, Doopdienst

- Woensdag 28 februari, vergadering wijkteam Zuid in de Spil

- Donderdag 1 maart, thema-avond “Vasten in de praktijk” in de Spil

 

‘ Hallo allemaal…’

‘… wat fijn dat jullie er allemaal zijn…’ aldus zingend heette ouderling van dienst Carin - door de week: Juf Carin - ons vanochtend hartelijk welkom in de dienst. Een opening die met veel humor werd ontvangen –bij onze kerkgangers zijn de avonturen van Juf Ank en haar collega’s niet minder populair dan daarbuiten. Recensenten zijn het er wel over eens waarom de tv-comedy over groep 3 van Basisschool De Klimop zo’n kijkcijferkanon is. Dat is de grote mate van herkenning in het ‘echte basisonderwijsleven’ van hetgeen in de serie min of meer als karikatuur wordt neergezet. Een leven dat ’s ochtends begint bij het betreden van het schoolplein,  en ’s middags weer eindigt bij het verlaten van het schoolhek.

Als kerk hebben wij daar best wat mee gemeen. Toegegeven: onze kerk is geen basisschool – we kennen geen pleinregels, er geldt geen traktatieprotocol (was dat er maar…..), we hebben geen zwaaibeleid, onder de kapstokhaakjes hangen geen naamstickers en we hebben geen plak- of hangmoeders; en ik zou moeiteloos nog wel verder kunnen gaan met het noemen van verschillen.

Maar wat we wel hebben is dat onze kerkwereld, zeker door degenen die er niet toe behoren, ook wel wordt gezien als een ‘typische gemeenschap’  van mensen die er aparte gewoonten en gebruiken op na houden. In de woorden van Juf Ank: niet raar, maar wel heel bijzonder…….

Wat wij  graag willen is er niet alleen voor zorgen dat diegenen die al bij ons horen zich bij ons thuis voelen, maar ook dat diegenen die daar buiten staan ook van de gemeente van de HEER deel willen uitmaken.   En we willen dat toch niet alleen vanuit onze religieuze overtuiging – ook vanuit zakelijke overwegingen zou dat heel nuttig zijn. In de afgelopen jaren zijn ons meer gemeenteleden ontvallen dan dat er nieuw bij gekomen zijn, ondanks de sterke fysieke groei van onze burgerlijke gemeente. Wellicht is het op dat punt nuttig om eens grondig na te denken over hoe onze toekomst er uit zou moeten zien en moeten we eens een participizza-bijeenkomst daarover organiseren; niet alleen met diegenen die al bij ons horen, maar ook met diegenen waarvan wij zouden willen dat die bij ons horen…..

Scribent Kudelstaart