U bent hier

Kerkblad voor zondag 10 november 2019

Door scribent op 5 november 2019 20:36

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging proponent A.J. Treur uit Vinkenveen bij ons voor in de jaarlijkse Spildienst. Heel knap hoe hij ons allemaal wist te boeien en mee te nemen in het verhaal van Ester en Gods plan. Het thema van de verkondiging was: “Welk plan heeft God met uw, met jouw leven?” We begonnen met een gesprek over de plannen, die wij mensen kunnen maken. ook de aanwezige mensen in de Spil bleken plannen te hebben, een verbouwing, het kopen van I-phone of een tablet, over wat wij wél en wat wij zeker niet willen doen. Mensen maken hun eigen, vaak eigenwijze, plannen en denken er dan niet aan wat God zou willen dat wij doen. Dit ging al fout in het allereerste begin van de Bijbel. God had een plan met de mensen en had hen geplaatst in een prachtige hof, maar Adam en Eva wilden graag zelf uitvinden wat goed voor hen was. God waarschuwde hen dat er hierdoor veel verdriet, pijn en ellende in de wereld zou komen, maar ze waren eigenwijs en trokken toch hun eigen plan. Maar ondanks dat ging God gewoon door met Zijn plan. Hij toonde Zijn liefde en dat zie je door de hele Bijbel heen gebeuren. De mensen gaan hun eigen weg en maken alles kapot, maar God blijft dichtbij hen en toont Zijn liefde. Zo hoopt God, dat wij begrijpen wat Zijn plan is, dat wij niet voor niets op deze plek gesteld zijn, dat wij Zijn liefde uitdragen naar de mensen om ons heen. Ook bij Ester was dit het geval. Was Ester door God als koningin aangesteld om haar volk te redden? Ester geloofde dit en ging haar taak uitvoeren, ook al zou haar dit misschien haar leven kosten. En wij? Voeren wij Gods plan uit?

Het was een mooie en feestelijke dienst met een indringende boodschap.

Bedankt lieve mensen van de Spilgroep, voor jullie geweldige bijdrage!

 Volgende week zondag 10 november zal de Heilige Doop bediend worden aan Julian ten Wolde, zoon van Wouter en Eline. De dienst zal geleid worden door dominee Hans van Dalen. Verder zullen ook Wilma Schoenmaker, Arie van der Zwaard en Jan Raadgever (orgel en vleugel) hun medewerking verlenen aan deze dienst. We hopen u allen weer te ontmoeten.

 

Koos bedankt!

U heeft er in de afgelopen tijd mogelijk al iets over gelezen: het schrijven van het jeugdwerkbeleidsplan is inmiddels afgerond. Met enige regelmaat wordt er een stukje uit dit beleidsplan uitgelicht in de nieuwsbrief. Koos Koelewijn heeft een paar jaar geleden deze taak (het schrijven van het jeugdwerkbeleidsplan) op zich genomen en is toen als jeugdwerker met een speciale taak aan de slag gegaan. Nu het jeugdwerkbeleidsplan af is, goedgekeurd is door de kerkenraad en geïmplementeerd wordt in het jeugdwerk en de jeugdraad, is zijn taak eigenlijk afgerond. Afgelopen week hebben wij (de jeugdraad) afscheid van hem genomen als jeugdwerker. Wij zijn hem dankbaar voor al het werk wat hij gedaan heeft!

Gelukkig gaat hij nog niet met jeugdwerk-pensioen; hij blijft als o.a. leiding van de Jeugdkerk XL en de CatJids gewoon nog actief.

De jeugdraad

 

Kindernevendienst XL 17 november

Hoi jongens en meisjes,
heb jij ook zo'n zin in weer een kindernevendienst XL??

Zet dan zondag 17 november in je agenda (of die van je ouders).

Iedereen van de basisschool is vanaf 9.45 uur welkom in de Jids.

Het thema is: God in getallen.

Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Wij hebben er weer heel veel zin in!

Tot zondag de 17e!

