U bent hier

Kerkblad voor zondag 10 maart 2019

Door scribent op 3 maart 2019 20:56

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen, in een volle kerk, voor de laatste keer voor in de eredienst als ‘onze eigen predikant’. Na bijna zeven jaar heeft hij afscheid genomen van onze gemeente – Hans zal op D.V. 17 maart a.s. worden bevestigd als predikant van de Protestantse Gemeente te Nijverdal.

Uiteraard stond de dienst geheel in het teken van het afscheid. Aan de wand hingen enkele fraaie bloemstukken in de vorm van een groot hart, met daarin weer enkele kleine harten. Die bloemstukken symboliseerden, in het grote hart, de liefde van Christus, en in de kleinere harten, de verbondenheid tussen Christus en de wijze waarop ds. Van Dalen in de afgelopen jaren het geloof verkondigd heeft, maar ook de verbondenheid tussen de familie Van Dalen en onze gemeente.

Wendy las een – zelfgemaakt – gedicht voor over een vogel en de zee en op de grote tafel in het liturgisch centrum stonden twee kaarsen: een herinneringskaars en een doopkaars. De herinneringskaars is ontstoken ter herinnering aan al datgene wat er gebeurd is in onze gemeente, ten tijde dat ds. Van Dalen predikant was. Niet alleen in het gezin en de familie Van Dalen, maar ook in de gemeente – ieder die ons ontvallen is.  De doopkaars is ontstoken om ons te wijzen op de belofte van Christus, die onder alle omstandigheden bij ons zal blijven.

Boven zijn preek had ds. Van Dalen de tekst geplaatst: ‘My Name shall be there’ – in het Nederlands: ‘ Mijn Naam zal daar wonen’ – woorden uit 1 Koningen 8 : 29. Dat hoofdstuk bevat een gebed van koning Salomo. Salomo, ervan doordrongen dat Jeruzalem een bijzondere plaats was had er een tempel gebouwd omdat God gezegd had dat Zijn naam daar zou wonen.

Ds. Van Dalen was zo door dit tekstgedeelte getroffen omdat, toen hij en zijn vrouw zeven jaar geleden naar het toen voor hen nog onbekende Kudelstaart verhuisden, dit Bijbelgedeeelte, in de vorm van een lied via de autoradio weerklonk toen zij ons dorp binnenreden. ‘Mijn naam zal er wonen’ – niet alleen in de tempel in Jeruzalem, maar ook in De Spil in Kudelstaart.  Ds. Van Dalen gaat nu naar Nijverdal, en de HEER gaat met hem mee, maar de HEER blijft ook in Kudelstaart. Hij zal er altijd zijn. Tot de einden der aarde. Tot aan de voltooiing van de wereld. Tot in de dood. Zijn Naam is: ‘Ik zal er zijn’!

De kinderen van de nevendienst hadden voor de dominee een mooi T-shirt gemaakt met daarop een foto van de hele groep en de namen van de kinderen.

In een toespraak van de voorzitter van de kerkenraad zijn ds. en mevrouw Van Dalen bedankt voor de wijze waarop zij Gods Woord tot ons hebben gebracht en dat ook hebben voorgeleefd; in goede dagen en in kwade dagen. Onze dank gaat uit ds. en mevrouw Van Dalen, maar bovenal naar de HEER die ons allen daarbij altijd heeft ondersteund.  Als stoffelijk teken van blijk bood de voorzitter van de kerkenraad, namens alle gemeenteleden, een reischeque aan ds. en mevrouw Van Dalen aan.

Na de dienst waren er nog enkele toespraken, waar ook de verbondenheid tussen het gezin Van Dalen en de plaatselijke gemeenschap centraal stond. Hans en Joke: we zullen jullie missen – jullie warmte en jullie hartelijkheid en de manier waarop jullie ook gemeentelid waren tussen alle andere gemeenteleden in.  Wij, als gemeente, wensen jullie Gods Zegen bij het verder uitoefenen van jullie roeping in Nijverdal, in het volle vertrouwen dat de HEER ons in Kudelstaart niet verweesd achterlaat, maar ook weer zal laten voorzien in de open plaats, die er vanaf nu is. We vertrouwen erop dat jullie na enige tijd hier weer eens terug mogen komen, als ‘gastpredikant en zijn vrouw’ en sluiten deze laatste ‘Rondom de diensten’  tijdens jullie predikantschap af met de woorden die Jezus zijn discipelen voorhield, die ook jullie trouwtekst hebben gevormd, zo’n kleine 38 jaar geleden en waarmee je ook je laatste preek als ‘onze’ predikant afsloot: ‘ Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld’.

Aanstaande zondag zal dhr. N.M.J. Binnendijk uit Noordwijk bij ons voorgaan, we hopen u weer te mogen begroeten.

