U bent hier

Kerkblad voor zondag 10 juni 2018

Door scribent op 10 juni 2018 20:33

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor. Het thema v.d. verkondiging was: ‘Wachten’. Dit n.a.v. de tekst uit Jesaja 30:18 ‘En toch wacht de heer op het ogenblik, dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de Heer is een

God van recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht.

Vaak vinden wij mensen wachten irritant. Ook in het geloof speelt wachten een grote rol, geloven IS wachten. Geloven is wachten op God.

Maar het is niet alleen zo dat wij op hem moeten wachten, hij wacht ook op ons. Hij wacht op het moment dat wij naar hem toe komen en ons genadig kan zijn en zich over ons kan ontfermen.

Aanstaande zondag zal ds. N.A. Gillebaard uit de Rijp bij ons voorgaan, we hopen u weer te mogen begroeten.

 

 

 

Geloof in Aalsmeer

Zondag 27 mei waren er enkele mensen van Aalsmeer vandaag in het kader van ‘Geloof in Aalsmeer’ bij ons in de dienst aanwezig. Zij hebben een reportage van onze SOW gemeente gemaakt en die is vanaf nu te bekijken op Aalsmeer vandaag.

 

Nieuws uit de boekenhoek!

Velen van u hebben al een boekje aangeschaft dat door Pastor Blonk is geschreven.

De titel is “Als voor(bij)ganger sprekend over het Woord” en bevat 40 verkondigingen uit 21 jaar.

Zo nu en dan komt de vraag bij de boekenhoek, voor mensen die destijds de inschrijving ervan hebben gemist, of wij deze boekjes ook verkopen. Vanaf nu hebben wij deze uitgave ook via de boekenhoek te koop. Bent u geïnteresseerd, vraag er gerust naar. De kosten zijn € 3,00.

Ook het boek van Jan Pit hebben we nog te koop voor slechts € 5,00.

Uiteraard bestaat ons eigen assortiment ook uit velerlei verschillende genres en artikelen, en met de vakantietijd voor de deur, misschien een aanrader om eens bij ons langs te komen en wat voor uzelf uit te zoeken of om cadeau te doen aan iemand anders.

We staan er, iedere zondag, voor u en jou. Graag tot ziens.

Gerda, Helma, Theresia, Anneke, Joke en Gusta.

 

Collecte Werelddiaconaat: Guatemala

De 2e collecte a.s. zondag is voor het werelddiaconaat: Guatemala, Kerk in actie schrijft hier het volgende over:

Bijenhouden biedt jongeren toekomst

Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.

Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in ACtie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/bijenhouden

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

 

Startzondag

Zondag 9 september is de startzondag, het landelijke thema is dit jaar; ‘Een goed gesprek’.

De commissie erediensten zal daarom een gesprekdienst organiseren voor jong en oud.

Na de dienst kunnen we met elkaar d.m.v. een gezamenlijke maaltijd in de vorm van een Amerikaanse fuif, o.i.d. het geheel met elkaar afsluiten en zo een start van het nieuwe seizoen maken.

Lijkt het u leuk om hierover na te denken en te organiseren met een groepje gemeenteleden, meld u dan aan bij Aveline Maat of scriba@sow-kudelstaart.nl

 

Gelegenheidskoor

Het is weer een paar jaar geleden dat we een Oecumenisch gelegenheidskoor in onze kerk hadden.

Op veler verzoek hebben wij weer zo’n gelegenheidskoor gepland.

De viering moeten we nog voorbereiden maar de datum weten we al.

Ook wanneer we gaan repeteren is bekend.

ZONDAG 7 oktober om 10.30 uur

is de Oecumenische viering in onze kerk.

De repetitieavonden zijn op woensdagavond

Van 20.00 uur – 22.00 uur in onze kerk.

Woensdag 5 september

Woensdag 12 september  en LET OP…

Woensdag 28 september.

De dirigent is dit jaar: Ton v.d. Berg.Ton was de oprichter en dirigent van Song of Joy.Organist/pianist is Jan Sikkema.

Na de vakantie komt er een officiële oproep, maar lijkt het u leuk om te komen zingen en repeteren, noteer dan voor de zekerheid de data, dan kunt u het niet vergeten. Wij hopen op een grote opkomst.

Vriendelijke groet namens de Oecumenische werkgroep,

Garry Scholte

 

Beste mensen van de SOW gemeente,

dankbaar en blij zijn wij dat Ton weer thuis is en het beter gaat.

Wij willen dan ook iedereen bedanken voor alle beterschapwensen  en kaarten die hij tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en later thuis door velen van u mocht ontvangen.

Hartelijk dank en groeten van Ton Annie Schouten.