U bent hier

Kerkblad voor zondag 10 december 2017

Door scribent op 3 december 2017 22:38

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. J. van Dalen bij ons voor. Het was een dienst voor jong en oud en samen met de kinderen hebben we het kerstproject gestart. We lazen het verhaal uit de Kijkbijbel over Jona die van God naar Ninevé moet gaan om de mensen in deze stad te waarschuwen. Maar Jona heeft hier absoluut geen zin in. In de uitleg hoorden we hoe Jona snel zijn koffer inpakt en ervandoor gaat. Jona vindt Gods opdracht veel te moeilijk, hij gaat eens even lekker aan zichzelf denken en boekt een enkele reis naar Tarsis, volledig de verkeerde kant op, zo ver mogelijk weg van Israël en van God. Met z’n allen mochten we in Jona’s koffer kijken, wat nam Jona allemaal mee? We vonden kleding, handdoeken, een bootticket enkele reis, een potje slaappillen om lekker te kunnen slapen en helemaal onderin toch nog…een Bijbel. Het was duidelijk, Jona ging vér weg en was niet meer van plan om terug te keren. Maar…de HEER houdt Jona tegen, Hij laat hem niet gaan. Als Jona overboord wordt gegooid, dan stuurt God een grote vis om hem te redden, om hem terug te brengen. De vlucht bij God vandaan eindigt juist heel dichtbij God.

Dit werd mooi uitgebeeld door middel van het symbool van deze week uit het kerstproject, de knoop. Twee touwen, in de vorm van een vis, liggen naast en door elkaar. Eén vis is van God en één vis is van ons. God probeert ons dichtbij te houden en trekt ons naar zich toe, maar wij willen altijd maar de andere kant op en trekken aan ons eigen touw, weg van God. Maar wat gebeurt er, door het trekken wordt de knoop juist steeds strakker. God laat ons niet los, en om ons te redden stuurde Hij zijn Zoon naar deze wereld, als een kindje in een kribbe in Bethlehem.

Volgende week gaat het verhaal verder en zal dominee van Dalen het verhaal over Jona nog wat verder uitdiepen. Erg interessant en zeker de moeite waard om weer te komen.

Kerstproject kindernevendienst: Gegrepen door Gods liefde

Het kerstproject staat in het teken van Gods liefde.

In het bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Nineve, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve. Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Nineve, te verlossen van de zonde. De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst.

De komende adventsperiode zullen we aan de hand van een aantal symbolen uit het leven van Jona koppelen aan de geboorte van Jezus.

Afgelopen zondag was dat het touw gevlochten in een knoop. Een knoop als teken van Gods verbinding en geduld.

Komende zondag heeft de vis meerdere betekenissen. Dat van een teken van redding maar ook van het uitdragen van het geloof.

Uit de pastorie

Advent: tussen Sint en Kerst

De Adventstijd, de vier weken voor kerst, komen vaak wat in de verdrukking. Aan het begin eist de Goedheiligman met zijn – al dan niet zwarte – vriend - alle aandacht op. Niet lang daarna komen de kerstbomen, kerststerren, kerstmannen van stal. Tegen het einde worden er al allerlei kerstvieringen gehouden. Dat geeft op zich niets: wat kun je beter vrolijk vieren dan de komst van de HEER in onze wereld! Maar de ‘eigen kleur’ van Advent dreigt daardoor wel ondergesneeuwd te raken onder glitter en glamour. Advent (de kerkelijke kleur is paars) is periode van inkeer, bezinning en verootmoediging. De vraag van het lied ‘Hoe zal ik U ontvangen?’ zingt zich ons leven binnen.

Daarom vraagt de kindernevendienst dit jaar onze aandacht op de Adventszondagen voor het boek Jona. De profeet die bij zijn lurven gepakt moest worden om het feest van Gods vergeving in Nineve te vieren. Grenzeloze genade. Ergerlijk voor mensen die zichzelf te braaf achten voor zoveel heilige goedheid. We hopen, bidden, dat ook in ons daardoor de stille verbazing een plaats zal krijgen: ‘Onder miljoenen heeft Hij ook mij in het oog’.

 Meeleven

Het houdt niet op. Ook toen mijn moeder, Joke’s schoonmoeder overleed hebben we weer zoveel goede wensen, kaartjes, gedachten en gebeden over ons heen gekregen. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar voelden we ons gedragen door velen om ons heen. Het helpt ons (inclusief onze dochters, schoonzoons en kleinkinderen) echt. U zult begrijpen: 2017 is geen best jaar voor ons, maar wel een jaar waarin we telkens ervaren hebben hoe belangrijk het is om deel uit te maken van een meelevende gemeenschap.

 Met een hartelijke groet, mede namens Joke, ds. Hans van Dalen.

     

Via deze weg willen wij jullie heel erg bedanken voor alle kaartjes, appjes en cadeautjes die we mochten ontvangen voor de geboorte van onze dochter Fiene. Fiene heeft 6 weken in het ziekenhuis gelegen en nu zijn wij heerlijk al 4 weken thuis aan het genieten van ons kleine meisje. Ze doet het super! Groetjes, Freek en Susanne de Boer

 

Het volgende gedicht werd voorgedragen door Wendy Baarsen op 12 november tijdens de Spildienst:

 

De Kaars

 Ben jij de kaars die ik aansteek?