Dankwoord

Thuisgekomen van een overweldigende afscheidsdienst zit ik achter mijn scherm en toetsenbord. Ik schrijf het laatste stukje voor het kerkblad als predikant van de Protestantse Gemeente Samen op Weg Kudelstaart. Of eigenlijk niet meer, want vanmorgen heb ik in de dienst deze verbintenis overgegeven aan ouderling van dienst, Anneke Duinkerken. Wat zal ik schrijven? Mijn hoofd is boordevol, maar ik vind geen woorden om mijn dankbaarheid uit te drukken. Kaartjes, bloemetjes, lieve woorden, warme handdrukken, knuffels, kussen en omhelzingen, prachtige tekeningen, briefjes, cadeautjes en dan ook nog een ‘schatkistje’ met een enorm bedrag voor een mooie reis… Teveel om op te noemen. Allemaal tekens van het ene feit: wat hebben we het goed gehad met elkaar! Straks, als dit stukje klaar is en verzonden naar de redactie, sluit ik mijn computer af. Ik ga het laatste inpakken, want morgen is het ‘wegwezen’. Met een karrevracht vol spullen en een hart boordevol warme herinneringen. Mede namens Joke – dat simpele woordje: bedankt! En de belofte: ‘Ik ben met je, alle dagen’.

Joke en Hans

Woensdag 13 maart 2019 om 19 uur 30

Waar kunnen wij op dit moment God om bidden dat Hij aan ons persoonlijk geeft, om het vervolgens met anderen te kunnen delen?

Graag wil ik hierover volgende week woensdag met u nadenken tijdens de dienst die “biddag voor gewas en arbeid” wordt genoemd. Als thema heb ik hiervoor gekozen:

“Waardevol delen in Bijbels perspectief”.

Pastor Ans Creemer

 

Nieuws uit de boekenhoek!

Vanaf deze week treft u in de boekenkasten de artikelen i.v.m. Pasen aan. Zowel voor groot als klein zijn er verschillende boekjes, leesboekjes, cd’s en dvd’s. Voor de 40 dagen tijd op weg naar Pasen zijn er verschillende boekjes en/of ‘kalenders’.

Kom gerust even bij ons langs om deze boekjes te bekijken en/of te kopen.

Omdat er plaats gemaakt moest worden voor de artikelen van Pasen, is er weer het één en ander verplaatst. Dit geeft gelijk een andere kijk in de kasten. Misschien ziet u nu iets dat u eerder niet was opgevallen, en wat u wel graag wilt hebben.

Ook voor (kleine) kinderen zijn er vele artikelen: kinderbijbels (ook nieuwe uitgaven), cd’s, dvd’s maar ook doe boekjes en leesboeken.

Zoekt u iets specifieks, vraag er gerust om.

Desgewenst bestellen we het voor u.

Tip: loop ook eens bij ons langs als u een cadeau zoekt voor iemand. Het kan ingepakt worden voor u.

Met de inloopochtenden zijn wij ook geopend. Elke 1e woensdagmorgen van de maand van 10.00-11.30 uur. We zien u graag.

 

Klimaatverandering

REINIER VAN DEN BERG

31 maart 2019 19.00 uur De Spil Kudelstaart

Reinier van den Berg is onder anderen bekend van RTL Weer, het dagelijks weerbericht van RTL 4, dat hij van 1989 tot en met begin 2018 presenteerde. Op 31 maart komt hij naar de Spil een geeft dan een presentatie over het zéér actuele onderwerp van klimaatverandering. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen aan hem te stellen.

Wat is er tegenwoordig aan de hand met het weer? Neem de zomer van vorig jaar. De warmste ooit gemeten, en ook nog eens kurk- en kurkdroog. Was dit een incident of verandert het weer echt. Is het nu echt merkbaar? Klimaat op hol, zeg maar? Ja, daar lijkt het wel op. Sterker nog, dat is zo. Wereldwijd en in eigen land zien we de opwarming steeds duidelijkere vormen aannemen. Samen met die opwarming wordt het weer ook extremer. Wat kunnen we verwachten in de toekomst? Of valt daar weinig zinnigs over te zeggen.

En nu we die klimaatverandering zo duidelijk zien, kunnen we dan het tij eigenlijk nog wel keren? En zo ja, hoe dan? Heeft het klimaatakkoord eigenlijk nog wel zin. Of gaat het alleen maar veel overlast en geld kosten?

Het is inmiddels serieus de vraag of we de opwarming van de aarde nog wel voldoende kunnen stoppen. Tenzij we alles op alles zetten en een extra troefkaart inzetten. Op basis van 5 pijlers laat ik zien, hoe we op een realistische manier de klimaatklok toch kunnen terugdraaien. En ook een einde kunnen maken aan dat andere nijpende wereldprobleem “Plasticsoup”. Het is duidelijk. We leven in een wereld van grote bedreigingen maar ook van grote kansen. En uitdagingen. Laten we die kansen pakken en die uitdagingen aan gaan. Vanuit het bedrijfsleven, vanuit de overheid, en natuurlijk ook vanuit de (kerkelijke) gemeente!

Commissie Vorming & Toerusting