Groetjes, de leiding van de kindernevendienst

 

Kaartverkoop voor ziekenhuis Helping Hands in Nigeria

Op de zondagen 10 november en 1 december gaan mijn man Stef en ik weer kerstkaarten verkopen in de Spil voor het ziekenhuis van onze vrienden Gbemi en Dare Ogunlusi in Nigeria.

Het ziekenhuis is nu een jaar operationeel: de eerste kinderen zijn er geboren, operaties uitgevoerd. De röntgen-afdeling is in gebruik genomen. Dit zijn allemaal goede ontwikkelingen.

Maar hulp blijft nodig. We gaan een ambulance kopen en naar Nigeria verschepen en voor het laboratorium zijn nog instrumenten nodig. Dat kost natuurlijk best wel veel geld.

Mijn zussen en ik maken door het jaar prachtige originele kerstkaarten, die we na de diensten  op 10 november en 1 december willen verkopen.

Vorig jaar heeft de totale kaartverkoop ongeveer €1000,- opgebracht. We hopen, dat we weer voor een fijn bedrag verkopen om onze vrienden te kunnen helpen.

Willy Holling

 

Kerstkaartenactie 2019

Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de Kerstkaartenactie van ArkMission. Op 10 en 17 november kunt u na de dienst bij ons aanschuiven in de ontmoetingshal om een of meerdere Kerstkaarten van een bemoedigende groet te voorzien. De materialen en voorbeeldteksten liggen hier klaar. Tekeningen zijn ook van harte welkom, ook daarvoor liggen blanco kaarten en stiften klaar. De kaarten worden eind december uitgedeeld in een gevangenis of opvangcentrum voor dak- en thuislozen. 

Bent u/je op deze data niet in de gelegenheid om mee te schrijven, maar wilt u/je wel meedoen?  Schrijf dan thuis een kaart of maak een mooie tekening, en doe deze  uiterlijk 24 november in de actiedoos die in de hal van de kerk staat , of in de brievenbus van Geerland 73 of stuur de kaart (met ingevulde flyer) op naar:

ArkMission kerstkaartenactie, Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum.

Er zijn een paar regels: onderteken alleen met je voornaam ( + evt. woonplaats) gebruik geen metalen delen op de kaart of kaarten met hergebruikte CD’s  en gebruik niet het jaartal 2020.

Deze actie van ArkMission wordt georganiseerd in samenwerking met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils. Voor meer informatie: www.arkmission.nl/kerstkaartenactie .

Alvast bedankt,

Namens de missionaire werkgroep, Joke van Leeuwen

 

Bloemen houden van  mensen

In de 70 er jaren van de vorige eeuw was dit de slogan van de Bloemenwereld. Maar mensen houden óók van bloemen.

Alle leden van onze kerk, die de leeftijd van 75 jaar bereiken, krijgen vanaf die dag voor hun verjaardag een bloemetje aangeboden door de diaconie.

Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en Kerstattentie in de vorm van een plant. Ook aan de mensen, die ter bemoediging een bos bloemen krijgen, wordt gedacht. Onze missionaire bos aan het einde van iedere maand wordt zeer op prijs gesteld.

Tegenwoordig worden wij in Nederland steeds ouder, waardoor het aantal bossen, dat wij iedere week nodig hebben behoorlijk stijgt. Evenzo stijgt het aantal Paas-en Kerstattenties.

Om die reden vraagt de diaconie of u ons wilt steunen tijdens de diverse collectes, die wij voor het Bloemenfonds houden. De eerstvolgende collecte zal op zondag 10 november a.s. plaatsvinden.

Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekeningnummer:

NL66RABO0373740158 t.b.v. het Bloemenfonds

Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Uw Diaconie

I’ll push you

Op vrijdagavond 15 november om 19.00 uur zal de film “I’ll push you” vertoond worden in de kerkzaal van de Spil. De film gaat over het aangrijpende, waargebeurde verhaal van 2 vrienden, die de pelgrimsreis naar Santiago de Compostella samen afleggen, één in een rolstoel en de ander duwend erachter. De toegang is gratis.