Weet je dat jij mijn steun bent?

Ben jij de kaars die ik meegeef voor eeuwig?

En altijd voor de dromen die komen,

Als je maar weet dat je hem kan zeggen,

Dat ik de kaars meeneem als een goed gebaar!

Ben jij de kaars, die trouwe kaars,

Die ik je meegeef voor eeuwig?

 

Van de Diaconie

Dit seizoen zijn we van start gegaan met de vrijwilligersgroep. Inmiddels zijn er al diverse vrijwilligers bij mensen actief geweest. Aangezien er meer en meer een beroep wordt gedaan op de rijdiensten op de zondagen is ook daar de vrijwilligersgroep voor benaderd. Hetzelfde geldt voor de rijdiensten met de kerstmiddag van de diaconie. Hartstikke fijn natuurlijk dat we deze groep hebben die op deze manier het verschil kan maken. Ook voor andere aspecten kunt u een beroep doen op de vrijwilligersgroep. Heeft u vragen dan kunt u die stellen aan Rieneke de Bondt. Wilt u ook zo af en toe als vrijwilliger actief zijn voor de diaconie dan kunt u zich bij Rieneke opgeven.

Graag brengen wij de actie Noodfonds onder uw aandacht. Inmiddels is er € 2.750,= aan bijdragen ontvangen, waarvoor dank. Bent u er nog niet aan toe gekomen en wilt u wel een bijdrage overmaken dan kan dit op IBAN NL10FVLB0635816504 o.v.v. Noodfonds.

Tot slot verheugd het ons dat we dit jaar Stichting Sparrow, het Ronald Mc Donald huis, Stichting De Herberg uit Oosterbeek en Stichting tot heil des volks Amsterdam ieder met een bijdrage van € 200,= kunnen ondersteunen. Het is wellicht een bescheiden bedrag, maar alle beetjes helpen.

Kerstgroeten vanuit onze Samen-op-Weg gemeente.

Op Zondag 17 december a.s. staan de jaarlijkse kerstgroeten weer klaar in de hal om rond te brengen. De kerstgroeten zijn een blijk van medeleven vanuit onze gemeente aan ouderen en degene die het moeilijk hebben, ziek of eenzaam zijn.

Wij vragen en hopen ook deze keer weer op uw hulp om de groeten rond te brengen. Bij voorbaat onze dank.

Uw diaconie

 

Kerstviering in de Spil voor jong en oud op 20 december

Op woensdagmiddag, 20 december 2017 wordt er weer de jaarlijkse  kerstviering gehouden in de kerkzaal van De Spil in Kudelstaart. Jong en oud zijn welkom vanaf 14.45 uur en de viering zal om ongeveer 19.00 uur worden beëindigd.

U wordt ontvangen met een geurig kopje koffie of thee en daarna volgt het liturgisch gedeelte. Hierbij zal medewerking worden verleend door onze dominee Hans van Dalen alsmede door dhr. Ruud Kooning op het orgel met zang van dhr. Piet Adema.

Na afloop is er een gezellig samenzijn en ronden we af met een gezamenlijke (warme) maaltijd, verzorgd door onze “huisleverancier” Gert Stronkhorst.

 Als u het fijn vindt om deel te nemen aan de viering, wilt u dat dan uiterlijk zondag 10 december even doorgeven aan één van de onderstaand genoemde diakenen. Het mag ook via de email diaconie@sow-kudelstaart.nl.  Wij kunnen dan het aantal “eters” op tijd doorgeven  aan Gert.

Indien u niet op eigen gelegenheid kunt komen, dan bestaat de mogelijkheid om opgehaald te worden. In dat geval graag even doorgeven gelijktijdig met uw aanmelding.

Wij hopen op een fijne kerstviering met elkaar.

Uw diaconie:

Janna Adema, ( 0297 – 320935;

Rieneke de Bondt  ( 0297 – 347155;

Piet de Geus  ( 0297 -323072;

Rik van Osnabrugge  ( 0297- 201225;

Laurens Poesiat ( 06 – 24715220 ;

Ans Rinkel ( 0297 – 341045 

Nieuws uit de boekenhoek:

Graag uw aandacht voor het volgende:

Kerstkaartenverkoop voor Ziekenhuis “Helping Hands” in Nigeria.

Op zondag, 3 en 10 december, zal mevrouw Willy Holling eigengemaakte kerstkaarten verkopen voor het goede doel. Willy en Stef Holling steunen de bouw en de inrichting van het ziekenhuis Helping Hands van hun Nigeriaanse vrienden, de dokters Dare en Gbemi Ogunlusi.

Een speciaal ziekenhuis waar iedereen, ongeacht de financiële positie, wordt geholpen. Dit in tegenstelling tot bijna alle andere ziekenhuizen, waar je níet wordt geholpen als je geen geld meeneemt.

Dokter Dare is ook professor aan de universiteit van Ado Ekiti, waar hij zijn studenten in deze geest opleidt.

