U bent hier

Kerkblad voor zondag 1 oktober 2017

Door scribent op 25 september 2017 08:52

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. J. van Dalen bij ons voor en mochten we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Aanstaande zondag is er een ZWO dienst, in deze dienst zal worden voor gegaan door ds. J. Snaterse uit Vlaardingen.

We hopen u weer te mogen begroeten.

Gemeentenieuws

Op personen herleidbaar gemeentenieuws wordt uit privacyoverwegingen niet op de website geplaatst.

 

Verder zijn er gemeenteleden die een medische behandeling ondergaan of in spanning wachten op de resultaten van een onderzoek. We wensen hen allen de steun en kracht van onze God toe. Dat geldt natuurlijk ook voor alle mensen die het anderszins moeilijk hebben. Ook hen willen wij nadrukkelijk ter zijde staan.

 

Agenda:

-Na een ‘valse start’ van vorige week zal de 1e CatJids vrijdag 29 september zijn. Alle jongelui tussen 13 en 17 jaar zijn om 19.30 uur welkom in De Jids voor een leerzaam én gezellig avondje.

- Zondag1 oktober: eerste bijeenkomst van Rock Solid, 19.00 uur.

(voor tieners van 11-14 jaar)

- Zondag 1 oktober, 19.00 uur: Spilgroep

Zondagmiddaggesprek voor jongeren

Op DV Zondag 1 oktober om 16.00 uur zal De Jids, het jeugdhonk van de Spil, open zijn voor alle jongeren vanaf ongeveer 18 tot ongeveer 25 jaar. Ze zijn dan hartelijk welkom om samen dieper na te denken over geloof en leven. Dat doen we vanuit de Bijbel. We bespreken een Bijbelgedeelte en bekijken wat God ons wil zeggen. Deze middagen zijn ook bedoeld voor jongeren, die op kamers ergens anders wonen en in de weekenden in de buurt zijn. Als deze gesprekken erop uit lopen dat jongeren (en eventueel ook ouderen) openbaar belijdenis van hun geloof willen afleggen dan gaan we ons daarop vanaf DV januari 2018 voorbereiden.

Als jij in deze leeftijdscategorie valt, ben je van harte welkom. Als u of jij jongeren kent die hiervoor belangstelling zouden kunnen hebben, wilt u dit bericht dan aan hen doorgeven?

Nadere informatie bij Matthijs Stevens (06-28082627; matthijs.stevens@sow-kudelstaart.nl) of ds. Hans van Dalen (0297-761672; predikant@sow-kudelstaart.nl)

 Met een hartelijke groet,

Ds. Hans van Dalen

 Bevestiging nieuwe jeugdouderling

Bijzonder verheugd zijn we als kerkenraad te kunnen melden dat we ook een oplossing hebben gevonden voor deze laatste openstaande vacature sinds 11 juni jl.

Martine Sikkema is bereid deze rol van Jeugdouderling op zich te nemen in de Jeugdraad en de Kerkenraad. Zij maakte al deel uit van de Jeugdraad als Jeugd Pastorale medewerker.

Als kerkenraad willen haar voordragen voor deze bevestiging, deze is beoogd op zondag 29 oktober.
Zo kunnen Carin en Martine als de twee jeugdouderlingen het werk voor onze jongeren in onze gemeente optimaal voortzetten.

Mocht u of jij bezwaren hebben tegen haar benoeming dan kunnen deze worden ingediend met motivering voor 1 oktober a.s.  met vermelding van naam en adres per brief of via de email account van onze scriba’s:

scriba@sow-kudelstaart.nl

Erna Roodenburg, voorzitter kiescommissie en

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad

 Inloopochtend in de Spil

Woensdag,  4 oktober a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om, onder genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

De boekenhoek is deze ochtend ook geopend. Wilt u een dagboekje voor volgend jaar laat het ons weten. Dan bestellen we het voor u.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastheer en -vrouw zijn Henk en Ria Verhoef.

Graag tot ziens in de Spil.

 Verantwoording Giften

Onlangs heeft de diaconie een gift ontvangen van € 20,00, waarvan €10,00 bestemd was voor het bloemenfonds.

Met dank voor uw gave.

De diaconie.