U bent hier

Kerkblad voor zondag 1 december 2018

Door scribent op 2 december 2018 14:34

 

Rondom de diensten

Afgelopen zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben we een traan in de kruik gedaan, ter nagedachtenis aan hen die in het afgelopen jaar zijn overleden:

 Tini Baardse-Sikkema, overleden op 14 januari;

  • Grietje Bol-Tichelaar, overleden op 15 maart;
  • Tonny van Hunnik, overleden op 23 maart;
  • Rens de Rijk-van Pelt, overleden op 10 mei;
  • Anna van der Sluis-van der Vaart, overleden op 14 september;

 Er was ook gelegenheid om een traan in de kruik te doen voor anderen, die dit jaar of reeds jaren geleden ons zijn voorgegaan.

Het was een mooie dienst, mede door de prachtige zang van Carin Bremer en Wilma Schoenmaker o.l.v. Theo Griekspoor.

We vierden in deze dienst ook het Heilig Avondmaal, wat op deze bijzondere zondag altijd nog een extra betekenis krijgt.
De preek ging over Psalm 42:6: “Wat ben je bedroeft, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij redt en ziet”. De dichter van deze psalm heeft zich, bedroefd en onrustig, in zichzelf gekeerd. Hij spreekt zichzelf toe….. “Vestig je hoop op God!”.

Dominee Hans van Dalen maakte deze tekst heel mooi duidelijk aan de hand van twee afbeeldingen. De eerste afbeelding was van een ets, door een vriend van hem gemaakt en hangend in het trappengat van de pastorie. Deze ets hangt niet voor niets wat achteraf. Het beeldt een lijdende en in zichzelf gekeerde mens uit, verstrikt in netten, een bol van wanhoop en moedeloosheid. Op de tweede afbeelding zie je een mens, die zich uitstrekt naar God, een mens die weer opbloeit, die openbloeit als een bloem in de woestijn.

De twee afbeeldingen, die deze bekende tekst zo prachtig verbeelden, zijn te zien op: http://www.dsvandalen.nl/Preken-artikelen/Openbloeien/

Ook volgende week, in de dienst van zondag 2 december, zal dominee van Dalen weer voorgaan. In deze dienst zal de doop bediend worden aan Roan Rinkel, zoon van Tom en Dorien Rinkel, van Swietenstraat 8.

 

Ook hopen we als gemeente stil te staan bij het feit dat we veertig jaar onze eigen ‘Samen-op-Weg-gemeente’  zijn. ‘Veertig’ is een bijzonder getal. De regen die ten tijde van Noach de aarde veertig dagen teistert, het volk Israël dat veertig jaar door de woestijn trekt alvorens het land Kanaän wordt betreden,  Jona, die aangeeft dat de stad Ninevé over veertig dagen wordt verwoest, Jezus die veertig dagen in de woestijn verblijft – het zijn zomaar een paar Bijbelse verhalen, die moeiteloos met anderen kunnen worden aangevuld. In de Bijbel symboliseert het getal veertig vaak dat er wordt vooruit gekeken naar de toekomst – en waarbij afscheid genomen wordt van bepaalde dingen. Wij willen als diaconie een beetje bij die gedachte aansluiten en u vragen afscheid te nemen  van ‘schoenen die u toch niet meer draagt’, maar nog lang niet rijp zijn voor de vuilnisbak.

Wij vragen dit voor de inwoners van een klein indianendorp, Palumeu, in Suriname.

Wij vragen u daarom, als u nog schoenen in de kast hebt staan die u niet (meer) draagt, die schoenen aan ons als diaconie te doneren – u kunt ze in de kerkdiensten van 2 december en van 9 december inleveren.

Wij zullen er dan, in overleg met de ZWO-commissie voor zorgen, dat de schoenen in Palumeu terecht komen. Er gelden wel enkele eisen. Het gaat om:

  • schoenen in de maten 28 tot en met 40 (de dorpelingen hebben kleine voeten);
  • kinder-, dames- en herenschoenen;
  • het gaat om ‘gesloten schoenen’ met veters, met klittenband of instappers (géén slippers);
  • schoenen die nog een zodanige kwaliteit hebben dat u ze zelf nog zou willen of kunnen dragen – deze eis klinkt wellicht een beetje bot, maar wij vinden dat wij voor schoenen moeten zorgen waarop nog fatsoenlijk kan worden gelopen en niet voor schoenen ‘die ternauwernood uit de vuilnisbak zijn gered’.

