U bent hier

Kerkblad voor zondag 10 februari 2019

Door scribent op 3 februari 2019 20:40

Rondom de diensten

Afgelopen zondag was er een zogeheten ‘ZWO-dienst’ – een dienst die mede is voorbereid door onze eigen ZWO-commissie;  in een ZWO-dienst wordt specifiek stilgestaan bij het werk dat door de commissie wordt ondersteund.  In de dienst werd voorgegaan door de heer Jenne Minnema uit Zwolle. De muzikale omlijsting was – voor een groot deel – in handen van de heer Christian Verwoerd.  Zowel de heer Minnema als de heer Verwoerd zijn verbonden met de Stichting Red een Kind.

De heer Minnema liet aan het begin van de kerkdienst menigeen op het puntje van zijn of haar stoel zitten toen hij vroeg of iedereen het nieuws al gehoord had dat er een vliegtuig was neergestort. Nee: niet één vliegtuig, zo zei hij: maar wel tachtig….. Aantal passagiers: totaal ca. 18.000 mensen. Gelukkig was het nieuws niet waar, maar wat wel waar is, zo zei de heer Minnema, dat er elke dag (ja, u leest het goed: elke dag!) ca. 18.000 kinderen het leven verliezen als gevolg van armoede. Zesentachtig procent van alle rijkdom op aarde, zo zei de heer Minnema, is in handen van 20 procent van de wereldbevolking.

In de overdenking stond hij stil bij het verhaal van de barmhartige Samaritaan. De priester en de leviet maakten een andere keuze, zij gingen aan de mishandelde man voorbij – een inwoner van Samaria – een bevolkingsgroep die door Joden met de nek werd aangekeken – verleende wel bijstand. Niet-zelden worden bij de uitleg van dit verhaal de priester en de leviet als ‘onbarmhartige mensen’  weggezet, maar, zo zei de heer Minnema, de vraag is wel of hun daarmee toch geen onrecht wordt aangedaan. Immers, de priester en de leviet werkten in de tempel en uit hoofde van dat werk mochten zij niet in aanraking komen met bloed – en dat de mishandelde man onder het bloed zat was duidelijk. Als ze in aanraking waren geweest met bloed, mochten ze enige tijd niet in de tempel komen. Zij kozen er – kennelijk – voor om het werk in de tempel zwaarder te laten wegen dan het verlenen van bijstand. God vraagt van ons niet om ons altijd maar weg te cijferen zo zei de heer Minnema – God zoekt de balans tussen ‘goed voor jezelf zijn’  en ‘aandacht geven aan anderen’.

In de dienst gaf de heer Minnema ook uitleg over het werk van de Stichting Red een kind. Na de dienst was er de mogelijkheid om nog meer informatie te krijgen. Was u niet in de gelegenheid om die informatie tot u te nemen – geen punt: u kunt alles teruglezen op de website: www.redeenkind.nl. Van harte aanbevolen!

 Volgende week zondagochtend, om 10.00 uur, hoopt ds. Van Dalen weer bij ons voor te gaan – de laatste maand dat hij onze voorganger is, is inmiddels ingegaan, maar dat betekent niet dat er geen bruisende activiteiten meer zijn.

 

Zo is er komende zondagavond weer een ‘top 2000’-kerkdienst met als thema FIND MY WAY HOME. We luisteren naar pop- en rockmuziek uit de rijke historie die begon met ‘de sixties’. En de echte diehards kunnen die natuurlijk ook gewoon meezingen…Hier vindt u vast de voorlopige playlist:

 • Are you ready (Pacific Gas and Electric);
 • Van Morrison/Cliff Richard: Whenever God shines his light on me;
 • You raise me up – Westlife;
 • Can’t find my way home (Steve Winwood, Eric Clapton & friends);
 • Leny Kravitz: Are you gonna go my way;
 • Als de liefde niet bestond – Wende Snijders;
 • Stef Bos – Uw volk is mijn volk;
 • U2 – I still haven’t found;
 • Bob Dylan – When He returns;
 • BlØf: Bijna waar ik zijn moet;
 • I’ll find my way home – Jon & Vangelis;
 • Dooby Brothers: Jesus is just alright.

 

Beleidscommissie op pad

De door de Kerkenraad ingestelde beleidscommissie wil niet alleen vanachter de vergadertafel het beleidsplan voor onze Samen-op-Weggemeente opstellen, maar wil zoveel mogelijk gemeenteleden hierbij betrekken. De beleidscommissie gaat de komende weken in tweetallen op pad langs kringen, wijkteams en commissies om daar te horen welke ideeën er leven over de toekomst van onze gemeente. Het initiatief ligt echter bij u. Als u als lid van een gespreksgroep, bijbelkring, wijkteam, commissie etc graag met ons in gesprek wilt dan gaan we gezamenlijk een datum zoeken waarop dat plaats kan vinden. U kunt zich melden bij de secretaris van de beleidscommissie, Jaap Overbeek, tel: 0622507107, mail: jacjoverbeek@caiway.nl. We hopen op veel reacties. Zit u niet op een kring of in een commissie dan komt er medio februari een avond in de Spil waar u uw dromen en ideeën kunt delen. De exacte datum leest t.z.t. in de nieuwsbrief en/of kerkblad.