In de afgelopen jaren is de bouw gerealiseerd, nu wordt er geld ingezameld voor medische apparatuur. Willy en 3 van haar zussen maken kaarten met verschillende technieken, sommige ware juweeltjes.

De verkoop van de kaarten is ná de kerkdienst in de ontmoetingshal.

De gehele opbrengst komt ten goede aan het ziekenhuis.

Van harte aanbevolen.

Voor meer informatie: kijk op www.freewebs.com/gambiamission of op de facebookpagina van Mission House Gambiamission.

Vanwege de komende feestdagen en het versturen van kaartjes, ga ik er van uit dat er velen van u geïnteresseerd zullen zijn.

Gusta Groenendijk

 

LED

Sint-Nicolaas is nog niet voorbij – maar de kerstsymbolen veroveren in rap tempo het straatbeeld.  Overal zijn de kerstkaarsen al weer volop aanwezig, in straten, in winkels en in huizen. Kaarsen in alle maten en soorten – al tientallen jaren ‘nep’, maar tegenwoordig niet meer ‘gewoon elektrisch’, maar LED; dat is de trend van 2017. We associëren die kaarsen vooral met ‘gezelligheid’, hoewel sommige kleuren ervan eerder lijken te verwijzen naar zoiets als een kille fabriekshal dan naar iets gezelligs.

Kaarsen zijn symbolen. Symbolen voor de uiting van emoties: van hoop, van vertrouwen, van genegenheid, van liefde, van……, vult u zelf maar aan. Eigenlijk past bij iedere gebeurtenis een kaars, of het nu een geboorte, een huwelijk, een overlijden, een leuk diner of zomaar een romantisch avondje betreft. 

In veel kerken – meestal van Rooms-Katholieke signatuur – kunnen deze emoties in de vorm van een aangestoken kaars worden geuit. In die kerken, meestal indrukwekkende bouwwerken, maar tegelijkertijd oorden van serene rust, kan door iedereen die er binnen komt in alle stilte tegen betaling van een luttel bedrag een kaars worden ontstoken. In feite een stil gebed. Vaak onder het toeziend oog van een door een Oude Meester geschilderde of gebeeldhouwde engelfiguur of Madonna.

Helaas, ook aan kerken gaat de verkilling niet voorbij en wordt de traditionele echte kaars vervangen door een nep-kaars. De traditionele kaarsenblokken worden vervangen door moderne metalen bakken met, keurig in slagorde opgesteld, dertig of veertig of zestig lichtjes erin. LED. Soms met een wit of geel, maar ook nogal eens met een rood gekleurd ‘kaarsje’.  De aansteekhandeling voor de kaars is vervangen door een ‘geld-inwerp-handeling’, waarbij een voorgeschreven muntstuk in een betaalautomaat wordt gedaan waarna ergens, op een door die automaat te bepalen plek, in die bak een lampje gaat branden.  Keurig in slagorde, dat wel – maar een emotioneel symbool….. nee, dat toch niet. Uw scribent steekt vanavond thuis maar een kaarsje aan. Voor de gezelligheid, en ook vast een beetje voor de kerst. Maar ook als symbool van hoop. Hoop dat de LED-automatieken in kerken weer vervangen mogen worden door echte kaarsen. Om dan ook daar weer, in serene rust, de emotie weer de loop te kunnen laten.

Scribent Kudelstaart

 

- Woensdag 6 december, inloopochtend, 10.00 uur in de Spil

- Vrijdag 8 december 19.30 uur, Catjids in de Jids

- Zondag 10 december 19.00 uur,in de Spil, Muziek- en zangavond “Samen

  op weg naar Kerst”

- Woensdag 13 december 20.00 uur,

  Huiskring 2, bij de familie Heil, St. Jansstraat 13

Muziek- en zangavond “Samen-op-Weg naar Kerst”

Zondagavond 10 december slaan Chr. Muziekvereniging “Sursum Corda” en Interkerkelijk Koor “Song of Joy” de handen inéén en nodigen u gezamenlijk uit voor een Muziek- en Zangavond in kerkelijk centrum “De Spil” aan de Bilderdammerweg in Kudelstaart. De avond begint om 19.00 uur en de toegang is gratis (collecte bij de uitgang voor de onkosten).

Enkele jaren geleden namen Sursum Corda en Song of Joy al eens samen deel aan een Kerstzangavond. Deze samenwerking beviel zo goed dat men elkaar dit jaar weer opzocht om als voorbereiding op Kerst een muziek- en zangavond te organiseren. Het wordt een avond waarin u kunt luisteren naar mooie muziek en koorzang, maar waar u ook zelf uitgenodigd wordt om mee te zingen. De liederen en muziek worden afgewisseld met een gedicht en een korte overdenking door ds. Hans van Dalen. Sursum Corda en Song of Joy hopen u met deze avond in de kerststemming te brengen en u voor te bereiden op het feest van de geboorte van Jezus Christus.

U wordt van harte uitgenodigd deze avond mee te maken op zondag 10 december om 19.00 uur (zaal open om 18.30 uur) in kerkelijk centrum De Spil, Bilderdammerweg te Kudelstaart.