Wij vertrouwen op uw medewerking en de inwoners van Palumeu hopen op een goede schoenenactie.

Uw diaconie

Indrukwekkende Jeugdkerk XL
Afgelopen zondag was er weer Jeugdkerk XL. Dit keer met een programma waar ook een gewone kerkdienst mee gevuld had kunnen worden. De gast was deze keer Gendro. Hij vertelde aan de hand van een filmpje het verhaal van zijn adoptie en zoektocht naar zijn biologische ouders in Indonesië. Hij bleek het kind te zijn uit een buitenechtelijke relatie en was ongewenst en moest daarom al 8 weken na zijn geboorte zijn dorp in Java verlaten (de naam Gendro betekent: probleem). Hij werd geadopteerd door een Nederlands echtpaar dat kinderloos was. Het programma Spoorloos heeft  een jaar of 10 geleden zijn biologische ouders gevonden. Hij is op weg gegaan naar zijn geboorteplaats op Java. Dat was een heftige ontmoeting, ook omdat de families niet altijd het hele verhaal kenden. Gendro vertelde dat er tegelijkertijd ook een zoektocht naar zichzelf en naar God plaats vond. Hij is ook een getalenteerde muzikant en dat liet hij tijdens de Jeugdkerk ook horen met twee mooie liedjes. Gelukkig was er een grote groep jongeren die deze jeugdkerk XL meegemaakt heeft. Volgende keer weer een nieuwe interessante gast.
Koos Koelewijn

 

Adventsviering in de stijl van Taizé

De oecumenische gemeenschap van broeders in Taizé (Frankrijk) trekt al vele jaren veel mensen uit de hele wereld. Vooral opvallend veel jonge mensen, want dat voelen de broeders als hun roeping. Jongeren worden uitgenodigd om de bijeenkomsten met de broeders mee te vieren. Deze bijeenkomsten zijn eenvoudig: gebeden, stilte, lezingen uit de Bijbel en zang zijn de onderdelen van elke viering. De liederen, die gezongen worden zijn speciaal voor Taizé gemaakt. Ze zijn kort en eenvoudig en worden vele malen herhaald, zodat de woorden langzaam tot je doordringen. Het gaat om de innerlijke ervaring van het Licht van Christus.

Op DV 9 december om 19.00 uur kun je in De Spil (Spilstraat 5 te Kudelstaart) een viering in de stijl van Taizé meebeleven. Iedereen is van harte welkom om dit mee te maken. Het duurt ongeveer een half uur à drie kwartier.

Als je het fijn vindt om te zingen en de liederen van tevoren in te oefenen, word je van harte uitgenodigd om al om 17.00 uur naar De Spil te komen. We hopen de liederen te oefenen met de muzikale ondersteuning van leden van het koor Song of Joy en de deskundige begeleiding van dirigent Hilbert Kamphuis en zijn vrouw. Na een uurtje oefenen hopen we met elkaar een eenvoudige broodmaaltijd te houden.

Graag even van tevoren aanmelden via predikant@pgkudelstaart.nl of telefoon 0297-761672. Je kunt dan ook de teksten en muziekbestanden van de viering vast ontvangen.

Zondagavond 9 december om 19.00 uur is iedereen van harte welkom om deze bijzondere viering mee te maken.

 

Inloopochtend in de Spil

Woensdag, 5 december a.s. heten we u weer van harte welkom in de Spil,

dan wordt de inloopochtend gehouden voor een ieder die dit wil.

Vanaf 10.00-11.30 uur kunt u terecht voor een kop koffie of thee,

en zo u wilt, neemt u gezellig deze ochtend iemand mee.

Lekker even bijpraten in ontspannen sfeer,

het is gezellig druk bezocht iedere keer weer.

Voor ouderen of zieken etc. worden er kaarten geschreven en voorzien van alle namen,

lief en leed wordt zo gedeeld,  én gewaardeerd: dat kunnen de ontvangers beamen!

