U bent hier

Kerkblad voor zondag 1 september 2019

Door scribent op 26 augustus 2019 09:50

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging mw. ds. L. Hoogerwerf uit Woubrugge bij ons voor, het thema van de verkondiging was: ‘Storm op zee’.

Dit n.a.v. het verhaal van Jona, die door een storm op zee overboord sloeg en werd opgeslokt door een vis. In die vis bad Jona tot God en God

antwoorde hem, hij redde hem. Jona zegt: ‘God hoort ons, hij redt ons. Ook als wij in ‘de storm ‘van ons leven belanden, als het even niet zo goed gaat, mogen we weten dat het Gods is die redt!

Aansluitend aan de preek zongen we het volgende toepasselijke lied:

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht

leidt mij uw hand. U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.

Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

(Lied 939 vers 1)

 

Aanstaande zondag hoopt dhr. Robbert Jan van Duijn  uit Aalsmeer bij ons voor te gaan, we hopen u weer te mogen begroeten.

 

Gebedskring
Dinsdag 3 september om 19.00 uur komen gemeenteleden weer bij elkaar in de Spil om te bidden en God te danken voor wie Hij is. We beginnen en eindigen met het zingen van een lied. Ook wordt er een kort gedeelte uit de Bijbel gelezen, waarna we overgaan tot de voorbede. Graag zouden we nieuwe gezichten zien op deze wekelijkse bidstond. Misschien denk je daar al langere tijd over na en is dit het goede moment om eens te komen 'luisteren' of het je aanspreekt. Je bent van harte welkom!
Is er iets waarvoor we op de gebedskring kunnen bidden, laat het ons dan weten.
Namens de gebedskring, Carla van Oostveen, tel. 320465.
 

Inloopochtend in de Spil!

Woensdag,  4 september a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

De boekenhoek is deze ochtend geopend.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen zijn deze ochtend Anneke Faber en Herma Heijnen.

Tevens zal Herma ons deze ochtend trakteren.

Graag tot ziens in de Spil.

 

Dienst van 8 september: Abraham gezien?

Als je 50 wordt mag je zeggen: “Ik heb Abraham gezien”.

Maar wist je, dat Jezus dat al zei toen hij zo ongeveer 29 was?

Dat is toch raar!

In de dienst van zondag 8 september ga ik het hierover hebben.

Ik hoop jullie allen te ontmoeten.

Tot ziens.

Pastor Ans Creemer

 

Start weekeind 21 en 22 September

Zondag 22 September staat genoteerd als onze startzondag! Gelukkig mogen we op elke zondag de week starten en gezegend ingaan, maar in het weekeinde van zaterdag 21- en zondag 22 September willen we ook aandacht geven aan het weer opstarten van alle kerkelijke activiteiten na de vakantie periode.  Voor de agenda:

In de middag van zaterdag 21 September hopen de kerkenraadsleden en de afscheidnemende kerkenraadsleden bijeen te komen in de Spil. We zullen met elkaar aan de slag gaan op creatieve en inspirerende wijze, om elkaar ook beter de leren “verstaan “en samen ideeën te ontwikkelen die we kunnen gebruiken bij de goede uitvoering van taken voor het komende seizoen.

Geen kerkenwerk zonder vrijwilligers! Daarom willen we al onze vrijwilligers – met hun families -  bedanken voor alles wat ze doen, gedaan hebben of nog in de toekomst gaan doen. Hapje, drankje, gezellig samenzijn! Deze keer wordt de vrijwilliger “vrij “gehouden – door “vrijwillige sponsoren”. De vrijwilliger bedankt avond 21 September wordt gehouden in de Spil. Inloop vanaf 18.30.

Op 22 September wordt in de Eredienst aandacht gegeven aan de start van het kerkelijk seizoen en hoe wij - geïnspireerd door het Geloof - voor elkaar en voor de wereld om ons heen, van betekenis kunnen zijn.

 

Actie noodfonds wordt ACTIE DIACONAAL FONDS

Wil dat zeggen, dat het Noodfonds verdwijnt?

Nee, in geen geval, want het Noodfonds is in 2008 opgericht om in zeer acute noodsituaties financiële bijstand te verlenen.

Waarom dan deze verandering?

Met het saldo van het Noodfonds, dat ruim € 21.000,00 bedraagt, kan de diaconie in bovengenoemde noodsituaties helpen.

De diaconie heeft echter de laatste jaren in minder acute gevallen ook bijstand verleend.

Bijvoorbeeld door het uitreiken van voedselbonnen, die mede uit de opbrengsten van de Actie Noodfonds werden gefinancierd.

Wij , als diaconie hebben gemeend daarom voortaan deze minder acute, maar structurele problemen te financieren uit het nieuwe Diaconaal Fonds ( Diaconale Rondgang). Eén keer in de 2 jaar zal de diaconie daarom een beroep op u doen om een financiële bijdrage voor dit fonds te leveren.

Bijgevoegd in de nieuwe SOW gids, die in september bij u in de brievenbus valt, zult u

van ons een brief vinden met informatie over de Actie Diaconaal Fonds 2019.

Uw diaconie.

 

Verantwoording giften:

Onlangs heeft de diaconie een gift ontvangen van

€ 10,00 als dank voor de bloemengroet. Uw diaconie.

 

Door de vakantieperiode wat verlaat, willen wij toch nog iedereen bedanken voor de lieve en hartelijke reacties, zoals de kaarten telefoontjes en bezoekjes. En later uw aanwezigheid bij de dankdienst en begrafenis van onze vader, grootvader en mijn man Ton Schouten.

Fam. Schouten.