U bent hier

Kerkblad voor zondag 1 april 2018

Door scribent op 26 maart 2018 20:21

Rondom de diensten

Afgelopen zondag was het Palmzondag. Ds. Hans van Dalen ging bij ons voor. Palmzondag – traditioneel staan we dan stil bij de intocht in Jeruzalem. Jezus die, gezet op een ezelsveulen, de stad Jeruzalem in rijdt. ‘Als Jezus in de tempel komt (waarbij hij alle handelaren de tempel uitdrijft en blinden en verlamden geneest) zingen de kinderen: ‘Hosanna, voor de Zoon van David!’ – dit tot verontwaardiging van de Farizeeërs en schriftgeleerden. ‘Hosanna’ – wat eigenlijk een kreet om hulp is: ‘Red ons, Zoon van David. Ds. Van Dalen stond vandaag met name stil bij de positie van de jeugd. Hij wees erop dat wij de grootheid van God juist zien in onze kinderen! Hij benadrukte dat het belangrijk is dat wij onze kinderen van jongs af aan bij de hand nemen bij onze geloofsbeleving en –opvoeding. Dat is geen garantie dat onze kinderen later geen keuzes maken die niet de onze zijn, maar Als onze kleintjes groot worden maken ze keuzes, die niet altijd de onze zijn, maar als ze dan niet meer aan je hand meegaan naar de HEER, mag je ze toch altijd weer bij Hem brengen. In gebed. ‘Hosanna’ roepen. Help, HEER. Red ons. Zorg voor ons én onze kinderen. Neem hen in uw hoede. Laat ook onze grote kleintjes nooit vallen uit Uw trouwe Vaderhand!

Afgelopen zondagavond hadden we een mooie Taizé-dienst, waarbij de liederen en gebeden in het teken van de Taizé-gemeenschap stonden. Een aantal gemeenteleden had, voorafgaand aan de dienst, al goed geoefend. Gelukkig konden ze tussen het oefenen en de dienst nog genieten van een welverdiend broodje en kopje soep – het resultaat was een fraaie dienst!

 


Activiteiten rondom Pasen

In de komende dagen begint de Paascyclus. We zetten hieronder nog even onze activiteiten rondom de Pasen op een rijtje.

28 maart (vanaf 15.00 uur)

Deze middag is de Paasmiddag, georganiseerd door de diaconie. We gaan dan luisteren, zingen en mediteren over de 7 kruiswoorden én de woorden die Jezus sprak na Zijn opstanding. Piet Adema (zang) en Ruud Kooning (orgel) zullen hieraan meewerken. U wilt dit niet missen!

Donderdag 29 maart: 19.30 uur – Witte Donderdag

Dan is er een eredienst. Er is muzikale medewerking van twee dwarsfluitspelers (niet te verwarren met dwarse fluitspelers…). We zijn heel blij dat Mirjam van Soest en Britt Stronkhorst hun muzikale talenten willen inzetten in deze kerkdienst. We staan stil bij de reiniging die ons door Jezus is gebracht en vieren het Heilig Avondmaal aan tafel.

 Vrijdag: 19.30 uur – Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag is het de goede gewoonte om het gehele lijdensevangelie achter elkaar te lezen. Dit jaar klinkt het uit Johannes 18 en 19. Tussendoor zingen we de liederen die daarbij passen. Nadat we gehoord hebben dat Jezus gestorven en begraven is, gaan we in stilte uiteen.

 Zaterdagavond: 20.30 uur (let op aanvangstijdstip) – Stille Zaterdag

Op de avond, na zonsondergang vieren we de doorbraak van het Licht des levens in de nacht van zonde en ellende. De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen en wij mogen ons licht ontsteken aan dat licht. We verlaten de kerk met de klanken van het loflied in ons hart: ‘U zij de glorie, opgestane HEER’!

 Zondagochtend: 10.00 uur – Paasmorgen

Op deze dag gaan alle registers open en vieren we dat de HEER is opgestaan! In deze Paasmorgendienst wordt het extra feestelijk door de medewerking van het Interkerkelijk Koor United uit Uithoorn o.l.v. Rob van Dijk. De dirigent kennende zal het een prachtig feest worden. Echt een Paasjubel. In de dienst zullen de kinderen weer hun bijzondere plaats innemen. Ook op hun kindernevendienst is er een speciaal programma. Echt een dienst dus voor het gehele gezin, voor jong en oud. En neem gerust uw vrienden, buren en bekenden mee! 