De boekenhoek zal deze morgen ook geopend zijn,

alvast een agenda voor 2019, dagboekje o.i.d. te kunnen kopen is toch fijn.

Aletta Heil en Ina Verheul verzorgen de koffie en thee,

en Gerrit en Wil Sangers nemen een lekkernij mee.

Voor vragen en/of contact, bel naar 345168.

wees welkom: u wordt verwacht!

Rapportage grote kerkenraad

Afgelopen donderdag 21 november is deze bijeen geweest, hierbij de hoofdpunten:

- Het protocol voor herdenken van overledenen is vastgesteld.

- Carin Bremen heeft besloten om haar ambt van jeugdouderling te beëindigen. Voorlopig tot juni 2019 heeft Koos Koelewijn deze taken overgenomen met Martine Sikkema. Martine is de vertegenwoordiger in de kerkenraad.

- De ambtsdragers/pastorale medewerkers die mogelijk herkiesbaar zijn of aftreden zijn per juni 2019 volgens het rooster per juni 2019 zijn vastgesteld.

- Voor het kalenderjaar 2019 is het collecterooster, de begrotingen Kerk en Diaconie/ZWO goedgekeurd met een klein aantal aanpassingen. Wilt u of jij dit inzien of papieren exemplaar hebben, neem dan contact met de scriba’s.

- De beleidscommissie van onze gemeente is voortvarend gestart qua voorbereiding. Kees de Bondt is de voorzitter en Jaap Overbeek de secretaris. Zaterdag 24 november hebben we de gehele dag een bezinning op toekomst van onze gemeente. Wat zijn de kansen en mogelijkheden. Deelnemers zijn de leden van de kerkenraad en beleidscommissie o.l.v. van een ervaren deskundige die de dag leidt.

- Evaluatie gedaan van de gehouden kerkdiensten en activiteiten met een vooruitblik naar de nabije toekomst tot en met januari. Kerstontbijt op 2e Kerstdag vereist nog wat actie. Zie separaat artikel met oproep.

- Privacy verklaring is rond en gepubliceerd op onze website. Procedure in kerkenraad nog een keer toegelicht aan eenieder. Zie separaat artikel met informatie. 

  

Privacy verklaring  ‘AVG regels’ voor onze gemeente

Op dit moment zijn alle zaken uitgewerkt zodat we aan de AVG regels voldoen en ook zijn gepubliceerd op onze website: www.sow-kudelstaart.nl (rechtsboven op de startpagina kunt u of jij het aanklikken).

Mocht u of jij bezwaar hebben dat wij uw persoonlijke gegevens (incl. foto’s en video’s) plaatsen in onze nieuwsbrief, kerkblad, op onze internet sites of dat wij uw adres vermelden in de lijst van de jaarlijkse SOW wijzer etc., laat dit dan weten aan onderstaand contactadres.  

Wilt u of jij dit inzien of en papieren exemplaar hebben, neem dan contact op de scriba’s.

Ook als u of jij naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens: Scriba Protestantse Samen op Weg gemeente Kudelstaart

E-mail adres: scriba@sow-kudelstaart.nl

Postadres: Mevr. Aveline Maat, Achterweg 59, 1424 PP, De Kwakel

 

Oproep

Na zéér veel jaren trouwe dienst willen Aveline Maat en Truus de Geus volgend jaar stoppen met de coördinatie van het kerstontbijt. Dit jaar voeren zij alle taken nog een keer uit. Het zou fijn zijn als er 2 mensen bereid gevonden worden om deze taken over te nemen. Het gaat kortgezegd om het doen van de boodschappen, het op 1e kerstdag ombouwen van de kerkzaal en op de 2e kerstdag de spullen voor het ontbijt klaarzetten en naderhand weer opruimen. Er zijn altijd veel mensen bereid om even te assisteren op de 1e en 2e kerstdag, dit hoef je zeker niet alleen te doen.

Wij zoeken mensen die op deze manier iets voor de kerk willen betekenen. Meldt u samen (of alleen) aan bij Truus of Aveline! Het kerstontbijt met de uitvoering van de musical is een leuk en samenbindend evenement. Dit mag toch niet verloren gaan?