'I'll push you.' Patrick had deze woorden spontaan uitgesproken. Hij had toen nog geen besef van de zware weg die voor hem lag.
Voor sommige mensen is de pelgrimage naar Santiago de Compostella vooral een sportieve uitdaging, maar voor de meeste pelgrims is het bovenal een geestelijke reis. Voor Justin Skeesuck en Patrick Gray was de uitdaging extra groot. Justin lijdt aan een progressieve spierziekte (MAMA), waardoor hij zijn armen en benen niet meer kan bewegen. Naast de lichamelijke belasting die een pelgrimage met zich meebrengt, moest Patrick ook zijn vriend in een aangepaste rolstoel voortduwen, hem wassen, in en uit bed tillen, hem voeden en aan- en uitkleden.

Zes weken, 750 kilometer, met alle lichamelijke beperkingen, ontmoetingen met kleurrijke personen en diepe innerlijke strijd. Deze pelgrimage zou uitlopen op de moeilijkste en belangrijkste weg die beide mannen ooit zouden gaan.

Commissie Vorming & Toerusting

Kerstmusical oproep!!

Voor de komende musical zijn we specifiek nog op zoek naar een vrouwelijke hoofdrolspeelster. Vind je het leuk om een wat grotere rol te spelen in de musical dan zijn we op zoek naar jou.

Ben je geen zangeres, geen probleem want in deze rol hoeft er niet gezongen te worden. Uiteraard zijn we ook nog op zoek naar overige spelers en speelsters dus ook daar kun je je voor aanmelden bij Simone of Robine.

We horen het graag, alle hulp is welkom.

Simone en Robine (robine@zonnet.nl

Nieuws uit de boekenhoek!

Vanaf zondag 3 november jl. liggen er weer kerstartikelen in de boekenkasten. Het lijkt nog vroeg maar voor we het weten is het alweer Kerst. Voornamelijk voor de kinderen zijn er allerlei verschillende boekjes, maar ook voor volwassenen zijn er een aantal boeken.

Uiteraard kunnen ook de kerstcd’s en dvd’s niet ontbreken.

Daarnaast verkopen we ook kerstkaarten (los of per doos).

Vanwege het inruimen van de kerstspullen en artikelen voor 2020 wat u in de meest linkse kast kunt vinden, zijn de artikelen waaronder de afgeprijsde artikelen verdeeld over de andere kasten.

Tussen de genres die allemaal apart aangegeven worden, staan dus ook de afgeprijsde artikelen.

Ook kindercd’s en cd’s voor volwassenen hebben wij in de verkoop, waaronder cd’s van Kinga Ban.

Mocht u geïnteresseerd zijn, kom bij ons langs.

Met de feestdagen in het vooruitzicht wilt u misschien een bestelling doen om iets cadeau te geven. Doe dit aub. tijdig zodat wij ons best voor u kunnen doen dit op tijd geleverd te krijgen. Dank voor uw medewerking in deze. Graag tot ziens.

 

Verantwoording Giften

Onlangs heeft de diaconie een gift ontvangen van € 10,00 ten behoeve van het Bloemenfonds, tevens bedraagt de totale opbrengst voor de Actie Diaconaal Fonds t/m 28-10 j.l. € 1.890,00 waarvoor onze dank.

 

Pastoraat

In de periode van vacant zijn komt de berichtgeving rondom zieken, en andere situaties waarin wij als gemeente een rol kunnen spelen wat minder gemakkelijk boven tafel dan wanneer er wel een vaste predikant is. Daarom wordt u allen gevraagd om, als er situaties zijn die voor het gemeente-zijn en de ondersteuning van elkaar van belang zijn, contact op te nemen met één van de coördinatoren.

Hieronder de 4 pastorale coördinatoren:

Ruud Pattiapon, tel.: 06-52677967

Gerard Heijnen, tel.; 366998

Anneke Sikkema, tel.: 341425

Margreet van Tol, tel.: 327398

Of u kunt zich wenden tot het scribaat:

Marja Smit en Aveline Maat,

via scriba@sow-kudelstaart.nl

Uw diaconie