We hopen u in de komende week in onze vieringen te mogen begroeten.

Geslaagde 1e Jeugdkerk XL

25 maart was er de 1e Jeugdkerk XL in Jeugdruimte de Jids. Jeugdkerk XL is een complete dienst van welkom t/m zegen, waarbij veel gebruikt gemaakt wordt van moderne media (filmpjes via You-tube e.d). Voor deze samenkomst waren alle jongeren uit de kerk van 12-20 persoonlijk uitgenodigd. De leiding werd prima bijgestaan door Jens die de techniek deed en Laura die bij diverse dingen hielp. Er waren 14 jongeren aanwezig en dat was een mooie start. Gast was dit keer Aart Kraak die een bijzondere vriendschap heeft met Ronnie. Ronnie zit in Amerika al 27 jaar in een dodencel en is in de cel tot geloof gekomen. Aart en Ronnie schrijven elkaar veel brieven en Aart is daar eind vorig jaar 3 dagen op bezoek geweest en beleefde zo een Kerst tussen de moordenaars. Het was een indrukwekkend verhaal en het was voor de jongeren, die ook van buiten onze gemeente kwamen, een boeiende samenkomst.

Het is de bedoeling dat Jeugdkerk XL eens in de 6 weken gehouden gaat worden.

Laura, Jens, Kristian en Koos

Inloopochtend in De Spil

Op woensdag 4 april a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Deze keer hopen we de heer. Schijf toe te zingen daar hij D.V. déze week 100 jaar hoopt te worden. En nog steeds bezoekt hij ons trouw iedere maand op de inloopochtend!

Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.  De boekenhoek zal deze ochtend ook geopend zijn.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.  De gastvrouwen op deze ochtend zijn Anneke Sikkema en Wil Sangers.

Graag tot ziens in de Spil.

 

Kerkdienst XL

In navolging van de Kindernevendienst en de Jeugdkerk zal er op 15 april een kerkdienst XL worden georganiseerd. Het thema van deze dienst is ‘vissen’.
Niet alleen de preek zal over dit thema gaan …….. achter in de kerk zullen tafels staan, waaraan de preek een creatief vervolg zal krijgen. Aan deze tafels zullen na de dienst twee workshops plaats hebben, die gegeven worden door mensen van ‘De Werkschuit’. Je hoeft geen creatief genie te zijn om mee te doen, iedereen van jong tot oud kan het!!! Aan één tafel zal worden gehandletterd (= mooie letters tekenen, zoals de monniken vroeger deden) en aan de andere tafel zal worden geschilderd. Natuurlijk wordt er gezorgd voor koffie/ thee en limonade en er zal deze zondag voor iedereen een broodje zijn. In de hal liggen intekenlijsten om mee te doen aan het handletteren/ schilderen. Voor beide activiteiten kunnen 15 volwassenen en 5 kinderen (vanaf 6 jaar) zich opgeven. Aan de volwassenen zal een bijdrage van € 5 gevraagd worden voor het handletteren en schilderen. Voor kinderen jonger dan zes jaar zal een aparte tafel klaarstaan, zodat ook zij mee kunnen doen. We hopen op deze manier met elkaar, van jong tot oud, een goede en gezellige Kerkdienst XL te hebben! Mis dit niet….schrijft u alvast in.

Commissie Vorming & Toerusting

 

Bericht voor 12-plussers 

Weten jullie nog dat we voorheen jaarlijks de sinaasappelactie/fruitactie organiseerden? Dat willen we dit jaar een andere invulling geven, en daar hebben we jullie hulp bij nodig.

Op zaterdag 7 april helpen we als kerk mee bij een inzamelingsactie voor de voedselbank. Dit is van 08:30 tot 17:30 bij Albert Heijn in Kudelstaart.

Het winkelend publiek kan dan producten kopen en deze bij ons inleveren. Met die producten worden weer pakketten gemaakt om uit te delen aan mensen die dit goed kunnen gebruiken. Aan ons de taak om aan de mensen te vragen of ze iets willen aanschaffen, het in te nemen en te sorteren.

 Er zijn 3 shifts: 08:30-11:30, 11:30-14:30 en van 14:30 tot 17:30 uur. Opgeven kan bij Martine: 06-45457645. Je mag dan ook aangeven welke tijd je voorkeur heeft. En als je je samen met iemand anders wil opgeven: geen probleem!

Groetjes van de Jeugdraad.

 

Een bericht, een kaart, een handdruk, een bezoek, soms zonder woorden of alleen maar aanwezig zijn. Het waren uitingen van hen die ons wilden
bemoedigen en troosten in ons verdriet tijdens haar ziekte en na het
overlijden van onze lieve en sterke moeder, oma en overgrootoma Tini
Baardse-Sikkema. Wij danken u hiervoor.

Fam Baardse.

 

Ben jij de vlinder die ik voor eeuwig mee kan nemen,

Ben jij  de rots die ik mag liefhebben,

Ben jij ook de rots voor de mensen om mij heen,

Als dat zo is dan hoor ik de vogels rondom mij heen zingen,

En dan  word ik  gelukkig van buiten en van binnen.

Van Wendy Baarsen

 Volgende week zal het kerkblad worden gesloten met een gedicht van Hans Oud.

Omzien

‘Doe wél en zie niet om’, zei mijn lieve moeder altijd tegen mij als er weer eens bij iemand anders een klusje gedaan moest worden. En als ik dan kwaad wegliep omdat de zin en behoefte daar finaal aan ontbrak, voegde zij daar nog eens de woorden ‘wie goed dóet, goed ontmóet’ aan toe. Bepaald geen zinnen waar de gemiddelde puber, die ik toen was, warm voor liep. Nu schrijven we ‘anno 2018’. Mijn moeder heeft inmiddels de leeftijd der zeer sterken bereikt; helaas is haar mentale aansluiting met de wereld om haar heen in de afgelopen jaren verzwakt geraakt. Maar, voor zover die aansluiting er nog wél is, staat het ‘omzien naar de ander’  voor haar nog steeds hoog in het vaandel! En ik? Ik heb in de loop van die ongeveer veertig tussenliggende jaren wel, met schade en schande, geleerd dat beide zinnetjes héél belangrijk zijn in een mensenleven: ongeacht of je nu ‘wel dóet’, of dat er ‘wel aan je wordt gedáán’.   

Twee weken geleden lanceerde onze ZWO-commissie in de eredienst de actie waarbij ons, als gemeenteleden, gevraagd werd iets te betekenen voor mede-gemeenteleden. We vulden tijdens de dienst onze naam en adres in op een blanco briefje, deden dat briefje in een collectezak en kregen aan het eind van de dienst weer een briefje terug. Als het goed was met de naam en het adres van iemand anders.  De opdracht: ‘doe iets voor die ander!’ Ga er een bloemetje brengen, of koffie drinken, of voor elkaar koken of stuur er een kaart heen, het hindert niet wat, maar ‘ dóe wat voor de ander’. Een prachtig verzoek waaraan, voor zover ik dat om mij heen zie, goed gevolg wordt gegeven. Er wordt bij mensen wármte binnen gebracht, genégenheid en het gevoel dat de slogan ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ misschien toch niet helemaal waar is.

Aan alle gemeenteleden die al aan het verzoek van de ZWO-commissie gevolg hebben gegeven: dank u wel; aan allen die het briefje nog hebben liggen: pak ’t op – ’t is het waard! Ik zou er nog iets aan toe willen voegen – het zou zo mooi zijn als het niet blijft bij een eenmalig gebaar, maar dat ‘omzien naar elkaar’ diep in onze genen en gewoonten gaat of blijft zitten. En: ik heb ’t dan niet alleen over het omzien naar degenen die wij met grote regelmaat tegenkomen in de kerk, bij de school, in de supermarkt of waar dan ook; maar om eens op zoek te gaan naar die man of vrouw of dat kind dat verder van ons af staat. Die, mogelijk teleurgesteld, de kerk of de maatschappij een beetje de rug heeft toegekeerd, of die zich wellicht schaamt om in ons midden te zijn, of daarvoor bang is… Helpt u ons een ‘warme gemeente’  te zijn, niet alleen voor degenen die wij kennen en waarvan wij vinden dat die ‘bij ons horen’, maar ook juist voor die anderen, die meer onder de radar leven of in een ander dorp en daardoor wellicht gemakkelijk aan onze aandacht ontsnappen! Dank u wel!

Scribent Kudelstaart